Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała biuletyn MS05-026 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Uwzględniono informacje dotyczące plików i opcji wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 określone aplikacje oparte na sieci Web nie funkcjonują poprawnie. Na przykład spis treści Pomocy HTML może nie funkcjonować. Ponadto określone funkcje HTML, takie jak Tematy pokrewne, mogą nie działać w przypadku otwierania pliku .chm z lokalizacji zdalnej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  892675 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub 890175 niektóre witryny sieci Web oraz funkcje Pomocy HTML mogą nie działać
 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 funkcje niektórych aplikacji sieci Web mogą działać nieprawidłowo. Na przykład temat może nie zostać wyświetlony po kliknięciu łącza. Ponadto, jeśli przy próbie otwarcia pliku skompilowanego modułu pomocy (Compiled Help Module, .chm), znajdującego się w udostępnionym folderze sieciowym, zostanie użyta ścieżka UNC (Universal Naming Convention), tematy pomocy z tego pliku .chm mogą nie pojawić się na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896054 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358, aktualizacji zabezpieczeń 840315 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć zdalnej zawartości przy użyciu protokołu InfoTech
 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 aplikacje sieci Web, w których formant ActiveX Pomocy HTML (HHCTRL) jest używany do obsługi nawigacji między ramkami, mogą nie działać poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  896905 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 zawartość, która powinna być wyświetlana w innej ramce, jest wyświetlana w ramce zawierającej formant ActiveX Pomoc HTML
 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 mogą występować problemy z otwieraniem pliku Pomocy HTML przy użyciu hiperłącza z okna programu Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  902225 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć plików Pomocy HTML w programie Internet Explorer
 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 formant ActiveX Pomocy HTML nie będzie już obsługiwać parametrów w postaci pewnych typów adresów URL. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  905215 Niektóre schematy URL są ignorowane wówczas, gdy schematy URL są używane w parametrach formantu ActiveX Pomocy HTML po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358
Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003
Różne możliwości do sprawdzenia

Zmiany dotyczące Pomocy HTML zawarte w aktualizacji zabezpieczeń 896358

Ostrzeżenie W tym artykule znajdują się informacje dotyczące sposobu obejścia problemów spowodowanych wdrożeniem aktualizacji zabezpieczeń 896358. Firma Microsoft nie udostępnia jednak żadnych konkretnych zaleceń co do kluczy i wartości rejestru, które należałoby zmodyfikować w przypadku danej organizacji. Dział informatyczny danej firmy najlepiej oceni korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania tych obejść. Najbezpieczniej jest w ogóle nie stosować obejść polegających na modyfikowaniu rejestru.

Poniżej znajduje się krótkie objaśnienie, w jaki sposób aktualizacja 896358 może zmienić działanie aplikacje sieci Web.
ProblemZachowanie przed aktualizacją zabezpieczeń 896358Zachowanie po aktualizacji zabezpieczeń 896358Artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zawierający dodatkowe informacje i opisy metod obejścia problemów
Blokowany jest dostęp protokołu InfoTech do zawartości zdalnejZa pomocą protokołu InfoTech można wyświetlić zdalną zawartość. Wyjątkiem jest system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), w którym ta opcja została zablokowana.Próby użycia protokołu InfoTech do wyświetlenia zawartości zdalnej są blokowane we wszystkich systemach operacyjnych.
896054 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358, aktualizacji zabezpieczeń 840315 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć zdalnej zawartości przy użyciu protokołu InfoTech
Próby użycia formantu ActiveX Pomocy HTML w zawartości zdalnej są blokowaneW aktualizacji zabezpieczeń 890175 uwzględniono blokowanie prób użycia formantu ActiveX Pomocy HTML w zawartości zdalnej, wyświetlanej w aplikacji innej niż Pomoc HTML. Na przykład ten formant jest blokowany w programie Internet Explorer.Formant ActiveX Pomocy HTML jest teraz blokowany w aplikacji Pomocy HTML.
892675 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub 890175 niektóre witryny sieci Web oraz funkcje Pomocy HTML mogą nie działać
Próby użycia formantu ActiveX Pomocy HTML do wyświetlenia zawartości w innej ramce są blokowane Aktualizacja zabezpieczeń 890175 zablokowała możliwość korzystania z formantu ActiveX Pomocy HTML w zdalnej zawartości, która jest wyświetlana w aplikacji innej niż Pomoc HTML. Na przykład formant ten został zablokowany w programie Internet Explorer.Aplikacje sieci Web używające formantu ActiveX Pomocy HTML do nawigacji między ramkami nie będą działać poprawnie. Zawartość, która powinna być wyświetlana w innej ramce, pojawia się w ramce zawierającej formant ActiveX Pomocy HTML.
896905 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 zawartość, która powinna być wyświetlana w innej ramce, jest wyświetlana w ramce zawierającej formant ActiveX Pomoc HTML displayed in a different frame is displayed in the frame that contains the HTML Help ActiveX control
Nie można otworzyć plików .chm w programie Internet ExplorerBrak problemów.Po otwarciu pliku .chm w programie Internet Explorer temat pomocy nie zostanie wyświetlony.

