Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Porównanie programów Visio Standard i Visio Professional

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Program Microsoft Visio jest uniwersalnym programem graficznym, który dostarcza odpowiednie narzędzia do wizualizacji większości zadań biznesowych i technicznych przy użyciu pojedynczego, łatwego w użyciu produktu. Programy Microsoft Office Visio 2003 i Microsoft Office Visio 2007 umożliwiają wszystkim użytkownikom związanym z biznesem, inżynierią i technologią informacyjną (IT) tworzenie i udostępnianie diagramów procesów, systemów i danych numerycznych. Ilustracje programu Visio ułatwiają wykonywanie następujących zadań:
 • Przedstawianie informacji
 • Wspieranie konsensusu w organizacji
 • Optymalizowanie procesów biznesowych
 • Projektowanie i konfigurowanie złożonych systemów
 • Monitorowanie i konserwacja systemów IT
 W przypadku programu Visio 2010 zobacz Porównanie wersji programu Visio 2010 i Porównanie wersji programu Visio 2010.
WPROWADZENIE
W tym artykule porównano program Microsoft Office Visio Standard 2007 z programem Microsoft Office Visio Professional 2007 oraz porównano program Microsoft Office Visio Standard 2003 z programem Microsoft Office Visio Professional 2003, aby ułatwić wybór wersji optymalnej dla danego użytkownika.
Więcej informacji

Visio Standard 2007

Program Visio Standard 2007 jest optymalnym produktem dla użytkowników biznesowych, którzy muszą wizualizować, dokumentować, przedstawiać i udostępniać pomysły przy użyciu profesjonalnych schematów blokowych, układów biur, schematów organizacyjnych, osi czasu projektów itd.

Wiele funkcji w programie Visio Standard 2007 ułatwia wykonywanie zadań związanych z diagramami, umożliwiając zwiększenie produktywności i ułatwiając komunikowanie się z większą efektywnością.Te nowe funkcje ułatwiają wykonywanie następujących zadań:
 • Pomysły z burzy mózgów

  Eksportowanie diagramów burzy mózgów do dokumentów programu Microsoft Office Word w formie konspektu w celu ułatwienia porządkowania i przedstawiania pomysłów formułowanych podczas zebrań.
 • Tworzenie schematów organizacyjnych

  Wstawianie obrazów i linii kropkowanych reprezentujących relacje do schematów organizacyjnych w celu przedstawienia pracowników i ważnych struktur sprawozdawczych.
 • Planowanie działań

  Generowanie kalendarzy przez importowanie danych kalendarza programu Outlook do programu Office Visio 2007 w celu ułatwienia przeglądania i użycia ich jako materiałów referencyjnych.
 • Śledzenie postępu projektu

  Podział działań na wiele osi czasu i synchronizowanie ich w celu uzyskania bardziej przejrzystych ilustracji.
 • Wizualizacja procesów biznesowych

  Użycie specjalnych narzędzi i typów diagramów do wspierania dowolnych działań związanych z dokumentowaniem procesów biznesowych.
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji w programie Visio Professional 2007, przejrzyj porównania funkcji i diagramów w sekcjach „Porównanie funkcji programów Visio Standard 2007 i Visio Professional 2007” oraz „Porównanie diagramów w programach Visio Standard 2007 i Visio Professional 2007”.

Visio Professional 2007

Specjaliści związani z IT, inżynierią i opracowaniem oprogramowania mogą korzystać z zalet rozwiązań w zakresie tworzenia diagramów w programie Visio Professional 2007, zgodnych z wymaganiami obowiązującymi w tych domenach. Specjaliści biznesowi, którzy chcą połączyć dowolny diagram z danymi biznesowymi, mogą również korzystać z zalet nowej funkcji łącza danych (Data Link) w programie Visio Professional 2007.

