Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Publisher 2002: 12 września 2006

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS06-054. W tym biuletynie zamieszczono wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Publisher 2002, z manifestem pliku i opcjami wdrażania włącznie. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web w zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem domowym czy specjalistą IT:

Znane problemy

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można otwierać publikacji programu Microsoft Publisher 2.0 w programie Publisher 2002. Próba otwarcia pliku programu Publisher 2.0 powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
    Program Publisher nie może otworzyć tego pliku. Ten plik zapisano z poprzedniej wersji programu Publisher. Program Publisher nie obsługuje już plików zapisanych w tej wersji.
  • Instalacja tej aktualizacji może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Office Update nawet wówczas, gdy program Publisher 2002 nie jest zainstalowany. Ta propozycja jest wyświetlana, jeżeli jeden z programów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” jest zainstalowany na danym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn oferowania instalacji tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    830335 Witryna Office Update proponuje aktualizacje programów pakietu Office, które nie są zainstalowane

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
publisher2002 publisher2k2 publisher10 publisherxp pub2002 pub2k2 pub10 pubxp excel2002 excel2k2 excelxp excel10 xl2002 xl2k2 xlxp xl10 word2002 word2k2 wordxp word10 wd2002 wd2k2 wdxp wd10 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894541 — ostatni przegląd: 02/02/2014 18:40:30 — zmiana: 1.0

Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbofficexppostsp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB894541
Opinia