O czym należy pamiętać przed włączeniem trybu buforowania systemu w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Tryb Bufor systemu steruje w systemie Microsoft Windows partycjonowaniem pamięci na część przeznaczoną na buforowanie plików i część przydzielaną aplikacjom. Zasoby pamięci podręcznej są partycjonowane podczas uruchamiania i nie zmieniają się. Tryb Bufor systemu ma na celu poprawę wydajności serwerów Windows przez zwiększenie rozmiaru pamięci podręcznej plików systemowych. Na ogół serwery sieci Web i programy udostępniania plików oparte na serwerach są wydajniejsze, jeśli dane są odczytywane z pamięci podręcznej systemu, a nie bezpośrednio z dysku twardego. Odpowiednie używanie pamięci podręcznej systemu poprawia wydajność serwera plików.

Jeśli wydajność zwiększa się po przełączeniu trybu Bufor systemu na tryb Programy, system operacyjny wykazuje małe zasoby pamięci. Ma to wpływ na cały system. Sterowniki żądające większych zasobów mogą ich nie otrzymać. Poszczególne sterowniki i aplikacje w różny sposób obsługują takie ograniczenie zasobów. W związku z powyższym trudno rozpoznać główną przyczynę.

Uwaga: Domyślnie tryb Bufor systemu jest włączony w systemie Microsoft Windows Server 2003. Domyślnie tryb ten jest wyłączony w systemie Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Tryb Bufor systemu jest przeznaczony dla produktów Windows Server działających jako serwery. Tryb Bufor systemu jest ponadto przeznaczony do ograniczonego używania w systemie Windows XP, jeśli system Windows XP jest wykorzystywany jako serwer plików. Tryb ten nie jest przeznaczony dla komputera stacjonarnego używanego w zwykły sposób. Jeśli serwer jest używany jako komputer stacjonarny, lepiej zmienić alokację zasobów na tryb Programy lub dodać więcej pamięci RAM.

Po włączeniu trybu Bufor systemu na komputerze używającym sprzętu wideo z architekturą UMA lub AGP mogą występować poważne i losowe spadki wydajności. Przykładowymi objawami spadku wydajności są bardzo wolne działanie, błędy zatrzymania, brak możliwości uruchomienia komputera, problemy z ładowaniem urządzeń lub aplikacji i niestabilność systemu.

Sterowniki tych składników wykorzystują dużą część pamięci pozostałej dla aplikacji podczas inicjowania przy uruchamianiu. Ponadto w tym scenariuszu system może mieć za mało pamięci RAM, jeśli wystąpią następujące warunki:
 • Inne sterowniki i używane usługi zażądają dodatkowych zasobów.
 • Użytkownicy komputera transferują duże pliki.
Aby skonfigurować bufor systemu w systemie Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. W obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane.
 5. W obszarze Użycie pamięci kliknij jedną z następujących opcji:
  • Programy, jeśli komputer jest wykorzystywany jako stacja robocza, a nie serwer. Programy będą działać szybciej, a rozmiar pamięci podręcznej systemu będzie równy domyślnemu rozmiarowi ustawionemu w systemie Windows XP.
  • Bufor systemu, jeśli komputer jest wykorzystywany jako serwer lub gdy są używane programy wymagające dużego rozmiaru pamięci podręcznej.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie uruchom ponownie komputer.
Tryb Bufor systemu włącza wpis rejestru LargeSystemCache znajdujący się w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Uwaga: Jeśli nie można uruchomić komputera, można wybrać opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja podczas uruchamiania komputera. Spowoduje to przywrócenie domyślnego ustawienia wpisu rejestru LargeSystemCache.

Aby uzyskać więcej informacji o wpisie rejestru LargeSystemCache, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na tematy pokrewne, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
189327 How to map adapter RAM into process address space
Właściwości

Identyfikator artykułu: 895932 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:16:32 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB895932
Opinia