W programie Visio Professional 2007 uwzględniono wszystkie narzędzia związane z diagramami biznesowymi, dostępne w programie Visio Standard 2007, oraz dodatkowe kompletne rozwiązania techniczne i zaawansowane funkcje. Korzystając z programu Visio Professional 2007, można tworzyć użyteczne diagramy przy użyciu następujących funkcji, szablonów i rozwiązań:
 • Funkcje łącza danych i grafiki związanej z danymi

  Integrowanie danych z diagramami w celu łączenia różnych źródeł złożonych informacji wizualnych, tekstowych i numerycznych. W ten sposób można dostarczyć wizualną zawartość dla danych i utworzyć złożony obraz systemu, zasobu lub procesu. Można wyświetlać pola danych jako objaśnienia obok kształtu, rozmieszczać pola pod kształtem lub pokazywać symbole reprezentujące dane.
 • Szablon diagramu przestawnego

  Wizualizacja i eksploracja danych biznesowych w formie hierarchicznej, uwzględniającej grupy danych i sumy częściowe. Ustalanie kluczowych komunikatów związanych ze wszystkimi danymi i wizualne przedstawianie ich innym użytkownikom w organizacji.
 • Szablon mapowania strumienia wartości

  Tworzenie diagramów zgodnie z metodologią Lean i wizualizacja procesów produkcyjnych w celu zwiększenia efektywności.
 • Szablon ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

  Tworzenie diagramów procesów związanych z usługami IT, zgodnych ze standardami ITIL.
 • Szablony diagramów sieci

  Tworzenie diagramów sieci logicznych i fizycznych. Dotyczy to również diagramów stojaków.
 • Szablony opracowywania sieci Web

  Tworzenie map istniejących witryn sieci Web przy użyciu szablonów i predefiniowanych kształtów. Generowanie raportów łączy witryn. Dotyczy to również przerwanych łączy. Alternatywna metoda polega na użyciu narzędzi do raportowania w celu ustalenia, które zmiany wystąpiły w witrynie od czasu utworzenia ostatniego diagramu witryny.
 • Szablony opracowywania oprogramowania

  Tworzenie diagramów niestandardowych rozwiązań oprogramowania przy użyciu szablonu interfejsu użytkownika systemu Microsoft Windows XP, szablonu UML (Unified Modeling Language) oraz innych szablonów.
 • Plany architektoniczne, plany konstrukcyjne, zarządzanie biurami i modelowanie baz danych

  Tworzenie różnych planów technicznych. Przykładem są następujące plany:
  • Rozkłady pomieszczeń, plany wnętrz i zagospodarowania terenu
  • Plany konstrukcyjne
  • Plany zarządzania biurami
  • Modele baz danych
  W programie Visio Professional 2007 uwzględniono nawet funkcje umożliwiające odtwarzanie modeli baz danych i rozwiązań w zakresie oprogramowania.
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji w programie Visio Professional 2007, przejrzyj porównania funkcji i diagramów w sekcjach „Porównanie funkcji programów Visio Standard 2007 i Visio Professional 2007” oraz „Porównanie diagramów w programach Visio Standard 2007 i Visio Professional 2007”.

Visio Standard 2003

Program Visio Standard 2003 jest optymalnym produktem dla użytkowników biznesowych, którzy muszą wizualizować, dokumentować, przedstawiać i udostępniać pomysły przy użyciu przyciągających uwagę schematów blokowych, układów biur, schematów organizacyjnych, osi czasu projektów itd.

Wiele nowych funkcji w programie Visio Standard 2003 ułatwia wykonywanie zadań związanych z diagramami, umożliwiając zwiększenie produktywności i ułatwiając komunikowanie się z większą efektywnością. Są to są następujące nowe funkcje:
 • Rysunki z burzy mózgów

  Eksportowanie diagramów w stylu burzy mózgów do dokumentu programu Microsoft Word w formie konspektu w celu ułatwienia porządkowania i przedstawiania pomysłów formułowanych podczas zebrań.
 • Schematy organizacyjne

  Wstawianie obrazów i linii kropkowanych reprezentujących relacje do schematów organizacyjnych w celu przedstawienia pracowników i ważnych struktur sprawozdawczych.
 • Kalendarze

  Generowanie kalendarza przez importowanie danych kalendarza programu Microsoft Outlook do programu Visio 2003 w celu ułatwienia przeglądania i użycia jako materiałów referencyjnych.
 • Osie czasu

  Podział działań na wiele osi czasu i synchronizowanie ich w celu uzyskania bardziej przejrzystych ilustracji.
 • Kategoria diagramu procesu biznesowego

  Użycie wielu specjalnych narzędzi i typów diagramów do wspierania dowolnego zadania dokumentowania procesów biznesowych.
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji w programie Visio Standard 2003, przejrzyj porównania funkcji i diagramów w sekcjach „Porównanie funkcji programów Visio Standard 2003 i Visio Professional 2003” oraz „Porównanie diagramów w programach Visio Standard 2003 i Visio Professional 2003”.

