Jak zmienić klucz produktu dla pakietów Office XP, Office 2003 i Office 2007

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Nie można zmienić klucza produktu dla pakietów Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office 2007 bez uprzedniego usunięcia, a następnie ponownego zainstalowania pakietu Microsoft Office.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w tej sekcji.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


Uwaga: Po wykonaniu tych kroków przy próbie otwarcia dowolnego programu pakietu Office pojawi się monit o podanie prawidłowego klucza produktu. Przed rozpoczęciem tych kroków należy upewnić się, że dostępny jest prawidłowy klucz produktu.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).

Uwagi
 • To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej tworzy kopię zapasową rejestru w pliku w folderze „C:\bak” o nazwie podobnej do takiej: Backup_For_KB895456_Office_numer_wersji.reg”. Klikając dwukrotnie ten plik reg, można przywrócić poprzednie ustawienia rejestru, gdy okaże się, że nowy klucz produktu nie działa.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany.Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz, zależnie od wersji systemu Windows i pakietu Office:

  Wersje 32-bitowe
  Office System 2007
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\10.0\Registration
  Wersje 64-bitowe
  Office System 2007
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0\Registration


  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0\Registration


  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0\Registration
 4. Wyeksportuj podklucz
  Registration
  .

  Jeśli nowy klucz produktu nie działa, możesz wykonać kopię zapasową wartości podklucza
  Registration
  . Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz
   Registration
   , a następnie kliknij polecenie Eksportuj.
  2. Na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której zostaną zapisane wpisy rejestru.
  3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku dla pliku reg, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: W krokach od 4a do 4c jest tworzona kopia zapasowa podklucza
  Registration
  . Ustawienia podklucza rejestru
  Registration
  można przywrócić, klikając dwukrotnie plik reg zapisany w kroku 4c. Zawartość tego pliku reg jest automatycznie eksportowana do rejestru.
 5. W podkluczu
  Registration
  może znajdować się kilka unikatowych identyfikatorów globalnych (GUID), które zawierają kombinację znaków alfanumerycznych. Każdy identyfikator GUID dotyczy określonego programu zainstalowanego na komputerze.

  Kliknij identyfikator GUID. Następnie sprawdź wersję pakietu Office, która jest wyświetlana w prawym okienku wpisu rejestru
  Productname
  . Po znalezieniu identyfikatora GUID zawierającego wersję danego programu pakietu Office wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis rejestru
   DigitalProductID
   , kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis rejestru
   ProductID
   , kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu ustalenia właściwego identyfikatora GUID dla wersji pakietu Office lub jego programu zainstalowanego na komputerze, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   928516 Opis schematu numerowania identyfikatorów GUID kodów produktów w pakietach Office 2007 i programach tych pakietów
   832672 Opis schematu numerowania identyfikatorów GUID kodów produktów w pakiecie Office 2003
   302663 Opis schematu numerowania identyfikatorów GUID kodów produktów dla programów pakietu Office XP
 6. Zamknij Edytor rejestru.
 7. Otwórz program pakietu Office, na przykład Microsoft Word. Gdy pojawi się monit o podanie klucza produktu, wpisz prawidłowy klucz, a następnie kliknij przycisk OK.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
PID PIDKey OFF2007 fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 895456 — ostatni przegląd: 11/30/2012 18:07:00 — zmiana: 10.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbtshoot kbregistry kbfixme kbmsifixme KB895456
Opinia