Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 885250 (MS05-011) może nie być możliwe wyświetlanie zawartości podfolderu w udziale sieciowym w systemie Windows XP lub Windows Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Na komputerze, na którym działa system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub system Microsoft Windows Server 2003 należy spróbować wyświetlić zawartość podfolderu w udziale sieciowym za pomocą jednej z następujących metod:
 • Użycie polecenia dir w wierszu polecenia w celu wyświetlenia zawartości podfolderu w udziale sieciowym.
 • Użycie Eksploratora Windows do wyświetlenia zawartości podfolderu w udziale sieciowym.
Żadna z tych metod nie pozwala wyświetlić zawartości podfolderu w udziale sieciowym. Przy podjęciu takiej próby pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Nie można odnaleźć pliku
Uwaga Ten symptom nie występuje przy próbie wyświetlenia zawartości folderu głównego udziału sieciowego.


Inne zachowania, które można zaobserwować

Gdy wystąpi symptom opisany w sekcji „Symptomy”, można także zaobserwować następujące zachowanie.
 • Użytkownicy domeny logujący się do swoich komputerów klienckich z systemem Windows XP nie mogą załadować swoich profilów mobilnych. Użytkownicy ci są logowani przy użyciu profilu tymczasowego. W dzienniku zdarzeń aplikacji system Windows XP może zarejestrować jeden lub kilka z następujących komunikatów:

  Identyfikator zdarzenia: 1509
  Pierwotny identyfikator zdarzenia: 1509
  Numer rekordu: 224
  Kategoria: Brak
  Źródło: Userenv
  Opis: System Windows nie może skopiować pliku \\nazwa_domeny.net\users\Profile\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\ do lokalizacji C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\. Możliwe przyczyny tego błędu to między innymi problemy z siecią lub niewystarczające prawa zabezpieczeń. Jeśli ten problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z administratorem sieci. SZCZEGÓŁY — Określony serwer nie może wykonać żądanej operacji.

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia:
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 1521
  Opis: System Windows nie może zlokalizować na serwerze kopii profilu mobilnego i próbuje wykonać logowanie przy użyciu profilu lokalnego. Zmiany w profilu nie zostaną skopiowane na serwer przy wylogowaniu. Możliwe przyczyny tego błędu to między innymi problemy z siecią lub niewystarczające prawa zabezpieczeń. Jeśli ten problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z administratorem sieci. SZCZEGÓŁY — System Windows nie może odnaleźć ścieżki sieciowej. Sprawdź, czy ścieżka sieciowa jest poprawna i czy komputer docelowy nie jest zajęty lub wyłączony. Jeśli system Windows nadal nie będzie mógł odnaleźć ścieżki sieciowej, skontaktuj się z administratorem sieci.

 • Plik Userenv.log może zawierać następujące błędy:
  USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Identities\{1B28C879-03B9-4263-B0E7-E82D7EA7FAD6}\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Identities\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: FindFirstFile failed. Error = 58 USERENV ReportError: Impersonating user. 14:50 2006-04-10USERENV GetShareName: WNetGetConnection initially returned error 2250
  Uwaga Błąd 58 jest równoważny komunikatowi o błędzie „ERROR_BAD_NET_RESP Określony serwer nie może wykonać żądanej operacji”. Błąd 2250 jest równoważny komunikatowi o błędzie „ERROR_NOT_CONNECTED To połączenie sieciowe nie istnieje”.

  Ten problem występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Została zainstalowana aktualizacja oprogramowania readresatora w wersji 885250 lub nowszej. Aktualizacja 885250 została opisana w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS05-11.
  • Następująca flaga jest włączona w udziale profilu użytkownika na serwerze profilów:
   SHI1005_FLAGS_ALLOW_NAMESPACE_CACHING
Przyczyna
Symptom ten występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Została zainstalowana aktualizację zabezpieczeń 885250 (MS05-011) lub nowsza aktualizacja oprogramowania readresatora.
 • Następujące informacje dotyczące rejestru są prawdziwe w odniesieniu do konkretnego używanego systemu operacyjnego:
  • Windows XP:
   • Na serwerze, z którym następuje łączenie, działa system Microsoft Windows XP i następujący wpis rejestru ma wartość 1:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation
    Typ wartości: DWORD
    Dane wartości: 1

    Uwaga Domyślna wartość tego wpisu to 0 (zero).
  • Windows Server 2003:
   • Na serwerze, z którym następuje łączenie, działa system Microsoft Windows Server 2003 i następujący wpis rejestru ma wartość 1:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\NoAliasingOnFileSystem
    Typ wartości: DWORD
    Dane wartości: 1

    Uwaga Domyślna wartość tego wpisu to 0 (zero).
 • Ma miejsce próba wyświetlenia zawartości podfolderu znajdującego się w katalogu głównym udziału sieciowego.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Komputery klienckie z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Komputery klienckie z systemem Windows Server 2003

Komputery klienckie z systemem Windows Server 2003 Enterprise Edition dla komputerów z procesorem Itanium i Windows Server 2003 Datacenter Edition dla komputerów z procesorem Itanium:

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację na komputerze, na którym działa system Windows XP, musi na nim być zainstalowany dodatek Service Pack 1 lub Service Pack 2.

Uwaga Nie ma wymagań wstępnych dotyczących instalacji tej aktualizacji na komputerze, na którym działa system Windows Server 2003.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Cscdll.dll5.1.2600.159992 16028-paź-200401:29x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.1762431 61615-paź-200500:31x86SP1SP1QFE
Rdbss.sys5.1.2600.1599170 11212-paź-200416:22x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778451 71217-paź-200523:51x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778452 86417-paź-200523:54x86SP2SP2QFE
System Windows Server 2003, wersje 32-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatformaSkładnik usługi
Mrxsmb.sys5.2.3790.428394 24019-paź-200523:37x86RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.428395 77619-paź-200523:45x86RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221158 20812-paź-200400:29x86RTMQFE
System Windows Server 2003 Enterprise Edition dla komputerów z procesorem Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatformaSkładnik usługi
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281 122 81619-paź-200508:25IA-64RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281 125 37619-paź-200508:45IA-64RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221464 89611-paź-200409:30IA-64RTMQFE

Uwaga W przypadku zainstalowania tej aktualizacji oprogramowania na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 lub z systemem Windows Server 2003 Instalator sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze nie zostały już zaktualizowane za pomocą poprawki firmy Microsoft. Jeżeli wcześniej została już zainstalowana poprawka w celu aktualizacji jednego z tych plików, Instalator kopiuje na komputer pliki RTMQFE. W przeciwnym przypadku Instalator kopiuje na komputer pliki RTMGDR.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemów Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
FindFirstFile System.IO.Directory GetFiles
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896427 — ostatni przegląd: 04/13/2006 02:16:47 — zmiana: 7.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbqfe kbhotfixserver atdownload kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix KB896427
Opinia