Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można pobrać aktualizacji z witryny Windows Update w sieci Web z komputera z systemem Windows XP znajdującego się za zaporą lub serwerem proxy

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Nie można pobrać aktualizacji z witryny Microsoft Windows Update w sieci Web z komputera z systemem Microsoft Windows XP znajdującego się za zaporą lub serwerem proxy. Ponadto w prawym górnym rogu tej strony sieci Web może pojawiać się jeden z tych komunikatów o błędach:
[Numer błędu: 0x80244017]
[Numer błędu: 0x80244018]
[Numer błędu: 0x80244019]
[Numer błędu: 0x8024401B]
[Numer błędu: 0x80244021]
Uwaga Można sprawdzić w pliku Windowsupdate.log, czy wystąpił błąd usługi Windows Update lub funkcji Aktualizacje automatyczne. Domyślnie plik Windowsupdate.log jest skonfigurowany do rejestrowania komunikatów. Ten plik dziennika znajduje się w folderze %Windir%. Folder %Windir% jest folderem, w którym jest zainstalowany system Windows na komputerze.
Przyczyna
System Windows XP komunikuje się z witryną Windows Update w sieci Web za pomocą usług Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP). Ponadto system Windows XP używa usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) do pobierania aktualizacji. Komunikaty o błędach wymienione w sekcji „Symptomy” wskazują na następujące sytuacje:
 • Klient nie może odnaleźć serwera proxy lub zapory.
 • Klient odebrał komunikat o błędzie.
 • Klientowi odmówiono dostępu do witryny Windows Update.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że serwer proxy lub zaporę skonfigurowano do obsługi dostępu anonimowego do witryny Windows Update w sieci Web. Tworząc zestaw lokalizacji docelowych lub zestaw adresów URL dla usługi Windows Update, należy uwzględnić następujące lokalizacje docelowe:
 • http://download.windowsupdate.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://download.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • http://wustat.windows.com
 • https://update.microsoft.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
Uwaga Informacji o tym, jak skonfigurować na serwerze proxy lub w zaporze obsługę dostępu anonimowego, należy szukać w dokumentacji tego serwera lub zapory.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania dostępu anonimowego na serwerze ISA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885819 Problemy podczas uzyskiwania dostępu do witryny Windows Update w wersji 5 w sieci Web przez serwer z programem ISA Server
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu administrator może skorzystać z jednej z następujących metod instalowania aktualizacji systemu Windows:
Więcej informacji
Jeśli na serwerze proxy lub w zaporze skonfigurowano już dostęp anonimowy, można zebrać informacje o faktycznej przyczynie komunikatów o błędach wymienionych w sekcji „Symptomy” za pomocą narzędzia do przechwytywania monitora sieci: Network Monitor Capture Utility. Narzędzie Network Monitor Capture Utility musi być uruchomione podczas uzyskiwania dostępu do witryny Windows Update w sieci Web, aby mogło wyświetlić faktyczną przyczynę komunikatów o błędach.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Network Monitor Capture Utility, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310875 Opis narzędzia Network Monitor Capture Utility
SMS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896226 — ostatni przegląd: 03/29/2013 18:58:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Update

 • kbtshoot KB896226
Opinia