Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Wydajność komputerów, na których jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, wyposażonych w kilka procesorów obsługujących funkcje zarządzania energią, może być ograniczona

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
W przypadku komputerów wyposażonych w kilka procesorów obsługujących funkcje zarządzania energią, takie jak stany wydajności procesora zgodne z interfejsem ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), wymagany jest system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Dostępne są dodatkowe aktualizacje umożliwiające optymalizację wydajności i sposobu funkcjonowania komputerów, na których jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem SP2. Bez tych aktualizacji komputery wyposażone w mobilne procesory z dwoma rdzeniami, obsługujące zarządzanie energią, mogą funkcjonować z ograniczoną wydajnością lub w nieoczekiwany sposób.

Uwaga Ten problem dotyczy także wersji systemu Microsoft Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64. Mimo to ten artykuł i skojarzona z nim prywatna poprawka nie służą do rozwiązywania problemów z taktowaniem w grach i innych aplikacjach uruchamianych na komputerach z dwurdzeniowym procesorem AMD. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z wydajnością na komputerach z procesorem dwurdzeniowym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
909944 Wydajność gry może być niższa na komputerze z systemem Windows XP wyposażonym w procesor dwurdzeniowy
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe.

Data wydania: 19 grudnia 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Halmacpi.dll5.1.2600.3023134,40030-Oct-200611:27x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30232,137,60030-Oct-200612:11x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30232,059,26429-Oct-200619:27x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30232,017,28030-Oct-200611:27x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30232,182,01630-Oct-200612:13x86SP2
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
System Windows XP z dodatkiem SP2 jest wymagany w przypadku komputerów wyposażonych w kilka procesorów obsługujących stany wydajności procesora zgodne z interfejsem ACPI. To wymaganie dotyczący również komputerów obsługujących następujące funkcje:
 • Kilka gniazd fizycznych
 • Konstrukcja uwzględniająca kilka rdzeni
 • Kilka wątków logicznych (na przykład technologia hiperwątkowości firmy Intel)
System Windows XP początkowo nie był przystosowany do obsługi stanów wydajności w konfiguracjach wieloprocesorowych, dlatego wymagane jest wprowadzenie zmian w celu poprawnej realizacji tej obsługi w systemach wieloprocesorowych. W dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP uwzględniono wymagane zmiany w menedżerze energii jądra systemu. Te zmiany gwarantują poprawne funkcjonowanie systemu Windows XP w systemach wieloprocesorowych z obsługą stanów wydajności procesora.

Ta poprawka umożliwia również rozwiązanie następujących problemów w przypadku komputerów wyposażonych w kilka procesorów obsługujących stany wydajności procesora:
 • Ograniczenie wydajności przy obciążeniach w trybie pojedynczego wątku wówczas, gdy stany wydajności procesora są obsługiwane przy użyciu przełączania zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Synchronizacja rejestrów liczników sygnatur czasowych (TSC, Time Stamp Counter) dla różnych procesorów wówczas, gdy licznik Zarządzanie energią interfejsu ACPI jest używany w systemach wieloprocesorowych.
 • Problemy związane z podwyższaniem lub obniżaniem stanu C w interfejsie ACPI w menedżerze energii jądra systemu.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Możliwe pogorszenie wydajności podczas przełączania zgodnie z zapotrzebowaniem

Przełączanie zgodnie z zapotrzebowaniem (DBS, Demand-Based Switching) jest związane z zarządzaniem stanami wydajności procesora zgodnymi z interfejsem ACPI(dynamiczne skalowanie napięcia i częstotliwości) w odpowiedzi na obciążenie systemu. Funkcja zarządzania energią procesora w systemie Windows XP implementuje mechanizm DBS przy użyciu zasad adaptacyjnego ograniczania przepustowości procesorów. Te zasady powodują dynamiczne i automatyczne dostosowanie bieżącego stanu wydajności procesora zgodnie z użyciem procesorów systemu bez interwencji użytkownika.

Obciążenia w trybie pojedynczego wątku w systemach wieloprocesorowych, z uwzględnieniem konfiguracji z podwójnym rdzeniem, mogą być przypisywane do dostępnych rdzeni procesorów. Takie zachowanie jest naturalną wadą sposobu planowania pracy przez system Windows z uwzględnieniem dostępnych zasobów procesorowych. W systemach obsługujących stany wydajności procesora, korzystających z zasad adaptacyjnego ograniczania przepustowości procesorów, ta migracja wątków może być przyczyną niepoprawnego obliczania optymalnej docelowej wydajności procesora przez menedżera energii jądra systemu Windows. Takie zachowanie może występować wówczas, gdy obciążenie indywidualnego rdzenia procesora, logicznego lub fizycznego, jest pozornie mniejsze niż rzeczywiste obciążenie całego pakietu procesorów. W przypadku wzorcowania wydajności z wykorzystaniem obciążeń w trybie pojedynczego wątku ta wada może być przyczyną zaniżenia wyników pomiaru wydajności lub wysokiego poziomu rozbieżności dla kolejnych identycznych testów związanych z wzorcowaniem.