Visio Professional 2003

Program Visio 2003 Professional dostarcza rozwiązania w zakresie tworzenia diagramów, przeznaczone dla specjalistów związanych z IT, inżynierią i opracowaniem oprogramowania. W programie Visio Professional 2003 uwzględniono wszystkie narzędzia związane z diagramami biznesowymi, dostępne w programie Visio Standard 2003, oraz dodatkowe kompletne rozwiązania techniczne i graficzne.

Korzystając z programu Visio Professional 2003, można tworzyć użyteczne diagramy przy użyciu następujących nowych i ulepszonych funkcji:
 • Sieci

  Typ rysunku diagramu stojaka i zaktualizowane kształty sieciowe
 • Opracowywanie sieci Web

  Ulepszone rozwiązanie w zakresie tworzenia map witryn sieci Web
 • Opracowywanie oprogramowania

  Typ rysunku interfejsu użytkownika (UI) systemu Microsoft Windows XP
 • Architektura/inżynieria/biura

  Ulepszona obsługa uwzględniania danych w planie budynku
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji w programie Visio Professional 2003, należy przejrzeć porównania funkcji i diagramów w sekcjach „Porównanie funkcji programów Visio Standard 2003 i Visio Professional 2003” oraz „Porównanie diagramów w programach Visio Standard 2003 i Visio Professional 2003” .

Porównanie funkcji programów Visio Standard 2007 i Visio Professional 2007

FunkcjeStandardProfessional
Autołączenie
X
X
Autodesk AutoCAD
X
X
Diagramy burzy mózgów
X
X
Diagramy procesów biznesowych
X
X
Integracja grafiki clipart
X
X
Pomoc kontekstowa i łącza do szablonów specyficznych dla zadań
X
X
Schematy blokowe
X
X
Integracja programu Microsoft Office Outlook 2007
X
X
Integracja programu Microsoft Office Project z wykresami Gantta i osiami czasu programu Visio
X
X
Integracja programu Microsoft Office SharePoint Server za pośrednictwem obszarów roboczych dokumentów
X
X
Obsługa programowania w programie Microsoft Visual Studio (z systemem Microsoft .NET włącznie)
X
X
Wielojęzyczna i kompletna obsługa standardu Unicode
X
X
Schematy organizacyjne
X
X
Obsługa plików PDF i XPS
X
X
Tryb przeglądania
X
X
Zapisywanie jako sieć Web z elementami nawigacyjnymi
X
X
Dostosowanie kształtów
X
X
Raporty dotyczące danych związanych z kształtami
X
X
Obsługa komputera typu Microsoft Tablet (z elektronicznym pismem odręcznym włącznie)
X
X
Obsługa kompozycji
X
X
Osie czasu i kalendarze
X
X
Kreatorzy generowania diagramów na podstawie istniejących danych
X
X
Kształty przepływów roboczych (3W)
X
X
Integracja usług XML Web
X
X
Plany budynków, wnętrz i rozkłady pomieszczeń
X
Obsługa rozwiązań opartych na danych (z interfejsami API związanymi z danymi włącznie)
X
Łącze danych
X
Diagramy modelowania baz danych z odtwarzaniem dowolnego źródła danych zgodnego ze standardem ODBC (Open Database Connectivity)
X
Diagramy usług katalogowych
X
Diagramy inżynieryjne (elektryczne, chemiczne itd.)
X
Diagramy ITIL
X
Diagramy sieci logicznych
X
Diagramy stojaków sieci
X
Diagramy przestawne
X
Diagramy przykładowe
X
Tworzenie diagramów i odtwarzanie oprogramowania
X
Mapy strumienia wartości
X
Tworzenie map i dokumentacji witryn sieci Web (z automatycznym generowaniem map witryn sieci Web włącznie)
X