Ze względu na zabezpieczenia Menedżera załączników po zapisaniu pliku .chm w programie Internet Explorer u niektórych użytkowników mogą wystąpić problemy z otwarciem tego pliku.
902225 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć plików Pomocy HTML w programie Internet Explorer
Niektóre schematy URL są ignorowane wówczas, gdy schematy URL są używane w parametrach formantu ActiveX Pomocy HTML.W parametrach formantu ActiveX Pomoc HTML można było stosować dowolny schemat.W formancie ActiveX Pomoc HTML są ignorowane wszystkie schematy z wyjątkiem następujących: file, http, https, ftp, its, ms-its, mk:@msitstore, Hcp.
905215 Niektóre schematy URL są ignorowane wówczas, gdy schematy URL są używane w parametrach formantu ActiveX Pomocy HTML po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 you use the URL schemes in the parameters of an HTML Help ActiveX control after you install security update 896358

Metody obejścia problemów ze zgodnością aplikacji w aktualizacji zabezpieczeń 896358

Aktualizacja zabezpieczeń 896358 obsługuje wybrane klucze i wpisy rejestru, które można wykorzystać do obejścia problemów ze zgodnością aplikacji. Odpowiedz na następujące pytania, aby ustalić, które wpisy rejestru trzeba zmodyfikować:
 • Czy w danej organizacji są wymagane aplikacje lub scenariusze, które zostały zmodyfikowane w sposób opisany w tym artykule?
  • Na ile aplikacji wpływają te zmiany? Jak ważne są te aplikacje?
  • Jak poważna jest usterka wynikająca z wprowadzonych zmian?
  • Czy można zmodyfikować programy w sposób eliminujący konieczność używania w nich Pomocy HTML? Na przykład, czy pracownicy mogą pobierać pliki .chm, rezygnując z uruchamiania ich z udziału plików? Czy aplikacja sieci Web używa spisu treści DHTML zamiast formantu ActiveX Pomocy HTML?
 • Jakie są wymagania dotyczące zabezpieczeń i funkcji dostępnych w danej organizacji?
  • Czy ważniejsze są używane funkcje Pomocy HTML, czy zapewnienie skutecznych zabezpieczeń.
  • Czy zastanawiasz się nad możliwością udostępnienia technologii Pomocy HTML w ramach intranetu, tak jak to przedstawiono w poniższych przykładach? Jeśli tak jest, przeanalizuj zabezpieczenia zewnętrzne, takie jak zapora firmowa, i odpowiedz na pytanie, czy zabezpieczenia te zapewnią wystarczającą ochronę po wykonaniu takiego kroku. Czy poziom zaufania do pracowników uzasadnia wykluczenie zagrożenia związanego z możliwością użycia systemu wewnętrznego do zaatakowania innej organizacji?

Kilka przykładów pracy z aktualizacją zabezpieczeń 896358

Ostrzeżenie Najbezpieczniej jest w ogóle nie stosować obejść polegających na modyfikowaniu rejestru. Jeśli zastosowanie obejścia polegającego na modyfikacji rejestru jest konieczne, należy je wprowadzać z możliwie największą ostrożnością. Przykładowe metody:
 • Zamiast korzystać z wartości rejestru MaxAllowedZone, użyj klucza rejestru UrlAllowList. Dodaj do klucza rejestru UrlAllowList jak najmniejszą liczbę witryn.
 • Jeśli konieczne jest użycie wartości MaxAllowedZone, należy ustawić ją na możliwie najniższą wartość. Ustawienie wartości MaxAllowedZone na wartość większą niż 3 naraża systemy na ataki z Internetu.
Po zebraniu informacji dotyczących użycia Pomocy HTML w danej organizacji należy rozważyć następujące przykłady, aby ustalić, czy mogą ułatwić opracowanie strategii zastosowania aktualizacji zabezpieczeń 896358 w danej organizacji.

