Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak dodać obiekt clipart do programu Clip Organizer w pakietach Office 2007 i Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób dodawania obiektów clipart do programu Microsoft Clip Organizer w pakietach Microsoft Office 2007 i Microsoft Office 2003. Jeżeli nie można uzyskać dostępu za pośrednictwem Internetu do witryny Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web, można zainstalować obiekty clipart pakietu Microsoft Office na komputerze lub w udziale sieciowym.
Więcej informacji
Program Clip Organizer zawiera rysunki, fotografie, dźwięki, klipy wideo i inne pliki multimedialne. Te pliki multimedialne nazywane są klipami. Klip jest pojedynczym plikiem multimedialnym, takim jak dźwięk, animacja lub grafika, który można wstawić do dokumentu pakietu Microsoft Office. Klipów można używać w prezentacjach, publikacjach oraz innych dokumentach pakietu Office. Korzystając z programu Clip Organizer, można przeglądać kolekcje klipów, dodawać klipy lub katalogować klipy w wygodny dla użytkownika sposób. Na przykład można utworzyć kolekcję, aby pogrupować najczęściej używane klipy. Można również zezwolić programowi Clip Organizer na automatyczne dodawanie i katalogowanie plików multimedialnych na lokalnym dysku twardym.

Pakiety Office 2007

Aby uruchomić program Clip Organizer w aplikacji pakietu Office 2007, kliknij kartę Wstawianie. W grupie Ilustracje kliknij przycisk Obiekt clipart, a następnie kliknij łącze Organizuj klipy w dolnej części okienka zadań Clipart.

Pakiet Office 2003

Aby uruchomić program Clip Organizer, kliknij łącze Organizuj klipy w dolnej części okienka zadań Clipart. Aby wyświetlić okienko Clipart w programie pakietu Office 2003, wskaż polecenie Obraz w menu Wstaw, a następnie kliknij polecenie Clipart.

Pakiety Office 2007 i Office 2003 mogą uzyskać bezpośredni dostęp do tysięcy obrazów clipart znajdujących się w witrynie Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web. Korzystając z przeglądarki sieci Web, można wyszukiwać obiekty clipart w witrynie Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web. Można również wyszukać obiekty clipart w witrynie Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web poprzez dowolny program pakietu Office. Po wskazaniu polecenia Obraz w menu Wstaw, a następnie po kliknięciu polecenia Clipart w programie pakietu Office proces wyszukiwania automatycznie uzyskuje dostęp do witryny Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w okienku Clipart. Aby wyświetlić obrazy clipart znajdujące się w witrynie Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Jeżeli nie ma dostępu do Internetu, wówczas nie można połączyć się z witryną Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web. Bywają jednak sytuacje, że mimo dostępu do Internetu, dostęp do witryny Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web może być blokowany przez zaporę w lokalnej sieci. Jeżeli obiekty clipart są wyszukiwane przy użyciu typowych określeń, takich jak „pies” lub „flaga” , może zostać wyświetlony komunikat „(Nie znaleziono wyników)” . Poza tym proces wyszukiwania może odnaleźć tylko kilka obrazów. W tym scenariuszu podczas badania miniatur można zauważyć, że ikona globu nie jest wyświetlana w lewym dolnym rogu żadnej miniatury. Ikona globu na miniaturze oznacza, że dany obiekt clipart został odnaleziony w sieci Web.

Program Clip Organizer obsługuje również wyszukiwanie obiektów clipart w lokalnych archiwach clipart na komputerze lub udostępnianych archiwów clipart w udziale sieciowym. Niewielka liczba przykładowych obrazów clipart została dołączona do pakietu Office 2003 i jest częścią „lokalnej kolekcji” przeszukiwanej wówczas, gdy użytkownik nie może uzyskać dostępu do Internetu i witryny Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web. W skład pakietu Office 2003 nie wchodzi już dysk CD z zawartością multimedialną i dodatkowymi obiektami clipart. Natomiast dysk CD z zawartością multimedialną pakietu Microsoft Office XP można wciąż instalować lokalnie lub w udziale sieciowym. Udział sieciowy można wykorzystać dla wszystkich instalacji pakietu Office 2003 na komputerach klienckich. Na dysku CD z zawartością multimedialną pakietu Office XP zamieszczono około 35 000 klipów, które są podzbiorem klipów dostępnych w witrynie Obiekty clipart i multimedia pakietu Microsoft Office Online w sieci Web. Dysk CD z zawartością multimedialną pakietu Office XP wchodził w skład pakietów Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Standard i Microsoft Publisher 2002 Deluxe Edition.

Jak wykonać lokalną instalację dysku CD z zawartością multimedialną pakietu Office XP

Aby zainstalować na komputerze pliki z dysku CD z zawartością multimedialną pakietu Office XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Włóż dysk CD z zawartością multimedialną pakietu Office XP do stacji CD lub DVD. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, aby zapobiec automatycznemu uruchomieniu programu.

  Jeżeli Instalator Microsoft Windows zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij przycisk Anuluj.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  msiexec.exe /i stacja_CD:\CAG.MSI ADDLOCAL=ALL /qb
  Uwagi
  • W tym poleceniu stacja_CD jest literą stacji, w której znajduje się dysk CD z zawartością multimedialną pakietu Office XP.
  • Podczas wpisywania tego polecenia należy uwzględnić spacje w sposób przedstawiony w przykładzie.

Jak wykonać sieciową instalację dysku CD z zawartością multimedialną pakietu Office XP

Aby zainstalować pliki z dysku CD z zawartością multimedialną pakietu Office XP w udziale sieciowym, należy skopiować te pliki do udziału sieciowego. Po skopiowaniu zawartości do udziału sieciowego należy wykonać następujące kroki na każdym komputerze klienckim, który będzie miał uzyskiwać dostęp do tej zawartości:
 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  msiexec.exe /i \\serwer_sieciowy\udział\CAG.MSI ADDSOURCE=ALL /qb

To polecenie sprawia, że skopiowana zawartość pozostaje w udziale sieciowym. Dostęp do tej zawartości można uzyskać z lokalizacji UNC \\serwer_sieciowy\udział. Jeżeli jednak konieczne jest skopiowanie zawartości na komputer kliencki, należy zmienić parametr wiersza polecenia „ADDSOURCE=ALL” na „ADDLOCAL=ALL” .
CO Off2003 kbclipgallerysearch OFF2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 897754 — ostatni przegląd: 01/28/2008 09:49:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard Edition 2003

 • kbhowto kbclip KB897754
Opinia