Po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub uaktualnieniu do systemu Windows XP dodatkiem Service Pack 2 wydajność systemu jest niska

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub uaktualnieniu do systemu Windows XP dodatkiem SP 2 komputer działa z niską wydajnością. Na przykład występują następujące symptomy:
 • Niska wydajność przy przeglądaniu sieci Internet.
 • Przy próbie pobrania wiadomości e-mail z grup dyskusyjnych niektóre wiadomości nie są pobieranie lub nie są pobierane żadne wiadomości.
 • Występuje nadmierna aktywność twardego dysku.
 • Ogólna wydajność systemu jest bardzo niska.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Na komputerze działa szpiegujące lub złośliwe oprogramowanie.
 • Na komputerze działają wirusy.
 • Nie ma wystarczającej ilości miejsca na twardym dysku.
 • W komputerze jest zainstalowana niewystarczająca pamięć RAM.
 • Sterowniki są uszkodzone lub przestarzałe.
 • W Koszu lub w folderach tymczasowych jest za dużo plików.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną lub kilka z następujących metod.

Uruchom aktualny program do usuwania oprogramowania inwigilacyjnego

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania aktualnych programów do usuwania oprogramowania inwigilacyjnego, skorzystaj z następujących zasobów na temat usuwania oprogramowania inwigilacyjnego i destrukcyjnego.

HijackThis i CWShredder

WinPatrol

Ad-Aware

Spybot-Search and Destroy

Pest Patrol

Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Uruchom na komputerze aktualny program do wykrywania wirusów

Więcej informacji, jak uruchamiać na komputerze aktualny program do wykrywania wirusów, można znaleźć w następującej witrynie z listą partnerów antywirusowych Centrum zabezpieczeń systemu Microsoft Windows:

Usuń nieużywane programy, zwiększ rozmiar twardego dysku lub usuń programy z jednego twardego dysku i zainstaluj na innym

System Windows może działać bardzo wolno, jeśli na twardym dysku brakuje wolnego miejsca. W zależności od typów uruchamianych programów i liczby działających programów do stabilnej i efektywnej pracy komputera może być potrzebne więcej pamięci. Komputer zaczyna pracować niestabilnie, jeśli na twardym dysku jest dostępna mała ilość miejsca.

Rozbuduj pamięć RAM

System może działać bardzo wolno, jeśli zasoby dostępnej pamięci RAM zostaną zużyte. Wiele nowszych systemów operacyjnych i programów używa podczas działania więcej pamięci RAM. System może mieć też niską wydajność, jeśli zostanie uruchomionych kilka programów jednocześnie.

Sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy nie ma starych sterowników i zaktualizuj je

Sterowniki mogą być przestarzałe lub uszkodzone w stopniu powodującym spadek wydajności systemu. Aby w Menedżerze urządzeń sprawdzić, czy nie ma starych sterowników, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Sterownik.
 5. Porównaj wersję sterownika, podaną na karcie Sterownik z informacjami o najnowszej wersji sterownika, dostępnymi w witrynie sieci Web jej producenta.
Aby rozwiązać problem spowodowany uszkodzonymi lub przestarzałymi sterownikami, zainstaluj ich najnowsze wersje:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację sterownika.

Uruchom narzędzie Oczyszczanie dysku

Aby uruchomić narzędzie Oczyszczanie dysku, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cleanmgr.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na tematy pokrewne, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310419 Computer speed and performance may decrease
838884 Slow system performance or your computer stops responding when you use Windows Management Instrumentation in Windows XP
832762 Slow system performance or your computer stops responding because of a memory leak in paged pool memory in Windows 2000 SP4
819634 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 811493 (MS03-013) mogą wystąpić problemy z wydajnością
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 898583 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:28:21 — zmiana: 2.4

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kb3rdparty KB898583
Opinia