Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas próby uruchomienia programu Winnt32.exe z instalacyjnego dysku CD dla wersji x64 systemu Windows Server 2003 i systemu Windows XP Professional x64 Edition pojawia się następujący komunikat o błędzie: "WINNT32.EXE is not a valid Win32 application"

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Rozpatrzmy następujący scenariusz: Użytkownik próbuje zainstalować wersję x64 systemu Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP Professional x64 Edition na komputerze, na którym już działa 32-bitowa wersja Windows. Instalacja została uruchomiona za pomocą programu Winnt32.exe z instalacyjnego dysku CD dla komputerów z procesorami x64. W tej sytuacji może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
"<CD_drive>:\AMD64\WINNT32.EXE is not a valid Win32 application". (<dysk_CD>:\AMD64\WINNT32.EXE nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32).
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uruchom komputer z instalacyjnego dysku CD dla wersji x64 systemu Windows Server 2003 lub systemu Windows XP Professional x64 Edition. Spowoduje to automatyczne uruchomienie Instalatora.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracjach z podwójnym rozruchem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896455 Programy działają niestabilnie lub nie można ich uruchomić po zainstalowaniu wersji x64 systemu Windows na tej samej partycji co 32-bitowa wersja systemu Windows
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania wersji x64 systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896334 Uwagi dotyczące instalowania i konfigurowania komputerów z systemem Windows x64 Edition

Pomoc techniczna dotycząca wersji x64 systemu Windows

Pomoc i obsługę techniczną dotyczącą wersji x64 systemu Microsoft Windows zapewnia producent sprzętu. Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ wersja x64 systemu Windows została dostarczona razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows w wersji x64 przy użyciu unikatowych składników. Mogą to być sterowniki określonych urządzeń lub ustawienia opcjonalne zwiększające wydajność sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie, jeżeli konieczne będzie uzyskanie pomocy technicznej związanej z wersją x64 systemu Windows. Konieczny może okazać się jednak bezpośredni kontakt z producentem sprzętu. Jest on najlepiej przygotowany do udzielania pomocy w zakresie oprogramowania zainstalowanego na danym sprzęcie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje o wersjach x64 systemu Microsoft Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
86 OS Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896461 — ostatni przegląd: 05/09/2007 21:38:00 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbtshoot kbnofix kbprb KB896461
Opinia