W tej poprawce uwzględniono zmiany w menedżerze energii jądra systemu w celu śledzenia użycia poszczególnych procesorów w pakiecie procesorów. Te zmiany zapewniają dostępność informacji dotyczących faktycznego poziomu aktywności kompleksu procesorów, a więc ułatwiają poprawne obliczenie podwyższonego docelowego stanu wydajności.

Uwaga W przypadku tego rozwiązania wyższy priorytet jest przypisywany do zwiększenia wydajności niż oszczędnego zużycia energii. Punktacja wydajności w przypadku wzorcowania może być bardziej korzystna, jednak czas pracy baterii może być ograniczony. Ta zmiana zasad jądra systemu może więc zostać wyłączona przez klucz rejestru w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności.

Jak wyłączyć nowe zasady dotyczące stanów wydajności

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Po zainstalowaniu poprawki opisanej w tym artykule można użyć ustawień rejestru do wyłączenia nowych zasad dotyczących stanów wydajności.

Aby automatycznie wyłączyć nowe zasady dotyczące stanów wydajności, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Przed uruchomieniem tego pakietu należy zainstalować poprawkę opisaną w tym artykule.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby wyłączyć nowe zasady dotyczące stanów wydajności za pomocą ustawień rejestru, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 3. Wpisz Throttle jako nazwę nowego klucza.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Throttle, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz PerfEnablePackageIdle jako nazwę wartości.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość PerfEnablePackageIdle, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wpisz 0. Upewnij się, że opcja Szesnastkowo jest zaznaczona w oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Można wpisać 1 w polu Dane wartości, aby włączyć nowe zasady dotyczące stanów wydajności.
 8. Zamknij Edytor rejestru.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Poprawna synchronizacja TSC

W niektórych systemach operacyjnych licznik TSC procesora może zmieniać szybkość zliczania. Ponadto licznik TSC procesora może przerwać odliczanie wówczas, gdy używane są określone funkcje zarządzania energią procesora. W przypadku komputerów wyposażonych w kilka procesorów licznik TSC jest zazwyczaj sprzętowym licznikiem systemu operacyjnego, obsługującym wywołania kierowane do funkcji KeQueryPerformanceCounter jądra systemu. Jeżeli licznik TSC nie jest zwiększany monotonicznie, składniki systemu korzystające z funkcji KeQueryPerformanceCounter jądra systemu nie zawsze funkcjonują poprawnie. Aby rozwiązać ten problem, firma Microsoft umożliwia użycie licznika Zarządzanie energią interfejsu ACPI jako licznika systemu operacyjnego obsługującego funkcję KeQueryPerformanceCounter jądra systemu. Niektóre programy mogą jednak uzyskiwać dostęp bezpośrednio do licznika TSC, pomijając funkcje interfejsu API licznika systemu Windows. Warstwa abstrakcji sprzętu (HAL, Hardware Abstraction Layer) zapewnia ścisłą synchronizację rejestrów licznika TSC dla wszystkich procesorów w przypadku komputera wyposażonego w kilka procesorów. Dostęp oprogramowania systemu, które może być kierowane do różnych procesorów, nie powoduje więc uzyskania różnych wyników. Ta zmiana gwarantuje, że warstwa HAL w systemach wieloprocesorowych nadal poprawnie synchronizuje liczniki TSC dla wszystkich procesorów danego komputera, nawet jeżeli licznik zarządzania energią interfejsu ACPI jest używany jako sprzętowy licznik systemu operacyjnego.

Poprawne podwyższanie i obniżanie stanu C

Ta zmiana umożliwia rozwiązanie problemów z menedżerem energii jądra systemu w celu zapewnienia poprawnej obsługi podwyższania i obniżania stanu C procesora w interfejsie ACPI w systemach wieloprocesorowych.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tematu pokrewnego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
835730 W systemach Windows XP i Windows 2000 dźwięk może być odtwarzany zbyt wolno lub muzyka może nie być odtwarzana w sposób ciągły
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
dbs pm timer mp hal fixit fixme fix it automatyczne rozwiązywanie problemu licznik
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896256 — ostatni przegląd: 06/10/2013 02:11:00 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • atdownload kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbfixme kbmsifixme KB896256
Opinia