Przykład ostrożnego obejścia

Ostrożne obejście zadziała w danej organizacji, jeśli są w niej spełnione następujące warunki:
 • Nie są znane aplikacje sieci Web korzystające z technologii Pomocy HTML.
 • Zabezpieczenia mają wyższy priorytet niż wymaganie dotyczące poprawnego działania aplikacji i scenariuszy korzystających z Pomocy HTML.
 • Niektóre aplikacje sieci Web korzystają z technologii Pomocy HTML, jednak właściciele tych aplikacji mogą szybko wprowadzić modyfikacje w celu zastosowania innych technologii.
 • W przypadku wszystkich aplikacji i scenariuszy wymagających technologii Pomocy HTML serwery aplikacji i udziały plików, w których są rozmieszczone, są znane lub mogą być szybko zidentyfikowane. Ponadto można zapewnić dostateczną ochronę dla tych serwerów aplikacji i udziałów plików.
 • Otwieranie plików .chm pochodzących z lokalizacji zdalnych, takich jak udziały plików, nie jest konieczne.
Oto jeden z przykładów ostrożnego obejścia:
 1. Zastosuj aktualizację zabezpieczeń 896358, a następnie wymuś ograniczenia przy użyciu obiektu zasad grupy.

  Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 nie zostanie zmodyfikowany przynajmniej jeden wpis rejestru, domyślne wartości rejestru dotyczące zabezpieczeń będą maksymalnie restrykcyjne. Za pomocą obiektu zasad grupy można jednak uniemożliwić poszczególnym użytkownikom samodzielne modyfikowanie tych wartości.

  Następujący plik rejestru wprowadza maksymalnie restrykcyjne wartości rejestru dotyczące aktualizacji zabezpieczeń 896358:
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000"UrlAllowList"=""[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"=""
  Jeśli wiadomo, że w organizacji nie są używane żadne aplikacje sieci Web wymagające Pomocy HTML, a użytkownicy w tej organizacji nie wymagają dostępu do zdalnych plików chm, to wykonywanie następnych kroków można pominąć.
 2. Zbadaj, w jaki sposób aplikacje sieci Web używają Pomocy HTML. Być może użytkownicy zgłosili, że ta aktualizacja modyfikuje działanie niektórych wewnętrznych aplikacji sieci Web. Należy skontaktować się z właścicielami tych aplikacji sieci Web i ustalić, czy mogą wprowadzić inżynieryjne zmiany w funkcjach wymagających zastosowania technologii Pomocy HTML. Jeśli do działania aplikacji sieci Web nie jest wymagana Pomoc HTML, można pominąć wykonywanie kolejnych kroków.
 3. Należy selektywnie uruchamiać aplikacje sieci Web. Jeśli niektóre aplikacje sieci Web wymagają korzystania z Pomocy HTML, można selektywnie ponownie włączyć dostęp do serwerów obsługujących te aplikacje. Następujący plik rejestru ponownie umożliwia korzystanie z formantu ActiveX Pomocy HTML i protokołu InfoTech dla określonej witryny. Ponadto, ten przykładowy plik rejestru ponownie umożliwia nawigację między ramkami przy użyciu formantu ActiveX Pomoc HTML.
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000"UrlAllowList"="http://contoso/salesapp/""EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"="http://contoso/salesapp/"
  Uwaga Możliwe, że użytkownicy nadal nie będą mogli bezpośrednio otwierać plików chm za pomocą łącza na stronie sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu i możliwych obejść, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  902225 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć plików Pomocy HTML w programie Internet Explorer

Przykład mniej ostrożnego obejścia

To obejście zadziała w danej organizacji, jeśli są w niej spełnione niektóre z następujących warunków:
 • Aby uniknąć zmian w działaniu aplikacji, które wywołuje aktualizacja zabezpieczeń 896358, trzeba będzie zaakceptować niższy poziom zabezpieczeń.
 • Nie można szybko zidentyfikować wszystkich konkretnych aplikacji i scenariuszy wymagających Pomocy HTML.
 • Aplikacje sieci Web korzystające z Pomocy HTML odgrywają bardzo ważną rolę w danej organizacji. Ponadto nie można szybko zmodyfikować tych aplikacji w celu zastosowania innych technologii.
Oto jeden z przykładów mniej ostrożnego obejścia:
 1. Zastosuj aktualizację zabezpieczeń 896358, a następnie wymuś ograniczenia przy użyciu obiektu zasad grupy.

