Nie można przesłać plików ani ustawień z komputera z 32-bitowym wydaniem systemu Windows XP do komputera z system Windows XP Professional x64 Edition

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Gdy użyje się Kreatora transferu plików i ustawień na komputerze z 32-bitowym wydaniem systemu Microsoft Windows XP do przesłania plików i ustawień, a następnie spróbuje się użyć Kreatora transferu plików i ustawień na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Professional x64 Edition do przywrócenia wcześniej skopiowanych plików i ustawień, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Your migration store was created with a previous version of File and Settings Transfer Wizard (Twój magazyn migracji został utworzony za pomocą poprzedniej wersji Kreatora transferu plików i ustawień). Zbierz swoje ustawienia, korzystając z aktualnej wersji Kreatora transferu plików i ustawień. Jest ona dostępna na dysku CD systemu Windows XP x64 w funkcji Wykonaj zadania dodatkowe. Można także utworzyć dysk kreatora, uruchamiając kreatora na komputerze z systemem Windows XP x64 Edition.
Przyczyna
Takie zachowanie ma miejsce, ponieważ Kreator transferu plików i ustawień dostępny w 32-bitowych wydaniach systemu Windows XP jest niezgodny z Kreatorem transferu plików i ustawień dostępnym w systemie Windows XP Professional x64 Edition.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest już dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows XP zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalacji tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------  27-kwi-2005 22:57           72 387 Archvapp.inf  27-kwi-2005 23:15 5.1.2600.2665   17 920 Cobramsg.dll    28-kwi-2005 19:16 5.1.2600.2665   133 120 Guitrn.dll     28-kwi-2005 19:16 5.1.2600.2665   115 200 Guitrna.dll     27-kwi-2005 23:15 5.1.2600.2665    2 560 Iconlib.dll    28-kwi-2005 19:16 5.1.2600.2665   19 968 Log.dll     27-kwi-2005 22:57          282 296 Migapp.inf  28-kwi-2005 19:16 5.1.2600.2665   274 432 Migism.dll     27-kwi-2005 22:57           2 978 Migism.inf  28-kwi-2005 19:16 5.1.2600.2665   261 120 Migisma.dll     28-kwi-2005 00:12 5.1.2600.2665   103 424 Migload.exe     27-kwi-2005 22:57           66 509 Migsys.inf  27-kwi-2005 22:57           4 060 Miguser.inf  28-kwi-2005 00:12 5.1.2600.2665   245 248 Migwiz.exe     06-lut-2005 05:11           2 575 Migwiz.htm  27-kwi-2005 22:57           4 638 Migwiz.inf  04-kwi-2005 23:34           1 392 Migwiz.man  06-lut-2005 05:11           1 644 Migwiz2.htm  28-kwi-2005 00:12 5.1.2600.2665   241 152 Migwiza.exe     28-kwi-2005 19:16 5.1.2600.2665   215 552 Script.dll     28-kwi-2005 19:16 5.1.2600.2665   199 680 Scripta.dll     27-kwi-2005 22:57          825 260 Sysfiles.inf  28-kwi-2005 19:16 5.1.2600.2665   193 024 Sysmod.dll     28-kwi-2005 19:16 5.1.2600.2665   173 568 Sysmoda.dll     27-kwi-2005 22:57           13 962 Usmtdef.inf

Informacje dotyczące instalacji poprawki

Tę poprawkę należy zastosować na komputerach, na których działają 32-bitowe wydania systemu Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Kreator transferu plików i ustawień dołączony do systemu Windows XP z dodatkiem SP2 nie obsługuje zbierania danych z 32-bitowego środowiska systemu Windows XP i stosowania ich w środowisku 64-bitowym systemu Windows XP. Należy zainstalować tę poprawkę, aby włączyć obsługę zbierania danych w 32-bitowym środowisku systemu Windows XP i stosowania ich w 64-bitowym środowisku systemu Windows XP. Aby uzyskać informacje o tym, jak instaluje się tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Po zainstalowaniu tej aktualizacji konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Pomoc techniczna dotycząca wydań x64 systemu Windows

Pomoc i obsługę techniczną dotyczącą wydań x64 systemu Microsoft Windows zapewnia producent sprzętu. Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ wydanie Windows x64 zostało dostarczone razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows x64 przy użyciu unikatowych składników. Te unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie, jeżeli konieczne będzie uzyskanie pomocy technicznej związanej z wydaniem systemu Windows x64. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższy poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje o produkcie Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896344 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:19:40 — zmiana: 4.3

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbqfe kbprb atdownload KB896344
Opinia