Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń, uwzględnionej w biuletynie Security Bulletin MS05-014, program Internet Explorer ulega awarii podczas kopiowania obrazów z witryn sieci Web korzystających z tagu <input type=image>

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 867282, uwzględnionej w biuletynie Security Bulletin MS05-014 firmy Microsoft, program Microsoft Internet Explorer ulega awarii podczas kopiowania obrazów z witryn sieci Web korzystających z tagu <input type=image>.
Przyczyna
W aktualizacji zabezpieczeń 867282 uwzględniono zmianę ułatwiającą zapobieganie występowaniu określonego, potencjalnie szkodliwego scenariusza związanego z przeciąganiem arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel, wyglądającego podobnie do obrazu na pulpicie. Kod źródłowy, zmieniony w celu zapobiegania występowaniu tego scenariusza, jest używany do wykonywania operacji związanych z przeciąganiem i upuszczaniem obiektów oraz kopiowaniem obrazów. Powyższe zmiany były przyczyną pojawienia się błędu logicznego powodującego awarie programu Internet Explorer podczas kopiowania obrazów związanych z tagiem <input type=image>.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 890923 (MS05-020). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 890923, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
890923 MS05-020: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Obejście problemu

Metoda obejścia problemu przeznaczona dla deweloperów sieci Web


W przypadku witryny sieci Web korzystającej z tagu <input type=image> dostępne są następujące metody obejścia tego problemu:
 • Aby wyświetlić obraz, można użyć elementu img, na przykład <img src=”przykład.gif”>, zamiast elementu input z atrybutem typu określającym obraz.
 • Aby przesłać współrzędne obrazu klikniętego przez użytkownika, można użyć elementu <img> i programu obsługi zdarzenia <onclick> w celu przechwycenia i przesłania współrzędnych za pośrednictwem formantu <input type=submit>. Na przykład można użyć następującego kodu źródłowego.
  <script>function ClickHandler(e){ document.all.form1.imgx.value = e.offsetX; document.all.form1.imgy.value = e.offsetY; document.all.form1.submit();}</script><form action="form.asp" method="post" id=form1 name=form1><input type=hidden name="imgobj.x" id=imgx value=0><input type=hidden name="imgobj.y" id=imgy value=0><img src=someimage.jpg onclick="ClickHandler(event);"></form>
Firma Microsoft opracowuje aktualizację oprogramowania umożliwiającą rozwiązanie tego problemu. Ta aktualizacja zostanie uwzględniona w następnej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer.

Metoda obejścia problemu przeznaczona dla użytkowników sieci Web

W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz korzystający z tagu <input type=image>, a następnie kliknij polecenie Zapisz obraz jako, aby zapisać plik obrazu na pulpicie.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mspaint w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W programie Microsoft Paint kliknij polecenie Otwórz w menu Plik.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć plik obrazu zapisany na pulpicie, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Wybierz wszystko, aby zaznaczyć obraz.
 6. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj.
Teraz można wkleić obraz do innej aplikacji.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące biuletynu MS05-014, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
867282 MS05-014: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 894926 — ostatni przegląd: 01/16/2015 16:35:44 — zmiana: 5.3

Microsoft Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (dla systemów z procesorem Itanium)

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbcodesnippet kbappdev kbsecurity kbprb kbcode kbadmin kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter KB894926
Opinia