  Następujący przykładowy plik rejestru zezwala wszystkim komputerom w intranecie na obsługę formantu ActiveX Pomoc HTML i zawartości przy użyciu protokołu InfoTech. Ponadto, ten przykładowy plik rejestru ponownie umożliwia nawigację między ramkami przy użyciu formantu ActiveX Pomoc HTML.
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000001"EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000001
  Uwaga Możliwe, że użytkownicy nadal nie będą mogli bezpośrednio otwierać plików chm za pomocą łącza na stronie sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu i możliwych obejść, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  902225 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć plików Pomocy HTML w programie Internet Explorer
 2. Zbadaj, w jaki sposób aplikacje sieci Web używają Pomocy HTML. Należy ustalić, które aplikacje sieci Web wymagają zastosowania technologii Pomocy HTML. Należy skontaktować się z właścicielami tych aplikacji sieci Web i ustalić, czy mogą wprowadzić inżynieryjne zmiany w funkcjach wymagających zastosowania technologii Pomocy HTML.
 3. Należy dostosować ustawienia Pomocy HTML zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy. Jeśli się okaże, że aplikacje sieci Web nie korzystają już z Pomocy HTML, należy wdrożyć następujący plik rejestru, aby ustalić maksymalne ograniczenia obsługiwane w aktualizacji zabezpieczeń 896358:
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"=""[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000 "UrlAllowList"=""
  Jeśli niektóre aplikacje sieci Web wymagają korzystania z Pomocy HTML, można zezwolić na dostęp do tego formantu tylko systemom z takimi aplikacjami. Następujący przykładowy plik rejestru ogranicza użycie formantu ActiveX Pomocy HTML i protokołu InfoTech do określonych witryn intranetowych. Ten przykładowy plik rejestru nadal zezwala na nawigację między ramkami przy użyciu formantu ActiveX Pomoc HTML.
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000"UrlAllowList"="http://wingtiptoys/catalog/;\\wingtiptoys\help\helpfiles;""EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000000"UrlAllowList"="http://wingtiptoys/catalog/;\\wingtiptoys\help\helpfiles;file://\\wingtiptoys\help\helpfiles"

Wpisy rejestru

Następująca tabela zawiera listę wpisów rejestru dotyczących Pomocy HTML, które zostały opisane w tym artykule. Ponadto znajduje się w niej lista artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których można znaleźć więcej informacji.
WartośćArtykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\MaxAllowedZone
892675 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub 890175 niektóre witryny sieci Web oraz funkcje Pomocy HTML mogą nie działać
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\UrlAllowList
892675 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub 890175 niektóre witryny sieci Web oraz funkcje Pomocy HTML mogą nie działać
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\EnableFrameNavigationInSafeMode
896905 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 zawartość, która powinna być wyświetlana w innej ramce, jest wyświetlana w ramce zawierającej formant ActiveX Pomoc HTML displayed in a different frame is displayed in the frame that contains the HTML Help ActiveX control
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\MaxAllowedZone
896054 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358, aktualizacji zabezpieczeń 840315 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć zdalnej zawartości przy użyciu protokołu InfoTech
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\UrlAllowList
896054 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358, aktualizacji zabezpieczeń 840315 lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie można otworzyć zdalnej zawartości przy użyciu protokołu InfoTech

Strefy zabezpieczeń programu Internet Explorer

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania ze stref zabezpieczeń w programie Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
174360 Jak korzystać ze stref zabezpieczeń w programie Internet Explorer

Zasady grupy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Zasad grupy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost lub domyślnie, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do określonych potrzeb użytkownika.

Pomoc techniczna związana z 64-bitowymi wersjami systemów Microsoft Windows

W przypadku komputerów z 64-bitowymi wersjami systemu Microsoft Windows może być konieczne przystosowanie procedury modyfikowania rejestru, którą podano w sekcji „Rozwiązanie”. Na przykład może być konieczne zmodyfikowanie innej części rejestru, w zależności od tego, czy chodzi o funkcję 32- czy 64-bitową.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896459 Registry changes in x64-based versions of Windows Server 2003 and in Windows XP Professional x64 Edition
Pomoc techniczną dotyczącą wydań x64 systemu Microsoft Windows zapewnia producent sprzętu, do którego wydanie x64 systemu Windows zostało dołączone. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows przy użyciu unikatowych składników, do których mogą należeć sterowniki określonych urządzeń lub ustawienia opcjonalne zwiększające wydajność sprzętu. Firma Microsoft powinna w miarę możliwości udzielić pomocy technicznej dotyczącej wydania x64 systemu Windows, jednak konieczny może się okazać bezpośredni kontakt z producentem sprzętu, który jest najlepiej przygotowany do udzielania pomocy w zakresie oprogramowania zainstalowanego na danym sprzęcie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wersji systemu Microsoft Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000 HTML_Help InfoTech HHCTRL URP Compiled Help Module
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896358 — ostatni przegląd: 04/02/2007 18:19:00 — zmiana: 6.2

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB896358
Opinia