Wyjątek utworzony w rejestrze może być niewidoczny w graficznym interfejsie użytkownika Zapory systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Aktualizacja techniczna, 31 sierpnia 2005:

Firma Microsoft wydała dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego zagadnienia, przeznaczony dla informatyków. Zawiera on dodatkowe informacje na ten temat związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać ten dokument, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Symptomy
Jeśli wyjątek zostanie utworzony przez zmodyfikowanie rejestru na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub systemem Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), może być on niewidoczny w graficznym interfejsie użytkownika Zapory systemu Windows.
Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, jeśli podczas modyfikowania rejestru nie określono nazwy dodawanego wyjątku. To zachowanie może wystąpić na przykład po dodaniu portu do rejestru i ustawieniu wartości rejestru na 12345:TCP:*:Enabled. Zostanie otwarty port 12345 TCP, który jednak będzie niewidoczny w graficznym interfejsie użytkownika Zapory systemu, ponieważ wartość rejestru nie zawiera nazwy. Poprawna wartość rejestru ma następującą postać:
12345:TCP:*:Enabled:nazwa wyjątku
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, należy zainstalować aktualizację KB897663 dla systemu Windows XP. Dzięki tej aktualizacji w interfejsie Zapory systemu Windows będzie widoczny zarówno wyjątek utworzony przy użyciu rejestru, jak i wyjątek utworzony w samym interfejsie. Aby pobrać i zainstalować aktualizację dla systemu Windows XP (KB897663), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Ze względu na zależności między plikami ta aktualizacja wymaga dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  04-sie-2005 01:44  5.1.2600.2732 80 896  Firewall.cpl
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z poniższych metod.

Metoda 1: Dodanie nazwy do wartości rejestru

W celu obejścia tego problemu należy dodać nazwę do wartości rejestru. Na przykład zmień wartość 12345:TCP:*:Enabled na wartość 12345:TCP:*:Enabled:nazwa wyjątku.

Metoda 2: Użycie polecenia netsh firewall

W celu obejścia tego problemu należy wyświetlić listę wyjątków utworzonych w rejestrze, korzystając z polecenia netsh firewall. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz polecenie netsh firewall show state verbose = enable, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W tekście wynikowym odszukaj następujący tekst:
  Porty obecnie otwarte na wszystkich interfejsach sieciowych
  Porty i programy znajdujące się na liście w sekcji Porty obecnie otwarte na wszystkich interfejsach sieciowych są odblokowane. Odblokowane porty i programy znajdujące się na tej liście to włączone wyjątki programów lub portów.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania Zapory systemu Windows, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Windows Firewall Operations Guide

Manually Configuring Windows Firewall in Windows XP Service Pack 2

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z ustawieniami Zapory systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
875357 Rozwiązywanie problemów z ustawieniami Zapory systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
winxp sp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 897663 — ostatni przegląd: 04/13/2006 02:10:00 — zmiana: 4.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbtshoot kbqfe kbfirewall kbsecurity kbhotfixserver kbsecadvisory KB897663
Opinia