Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak skonfigurować ustawienia przeglądarki Internet Explorer po usunięciu złośliwego oprogramowania z komputera?

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Opis problemu
Przeprowadzono skanowanie za pomocą Narzędzia Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, które mogło zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. W ramach procesu naprawiania to narzędzie zresetowało ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer tak, aby wskazać odpowiednią stronę firmy Microsoft w sieci Web zawierającą instrukcje dotyczące ponownego konfigurowania tych ustawień.

Ten artykuł ułatwia zresetowanie ustawień strony głównej i opcji wyszukiwania w przeglądarkach Internet Explorer 6 i Internet Explorer 5.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Jeśli Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania poinformowało o konieczności zresetowania ustawień strony głównej i opcji wyszukiwania, należy wykonać podane kroki odpowiednie do używanego na komputerze systemu operacyjnego:

Windows XP i Windows Server 2003 (Internet Explorer 6)

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 1. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Ogólne w polu Adres wpisz adres URL strony, którą chcesz ustawić jako domyślną stronę główną, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Aby zmienić opcje wyszukiwania, wykonaj następujące czynności.

  Uwaga Te czynności mogą mieć wpływ tylko na ustawienia bieżącego użytkownika. Jeśli istnieją inne konta użytkowników, może być konieczne wykonanie tych czynności również dla tych kont.
  1. Uruchom program Internet Explorer 6.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  3. Kliknij kartę Programy, kliknij pozycję Resetuj ustawienia sieci Web, a następnie kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Resetowanie ustawień sieci Web.
  4. Aby sprawdzić, czy ustawienia zostały zmienione, uruchom Edytor rejestru. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Search Bar
  6. Kliknij polecenie Usuń, aby usunąć ten podklucz.
  7. Upewnij się, że wartości następujących podkluczy rejestru są zgodne z wymienionymi:
   • Podklucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL
    Nazwa wpisu: (Domyślna)
    Typ: REG_SZ
    Dane wartości: (wartość nieustalona)
    Nazwa wpisu: Provider
    Typ: REG_SZ
    Dane wartości: brak wartości
   • Podklucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
    Nazwa wpisu: Search Page
    Typ: REG_SZ
    Dane wartości: http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   • Podklucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks
    Nazwa wpisu: (Domyślna)
    Typ: REG_SZ
    Dane wartości: (wartość nieustalona)
    Nazwa wpisu: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}
    Typ: REG_SZ
    Dane wartości: Ta wartość powinna być pusta (brak wartości).
   • Podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
    Nazwa wpisu: Default_Search_URL
    Typ: REG_SZ
    Dane wartości: http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   • Podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search
    Nazwa wpisu: CustomizeSearch
    Typ: REG_SZ
    Dane wartości: http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
   • Podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search
    Nazwa wpisu: SearchAssistant
    Typ: REG_SZ
    Dane wartości: http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
   • Podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs
    Nazwa wpisu: blank
    Typ: REG_SZ
    Dane wartości: res://mshtml.dll/blank.htm

Windows 2000 (Internet Explorer 5)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmieniania opcji wyszukiwania w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
171853 Zmienianie stron wyszukiwania używanych w programie Internet Explorer (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji na temat Narzędzia Windows do usuwania złośliwego oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
890830 Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania ułatwia usuwanie najbardziej rozpowszechnionych rodzajów złośliwego oprogramowania z komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP lub Windows 2000
Czy problem został rozwiązany?
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, możesz skontaktować się z pomocą techniczną.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 895339 — ostatni przegląd: 09/03/2009 16:48:05 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbmsifixme kbfixme kbsecurity kbinfo kbhowto KB895339
Opinia