Porównanie funkcji programów Visio Standard 2003 i Visio Professional 2003

FunkcjeStandardProfessional
Dostępne w 17 językach
X
X
Wygląd i zachowanie pakietu Microsoft Office
X
X
Integracja programu Microsoft Windows SharePoint
X
X
Obsługa komputera typu Tablet z cyfrowym pismem odręcznym włącznie
X
X
Inteligentne symbole SmartShapes
X
X
Zintegrowane wyszukiwanie kształtów lokalnych i online
X
X
Niestandardowe właściwości kształtów
X
X
Hiperłącza kształtów
X
X
Raporty dotyczące właściwości
X
X
Zapisywanie jako sieć Web z elementami nawigacyjnymi
X
X
Tryb przeglądania
X
X
Eksport do typowych formatów graficznych
X
X
Tworzenie diagramów przy użyciu metody przeciągania i upuszczania
X
X
Kreatorzy generowania diagramów na podstawie istniejących danych
X
X
Pomoc kontekstowa i łącza do typów rysunków specyficznych dla zadań w sieci Web
X
X
Obsługa programowania systemu Microsoft .NET
X
X
Kontrola rysunków ActiveX
X
X
Integracja usług XML sieci Web
X
X
Język Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)
X
X
Rejestrator makr w języku Visual Basic
X
X

Porównanie diagramów w programach Visio Standard 2007 i Visio Professional 2007

Diagramy tworzone w programie Visio 2007 umożliwiają efektywną wizualizację, eksplorację i prezentację informacji. W poniższych tabelach przedstawiono typy diagramów uwzględnione w poszczególnych wersjach programu Visio 2007.

Typy diagramów w tabelach uporządkowano przy użyciu tych samych kategorii, które są wyświetlane w oknie „Wprowadzenie” pojawiającym się podczas uruchamiania programu Visio 2007.

Uwaga: Wymienione tutaj kategorie szablonów i typy diagramów uwzględniono w programie Visio Professional 2007. Jeżeli widoczna jest mniejsza liczba kategorii i typów diagramów, oznacza to, że używany jest program Visio Standard 2007.

Następujące tabele zawierają listę typów diagramów obsługiwanych przez program Visio 2007 dla wersji Visio Standard 2007 i Visio Professional 2007.

Biznesowe

DiagramStandardProfessional
Diagram kontroli
X
X
Podstawowy schemat blokowy
X
X
Diagram burzy mózgów
X
X
Diagram przyczynowo-skutkowy
X
X
Wykresy i schematy
X
X
Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych
X
X
Diagram przepływu danych
X
X
Diagram EPC
X
X
Diagram analizy drzewa usterek
X
X
Diagram ITIL
X
X
Diagramy i wykresy marketingowe
X
Schemat organizacyjny
X
X
Diagram przestawny
X
Diagram TQM
X
X
Mapa strumienia wartości
X
Diagram przepływu roboczego
X
X

Inżynieria

DiagramStandardProfessional
Podstawowe podzespoły elektryczne
X
Obwody elektryczne i układy logiczne
X
Systemy hydrauliczne i pneumatyczne
X
Przemysłowe układy sterowania
X
Rysunek części i zespołów
X
Połączenia rurowe i oprzyrządowanie
X
Diagram obiegów technologicznych
X
Systemy
X

Schemat blokowy

DiagramStandardProfessional
Podstawowy schemat blokowy
X
X
Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych
X
X
Diagram IDEF0
X
Diagram SDL
X
Diagram przepływu roboczego
X
X

Ogólne

DiagramStandardProfessional
Diagram podstawowy
X
X
Podstawowy schemat blokowy
X
X
Diagram blokowy
X
X
Diagram blokowy z perspektywą
X
X

Mapy i plany rozkładu pomieszczeń

DiagramStandardProfessional
Mapa kierunkowa
X
X
Mapa kierunkowa 3W
X
X
Rozkład pomieszczeń
X
Plan domu
X
Instalacja grzewczo-wentylacyjna – diagram sterowania
X
Instalacja grzewczo-wentylacyjna – plan
X
Układ biura
X
X
Układ zakładu
X
Plan wodociągów i połączeń rurowych
X
Odbity plan sufitu
X
Plan zabezpieczeń i kontroli dostępu
X
Plan zagospodarowania terenu
X
Plan wnętrz
X

Sieć

DiagramStandardProfessional
Active Directory
X
Podstawowe diagramy sieci
X
X
Diagramy koncepcyjne witryn sieci Web
X
Szczegółowy diagram sieci
X
Usługa LDAP
X
Diagram stojaka
X
Mapa witryny sieci Web
X

Harmonogram

DiagramStandardProfessional
Kalendarz
X
X
Wykres Gantta
X
X
Wykres PERT
X
X
Oś czasu
X
X

