Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 zawartość, która powinna być wyświetlana w innej ramce, jest wyświetlana w ramce zawierającej formant ActiveX Pomoc HTML

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 (MS05-026) firmy Microsoft aplikacje sieci Web umożliwiające nawigację między ramkami przy użyciu formantu ActiveX Pomoc HTML (HHCTRL) mogą działać nieprawidłowo. Zawartość, która powinna zostać wyświetlona w nowej ramce, może zostać wyświetlona w ramce zawierającej formant ActiveX Pomoc HTML.

Uwaga: Ten problem występuje tylko po zmodyfikowaniu rejestru w sposób umożliwiający obsługę formantu HHCTRL przy użyciu adresów URL lub stref zabezpieczeń programu Microsoft Internet Explorer. W innych przypadkach formant HHCTRL jest wyłączany przez aktualizację zabezpieczeń 890175 (MS05-001).

Uwaga: Ten artykuł zawiera informacje uzupełniające następujące artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
890175 MS05-001: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia wykonanie kodu źródłowego
892675 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 lub 890175 niektóre witryny sieci Web oraz funkcje Pomocy HTML mogą nie działać
896358 MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu
Przyczyna
Aktualizacja zabezpieczeń 896358 wyłącza nawigację między ramkami, ponieważ jest to potencjalna luka w zabezpieczeniach. To ograniczenie jest oczekiwanym i zamierzonym skutkiem instalacji tej aktualizacji zabezpieczeń. W zależności od tego, czy istnieją adresy URL i strefy zabezpieczeń programu Internet Explorer obsługujące formant HHCTRL, można ponownie włączyć tę funkcję.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Symptomy oznaczające ten problem są spodziewanym i celowym efektem instalacji aktualizacji zabezpieczeń. Ta metoda obejścia problemu może być przyczyną ograniczenia ochrony przed zagrożeniami uwzględnionymi w aktualizacji zabezpieczeń 896358. Najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest rezygnacja z tej metody obejścia problemu.

Ostrzeżenie: Niepoprawna modyfikacja rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub z wykorzystaniem innej metody może być przyczyną poważnych problemów. W przypadku problemów tego typu może być wymagana ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownicy modyfikują rejestr na własną odpowiedzialność.

Konsumenci i klienci nienależący do zrzeszeń

Aby ponownie włączyć nawigację między ramkami, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions
  Uwaga: Jeśli ten klucz nie istnieje, należy go utworzyć.
 3. Wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz nazwę EnableFrameNavigationInSafeMode dla wpisu rejestru, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis EnableFrameNavigationInSafeMode, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Przedsiębiorstwa

Aby ponownie włączyć w domenie nawigację między ramkami przy użyciu przystawki Zasady grupy, wykonaj następujące kroki:
 1. Wklej następujący tekst do edytora tekstów, takiego jak Notatnik:
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001
 2. Zapisz plik jako Hhctrl.reg.
 3. Skopiuj, a następnie wklej następujący tekst do edytora tekstów takiego jak Notatnik:
  REGEDIT.EXE /S  Hhctrl.reg
 4. Zapisz plik jako Hhctrl.bat.

  Uwaga: Przed wdrożeniem pliku wsadowego należy upewnić się, że plik działa poprawnie, wykonując odpowiednie testy na jednym z komputerów.
 5. Importuj plik wsadowy do obiektu zasad grupy (GPO). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Skopiuj plik Hhctrl.bat i plik Hhctrl.reg do folderu \\NazwaDomeny \SysVol\NazwaDomeny\Policies\identyfikator GUID wybranego obiektu GPO\Machine\Scripts\Startup.
  2. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start na kontrolerze domeny, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dsa.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij domenę prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zasady grupy.
  4. Kliknij przycisk Nowa, wpisz opisową nazwę nowego obiektu zasad grupy (GPO), a następnie naciśnij przycisk ENTER. Na przykład kliknij przycisk Nowa, wpisz nazwę ponowne włączenie nawigacji między ramkami, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Kliknij przycisk Edytuj, aby zmodyfikować nowy obiekt GPO utworzony w kroku 5d.
  6. Rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń węzeł Ustawienia systemu Windows, kliknij pozycję Skrypty (uruchamianie/zamykanie), kliknij pozycję Uruchamianie, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  7. Zlokalizuj, a następnie kliknij plik wsadowy utworzony w kroku 4, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  8. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.
Więcej informacji

Przegląd i przykłady dla administratorów systemów

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 896358, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896358 MS05-026: Luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zasady grupy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Zasad grupy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pomoc techniczna związana z wersjami systemów Microsoft Windows opartymi na procesorach x64

Na komputerach z 64-bitowymi wersjami systemu Microsoft Windows może być konieczne przystosowanie procedury modyfikowania rejestru, którą podano w sekcji „Rozwiązanie”. Na przykład może być konieczne zmodyfikowanie innej części rejestru, w zależności od tego, czy chodzi o funkcję 32- czy 64-bitową.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
896459 Registry changes in x64-based versions of Windows Server 2003 and Windows XP Professional x64 Edition
Pomoc techniczną dotyczącą wydań x64 systemu Microsoft Windows zapewnia producent sprzętu, do którego wydanie x64 systemu Windows zostało dołączone. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows przy użyciu unikatowych składników, do których mogą należeć sterowniki określonych urządzeń lub ustawienia opcjonalne zwiększające wydajność sprzętu. Firma Microsoft powinna w miarę możliwości udzielić pomocy technicznej dotyczącej wydania x64 systemu Windows, jednak konieczny może się okazać bezpośredni kontakt z producentem sprzętu, który jest najlepiej przygotowany do udzielania pomocy w zakresie oprogramowania zainstalowanego na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać informacje dotyczące wersji produktu Microsoft Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 896905 — ostatni przegląd: 03/31/2006 15:34:00 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbtshoot kbbug kbsecurity kbprb kbexpertiseadvanced KB896905
Opinia