Dostępne są pakiety wdrażania programu Systems Management Server zawierające aktualizację zabezpieczeń MS05-020 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Dostępne są pakiety wdrażania programu Microsoft Systems Management Server (SMS) zawierające aktualizację zabezpieczeń MS05-020, która jest przeznaczona dla programu Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zainstalowanego w systemie Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP.

Pakiet wdrażania programu SMS zawiera skrypt, który umożliwia usługom aktualizacji oprogramowania (SUS, Software Update Services) programu SMS 2.0 i SMS 2003 wdrożenie odpowiedniej aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemami Windows 2000 i Windows XP. Skrypt ten nie instaluje aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemem Microsoft Windows NT 4.0. Aktualizacja zabezpieczeń MS05-14 jest niezgodna z tym systemem.

Pakiet wdrażania programu SMS można pobrać z witryny Microsoft — Centrum pobierania. Jeżeli aktualizacja zabezpieczeń MS05-020 ma autoryzację dla języków innych niż angielski, francuski, niemiecki lub japoński, należy pobrać pakiet wdrażania w odpowiedniej wersji językowej. Aby użyć pakietu wdrażania programu SMS, w Kreatorze rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania należy określić przełączniki wiersza polecenia /q:a /r:n.
Symptomy
Program SMS korzysta z narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) służącego do skanowania sieci, aby wyszukać komputery wymagające zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń, którą opisano w biuletynie zabezpieczeń MS05-020 firmy Microsoft. Narzędzie MBSA nie dostarcza jednak informacji na temat systemów operacyjnych, w których można zainstalować tę aktualizację. Na przykład narzędzie MBSA może wyświetlić informację, że ta aktualizacja jest zgodna z systemem Windows NT 4.0, co nie jest prawdą. Pakiet wdrażania programu SMS uniemożliwia zainstalowanie niezgodnej aktualizacji w systemie Windows NT 4.0. Próba zainstalowania aktualizacji bez użycia pakietu wdrażania programu SMS na komputerach klienckich z systemem Windows NT 4.0 zakończy się niepowodzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń MS05-020, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, firma Microsoft wydała pakiet wdrażania programu SMS i udostępniła go w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Pakiet wdrażania programu SMS zawiera następujące elementy:
  • Plik IE6.0sp1-KB890923-SMS-Deploy-KB896162-x86-ENU.exe.
  • Skrypt wykrywający system operacyjny na komputerach klienckich z programem SMS i uniemożliwiający instalację aktualizacji w systemie Windows NT 4.0.
Po zatwierdzeniu aktualizacji zabezpieczeń MS05-020 w Kreatorze rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania program SMS pobierze pakiet wdrażania programu SMS zamiast określonej aktualizacji zabezpieczeń, którą opisano w biuletynie zabezpieczeń MS05-020 firmy Microsoft.

Ważne: Jeśli aktualizacja zabezpieczeń MS05-020 ma mieć autoryzację dla języków innych niż angielski, francuski, niemiecki lub japoński, należy ręcznie pobrać pakiet wdrażania w odpowiedniej wersji językowej. Ponadto, jeśli są spełnione następujące warunki, należy ręcznie pobrać również pakiety wdrażania programu SMS dla odpowiednich języków:
  • Używana jest anglojęzyczna wersja wykazu zabezpieczeń.
  • Skanowane są komputery z francuską, niemiecką lub japońską wersją językową oprogramowania klienckiego.

Informacje dotyczące pobierania

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Angielski (Stany Zjednoczone): Arabski: Portugalski (Brazylia): Chiński (tradycyjny): Chiński (uproszczony): Czeski: Duński: Niemiecki: Grecki: Hiszpański: Fiński: Francuski: Hebrajski: Węgierski: Włoski: Japoński: Japoński NEC: Koreański: Holenderski: Norweski (Bokmal): Polski: Portugalski: Rosyjski: Szwedzki: Turecki: Data wydania: 12 kwietnia 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Pakiet wdrażania programu SMS wymaga pakietu usług aktualizacji oprogramowania SMS 2.0 SUS Feature Pack lub funkcji aktualizacji oprogramowania programu SMS 2003.

Informacje dotyczące wdrażania

Aby użyć pakietu wdrażania programu SMS, w Kreatorze rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania należy wpisać następujące polecenie:
IE6.0sp1-KB890923-SMS-Deploy-KB896162-x86-ENU.exe/q:a /r:n
Pakiet wdrażania programu SMS obsługuje przełączniki wiersza polecenia, które umożliwiają cichą instalację aktualizacji zabezpieczeń bez konieczności ponownego uruchamiania komputerów klienckich. Odpowiednie przełączniki wiersza polecenia znajdują się w skrypcie, który jest składnikiem pakietu wdrażania programu SMS, i nie można ich zmienić.
Więcej informacji

Często zadawane pytania

P1: Jaka jest różnica między aktualizacjami zabezpieczeń znajdującymi się w pakiecie wdrażania programu SMS a aktualizacjami zabezpieczeń opisanymi w biuletynie zabezpieczeń MS05-020 firmy Microsoft?

O1: Aktualizacje zabezpieczeń znajdujące się w pakiecie wdrażania programu SMS nie różnią się od aktualizacji zabezpieczeń opisanych w biuletynie zabezpieczeń MS05-020 firmy Microsoft.

P2: Czy pakiet wdrażania programu SMS obsługuje aktualizację zabezpieczeń MS05-020 dla innych wersji programu Internet Explorer?

O2: Nie. Pakiet wdrażania zawiera tylko aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1, który jest zainstalowany w systemie Windows 2000 lub Windows XP. Aktualizację zabezpieczeń MS05-020 dla innych wersji programu Internet Explorer można wykryć i wdrożyć przy użyciu programu SMS. Nie trzeba korzystać z osobnego pakietu wdrażania programu SMS.

P3: Korzystam z programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 w środowisku jednorodnym, w którym zainstalowany jest tylko jeden typ systemu operacyjnego. Na przykład na moich komputerach klienckich programu SMS zainstalowany jest tylko system Windows 2000. Czy muszę użyć pakietu wdrażania programu SMS czy też mogę samodzielnie wdrożyć aktualizację zabezpieczeń opisaną w biuletynie zabezpieczeń MS05-020 firmy Microsoft?

O3: Można użyć pakietu wdrażania programu SMS lub ręcznie pobrać, a następnie wdrożyć aktualizację zabezpieczeń przeznaczoną dla określonego systemu operacyjnego, którą opisano w biuletynie zabezpieczeń MS05-020.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896162 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:41:34 — zmiana: 1.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbsmspackage kbsmsdeploy kbsmsadmin kbtocon kbsecurity kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced atdownload kbprb KB896162
Opinia