Oprogramowanie i baza danych

DiagramStandardProfessional
COM i OLE
X
Diagramy koncepcyjne witryn sieci Web
X
Diagram modelu bazy danych
X
Diagram modelu przepływu danych
X
Aplikacja dla przedsiębiorstw
X
Diagram Express-G
X
Diagram Jacksona
X
Diagram ORM
X
Struktura programu
X
ROOM
X
Mapa witryny sieci Web
X
Interfejs użytkownika systemu Windows XP
X
Diagram modelu UML
X

Porównanie diagramów w programach Visio Standard 2003 i Visio Professional 2003

Diagramy programu Visio 2003 umożliwiają analizę, organizowanie oraz lepsze zrozumienie złożonych pomysłów, procesów i systemów. Następujące tabele zawierają listę typów diagramów obsługiwanych przez program Visio 2003 dla wersji Visio Standard 2003 i Visio Professional 2003.

Diagramy blokowe

DiagramStandardProfessional
Diagram podstawowy
X
X
Diagram blokowy
X
X
Diagram blokowy z perspektywą
X
X
Diagram burzy mózgów
X
X

Plany budynków

DiagramStandardProfessional
Plan instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych
X
Rozkład pomieszczeń
X
Plan domu
X
Instalacja grzewczo-wentylacyjna – diagram sterowania
X
Instalacja grzewczo-wentylacyjna – plan
X
Układ biura
X
X
Układ zakładu
X
Plan wodociągów i połączeń rurowych
X
Odbity plan sufitu
X
Plan zabezpieczeń i kontroli dostępu
X
Plan zagospodarowania terenu
X
Plan wnętrz
X

Procesy biznesowe

DiagramStandardProfessional
Diagram kontroli
X
X
Podstawowy schemat blokowy
X
X
Diagram przyczynowo-skutkowy
X
X
Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych
X
X
Diagram przepływu danych
X
Diagram analizy drzewa usterek
X
X
Diagram przepływu roboczego
X
X

Schematy i wykresy

DiagramStandardProfessional
Schematy i wykresy
X
X
Diagramy i wykresy marketingowe
X
X

Modelowanie baz danych

DiagramStandardProfessional
Diagram modelu bazy danych
X
Diagram Express-G
X
Diagram ORM
X

Elektrotechnika

DiagramStandardProfessional
Podstawowe podzespoły elektryczne
X
Obwody elektryczne i układy logiczne
X
Przemysłowe układy sterowania
X
Systemy
X

Schematy blokowe

DiagramStandardProfessional
Podstawowy schemat blokowy
X
X
Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych
X
X
Diagram przepływu danych
X
Diagram IDEFO
X
Diagram SDL
X

Mapy

DiagramStandardProfessional
Mapa kierunkowa
X
X
Mapa kierunkowa 3W
X
X

Budowa maszyn

DiagramStandardProfessional
Systemy hydrauliczne i pneumatyczne
X
Rysunek części i zespołów
X

Diagramy sieci

DiagramStandardProfessional
Active Directory
X
Podstawowe diagramy sieci
X
X
Szczegółowy diagram sieci
X
Usługa LDAP
X
Usługi Novell Directory Services
X
Diagram stojaka
X

Schematy organizacyjne

DiagramStandardProfessional
Schemat organizacyjny
X
X
Kreator schematów organizacyjnych
X
X

Inżynieria procesowa

DiagramStandardProfessional
Diagram połączeń rurowych i oprzyrządowania
X
Diagram obiegów technologicznych
X

Harmonogram projektu

DiagramStandardProfessional
Kalendarz
X
X
Wykres Gantta
X
X
Wykres PERT
X
X
Oś czasu
X
X

Oprogramowanie

DiagramStandardProfessional
COM i OLE
X
Diagram modelu przepływu danych
X
Aplikacja dla przedsiębiorstw
X
Diagram Jacksona
X
Struktura programu
X
ROOM
X
Diagram modelu UML
X
Interfejs użytkownika systemu Windows XP
X

Mapy witryn sieci Web

DiagramStandardProfessional
Diagramy koncepcyjne witryn sieci Web
X
Mapa witryny sieci Web
X

Porównanie uaktualnień programu Visio 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzyści dla użytkownika i firmy, wynikających z uaktualnienia do programu Visio 2007, oraz porównania funkcji i zalet programu Visio 2007 ze starszymi wersjami programu Visio, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896660 — ostatni przegląd: 08/23/2013 15:01:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2003

 • kbpubtypekc kbhowto kbinfo KB896660
Opinia