Zasady udzielania pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem firmy Microsoft uruchomionym w oprogramowaniu do wizualizacji sprzętowej innych firm

Ten artykuł zastępuje opublikowany wcześniej artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 273508.
Streszczenie
Oprogramowanie do wirtualizacji sprzętu umożliwia równoczesne uruchamianie wielu wystąpień systemu operacyjnego na tym samym komputerze. Firma Microsoft oferuje trzy rodzaje oprogramowania udostępniającego tę funkcjonalność — system Windows Server 2008 oraz programy Microsoft Virtual PC i Microsoft Virtual Server. Oprogramowanie udostępniające tę funkcjonalność jest też oferowane przez innych producentów. W tym artykule opisano typ pomocy świadczonej przez firmę Microsoft dotyczącej oferowanego przez nią oprogramowania uruchamianego razem z oprogramowaniem do wirtualizacji sprzętu innych producentów.

Z wyjątkiem programów opisanych w tym artykule, firma Microsoft nie testuje oferowanego przez siebie oprogramowania pod kątem uruchamiania razem z programami do wirtualizacji sprzętu innych producentów ani nie świadczy pomocy technicznej dotyczącej takiego oprogramowania.

W przypadku klientów firmy Microsoft mających umowę Premier dotyczącą pomocy technicznej i uruchamiających oprogramowanie do wirtualizacji sprzętu pochodzące od dostawcy, z którym firma Microsoft nie porozumiała się w sprawie obsługi rozwiązań do wirtualizacji, firma Microsoft zbada potencjalne problemy dotyczące uruchamiania oprogramowania firmy Microsoft w połączeniu z oprogramowaniem do wirtualizacji sprzętu innego producenta.

W związku z tym firma Microsoft może wymagać od klienta odtworzenia problemu bez użycia oprogramowania do wirtualizacji sprzętu oferowanego przez innego producenta. Można to zrealizować w systemie Windows Server 2008 (z funkcją Hyper-V), na rzeczywistej platformie sprzętowej z bezpośrednio zainstalowanym na niej systemem operacyjnym Windows lub w obu tych środowiskach. W przypadku potwierdzenia, że problemy są niezależne od oprogramowania do wirtualizacji sprzętu innego producenta, firma Microsoft udzieli pomocy technicznej dotyczącej oferowanego przez nią oprogramowania w takim zakresie, jak w przypadku świadczenia pomocy dotyczącej serwera, który spełnił kryteria testowe firmy Microsoft „Designed for” lub „Certified for”. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sprzętu spełniającego kryteria „Designed for” lub „Certified for”, zobacz witrynę: Ponadto w przypadku dostawców, z którymi firma Microsoft porozumiała się w sprawie obsługi rozwiązań do wirtualizacji, i dostawców rozwiązań zatwierdzonych w ramach programu Server Virtualization Validation Program (SVVP) firma Microsoft udzieli pomocy technicznej dotyczącej serwerowych systemów operacyjnych podlegających cyklowi pomocy technicznej firmy Microsoft klientom, którzy podpisali umowy dotyczące pomocy technicznej i uruchamiają zwirtualizowany system operacyjny pod kontrolą oprogramowania do wirtualizacji sprzętu innej firmy. Ta pomoc obejmuje między innymi współpracę z dostawcą celem zbadania problemów dotyczących pomocy technicznej. W związku z tym firma Microsoft może w dalszym ciągu wymagać odtworzenia problemu bez użycia oprogramowania do wirtualizacji sprzętu oferowanego przez innego producenta. W przypadku potwierdzenia, że problemy są niezależne od oprogramowania do wirtualizacji sprzętu innego producenta, firma Microsoft udzieli pomocy technicznej dotyczącej oferowanego przez nią oprogramowania w takim zakresie, jak gdyby to oprogramowanie nie było uruchamiane z oprogramowaniem do wirtualizacji sprzętu innego producenta.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad pomocy technicznej dotyczącej uruchamiania oprogramowania serwera firmy Microsoft w obsługiwanych środowiskach wirtualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
957006 Oprogramowanie serwera firmy Microsoft i obsługiwane środowiska wirtualizacji (j. ang.)
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów. Odpowiedzialność za testowanie oprogramowania pod kątem współdziałania z oprogramowaniem firmy Microsoft spoczywa na producentach tego oprogramowania. Oprogramowanie firmy Microsoft może nie działać zgodnie z oczekiwaniami w środowiskach wizualizacji sprzętowej innych firm.

Aby uzyskać więcej informacji o innych dostawcach oprogramowania do wirtualizacji związanego z programem SVVP, odwiedź następującą witrynę sieci Web lub zapoznaj się z następującym artykułem:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących innych dostawców udzielających pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania do wirtualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
944987 Partnerzy udzielający pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania do wirtualizacji sprzętu firmy innej niż Microsoft (j. ang.)
maszyna wirtualna vm środowisko vmware, wirtualizacja sprawdzanie hypervisor KB897615
Właściwości

Identyfikator artykułu: 897615 — ostatni przegląd: 09/05/2008 12:07:26 — zmiana: 4.4

All Microsoft Products

  • kbmsccsearch kbexpertisebeginner kbinfo KB897615
Opinia