Aktualizacja zabezpieczeń 893066 wprowadza wpis rejestru MaxIcmpHostRoutes

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Aktualizacja zabezpieczeń 893066 wprowadza wpis rejestru MaxIcmpHostRoutes.
Więcej informacji
Aktualizacja zabezpieczeń 893066 dodaje opcjonalny, nowy wpis rejestru MaxIcmpHostRoutes do wszystkich systemów operacyjnych wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Stos protokołu TCP/IP firmy Microsoft obsługuje protokół ICMP (Internet Control Message Protocol). Ten protokół konserwacyjny został określony w dokumencie RFC 792. Protokół ICMP jest powszechnie uznawany za część warstwy Internetu. Komunikaty protokołu ICMP są hermetyzowane w datagramach protokołu IP. Mogą więc być rozsyłane w sieci. Korzystając z protokołu ICMP, można dodawać trasy hostów przez wysłanie komunikatu protokołu ICMP do hosta. Wpis MaxIcmpHostRoutes kontroluje maksymalną dopuszczalną liczbę równoczesnych tras hostów tego typu.

Domyślnie maksymalna dopuszczalna liczba równoczesnych tras hostów wynosi 10 000. Po dodaniu wpisu MaxIcmpHostRoutes maksymalna dopuszczalna liczba równoczesnych tras hostów jest równa wartości tego wpisu plus jeden. Maksymalna wartość wpisu MaxIcmpHostRoutes jest równa 2 147 483 646.

Szczegółowe informacje dotyczące wpisu rejestru

Nazwa wpisuMaxIcmpHostRoutes
Podklucz rejestruHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Typ danychREG_DWORD (liczba)
Prawidłowy zakresod 0x0 do 7FFFFFFE (od 0 do 2 147 483 646)
Wartość domyślna0x2710 (1000)
OpisTa wartość ogranicza liczbę tras hostów, które można dodać do lokalnej tabeli routingu protokołu IP w związku z odbieranymi komunikatami przekierowania protokołu ICMP. Tę wartość należy zmienić tylko wówczas, gdy dany komputer musi dodawać wiele tras hostów w związku z odbieranymi komunikatami przekierowania protokołu ICMP.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących protokołu ICMP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby wyświetlić dokument RFC 792, odwiedź następującą witrynę Internet Society w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896350 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:40:52 — zmiana: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbnetwork kbtocoff KB896350
Opinia