Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Sposób instalowania poprawek zawartych w kumulacyjnych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

WPROWADZENIE
Pakiety aktualizacji i aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 i jego nowszych wersji mogą być dystrybuowane razem z plikami poprawek jako dodatek do plików GDR. Jeśli istniejące pliki nie pochodzą ze środowiska poprawki, pakiet aktualizacji zabezpieczeń nie zainstaluje domyślnie plików poprawek. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu pochodzą ze środowiska poprawki, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003
W niniejszym artykule opisano sposób instalowania poprawek zawartych w pakiecie aktualizacji lub zbiorczym pakiecie aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft Internet Explorer 6 i jego nowszych wersji. Informacje zawarte w niniejszym artykule są przeznaczone dla użytkowników systemu Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003.
Więcej informacji
W celu zainstalowania plików poprawek uwzględnionych w pakiecie aktualizacji lub w pakiecie zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer należy zastosować jedną z poniższych metod.

Metoda 1. Zainstalowanie poprawki przed zainstalowaniem pakietu aktualizacji lub pakietu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń

Zainstaluj poprawkę aktualizującą dowolne pliki z uwzględnionych w pakiecie aktualizacji lub w pakiecie zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń. Następnie zainstaluj pakiet aktualizacji lub zbiorczy pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6. Po zainstalowaniu poprawki instalator aktualizacji lub instalator zbiorczego pakietu aktualizacji zabezpieczeń wykryje plik poprawki i zainstaluje zgodną z poprawką wersję plików z pakietu.

Metoda 2. Wymuszenie na instalatorze aktualizacji lub zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń zainstalowanie plików poprawki

Skorzystaj z przełącznika /B w celu zmiany składnika usługi stosowanego do zainstalowania pakietu używającego jako instalatora pliku Update.exe. Użyj poleceń przypominających następujące:
 • System Windows XP
  nazwa_pakietu.exe /b:SP3QFE
  To polecenie powoduje zainstalowanie wersji SP3QFE plików systemu Windows XP.
 • System Windows Server 2003
  nazwa_pakietu.exe /b:RTMQFE
  To polecenie powoduje zainstalowanie wersji RTMQFE plików systemu Windows Server 2003.
 • System Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1
  nazwa_pakietu.exe /b:SP1QFE
  To polecenie powoduje zainstalowanie wersji SP1QFE plików systemu Windows Server 2003.
 • System Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
  nazwa_pakietu.exe /b:SP2QFE
  To polecenie powoduje zainstalowanie wersji SP2QFE plików systemu Windows Server 2003.
Aby ustalić, czy pakiet aktualizacji oprogramowania używa jako instalatora pliku Update.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij pakiet prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Version (Wersja) w obszarze Other Version Information (Inne informacje dotyczące wersji) kliknij polecenie Installer Engine (Aparat instalacji). W polu Wartość powinna pojawić się nazwa Update.exe. W innym przypadku pakiet nie używa pliku Update.exe jako programu instalacyjnego. W takim przypadku celem zainstalowania plików poprawki należy zastosować Metodę 1 lub wykonać następujące kroki:
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Celem ręcznego skonfigurowania komputera, tak aby starsza wersja instalatora zainstalowała zgodną z poprawką wersję plików z pakietu, który nie używa pliku Update.exe jako instalatora, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
 3. Wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz nazwę QFEInstalled dla wpisu rejestru, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis QFEInstalled, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz 1 w polu Dane wartości, aby przypisać wartość 1 do wpisu rejestru, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: W tym wpisie rejestru wartość 1 powoduje wymuszenie instalacji plików poprawki uwzględnionych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń.
 5. Zainstaluj pakiet aktualizacji lub zbiorczy pakiet aktualizacji zabezpieczeń.
Uwagi
 • Program instalacyjny zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń nie instaluje poprawek w następujących okolicznościach:
  • Poprawki zainstalowane na danym komputerze zostały wydane po opublikowaniu biuletynu MS04-004, ale przed opublikowaniem biuletynu MS04-038.
  • Nie zainstalowano pakietu zbiorczego aktualizacji 873377 ani pakietu zbiorczego aktualizacji 889669.
  Program instalacyjny nie wykrywa poprawek wydanych po opublikowaniu biuletynu MS04-004, ale przed opublikowaniem biuletynu MS04-038. Pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 i pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 tworzą wpis rejestru, który powoduje instalowanie poprawek przez program instalacyjny.

  Aby zainstalować poprawki w tych okolicznościach, należy ręcznie zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą dla programu Internet Explorer zgodnie z opisaną wcześniej metodą.
 • W przypadku instalowania poprawki niezależnie od aktualizacji zbiorczej pliki starsze niż pliki znajdujące się na danym komputerze nie zawsze są instalowane. Program instalacyjny nie zgłosi żadnych błędów. Jeżeli poprawki nie zostały uwzględnione podczas instalowania najnowszej aktualizacji zbiorczej programu Internet Explorer, nowsze pliki znajdujące się na danym komputerze nie zawsze zawierają poprawki uwzględnione w planowanej instalacji. Aby zainstalować poprawki, należy ręcznie zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą dla programu Internet Explorer zgodnie z opisaną metodą.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 897225 — ostatni przegląd: 09/03/2009 16:48:05 — zmiana: 4.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbsecurity kbexpertiseadvanced kbhowto KB897225
Opinia