Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby zainstalowania Konsoli odzyskiwania na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas próby zainstalowania Konsoli odzyskiwania na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Kontynuowanie instalacji nie jest możliwe, ponieważ wersja systemu Windows na tym komputerze jest nowsza niż wersja na dysku CD.
Ten symptom występuje w przypadku próby zainstalowania Konsoli odzyskiwania przy użyciu jednego z następujących dysków CD zamiast dysku CD z dodatkiem SP2 dla systemu Windows XP:
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP
 • System Windows XP
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ nie można uruchomić wersji pliku Winnt32.exe z żadnego z następujących dysków na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2:
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP
 • System Windows XP
System Windows XP z dodatkiem SP2 jest wykrywany jako system operacyjny nowszy niż wersja pliku Winnt32.exe znajdująca się na powyższych dyskach CD.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Użycie dysku z dodatkiem SP2 dla systemu Windows XP

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie litera stacji dysków CD:\i386\winnt32.exe /cmdcons, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2: Zainstalowanie Konsoli odzyskiwania przez instalacją dodatku SP2 dla systemu Windows XP

Należy zainstalować Konsolę odzyskiwania przed instalacją dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Po zainstalowaniu Konsoli odzyskiwania należy zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows XP.

Metoda 3: Instalacja Konsoli odzyskiwania przy użyciu plików w folderze instalacyjnym dodatku SP2 dla systemu Windows XP

 1. Należy utworzyć folder instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonania tego zadania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  900871 How to integrate Windows XP Service Pack 2 files into the Windows XP installation folder
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Wpisz następujące polecenie, gdzie D jest literą stacji dysków CD:
  ścieżka_folderu:\i386\winnt32.exe /cmdcons

  Uwaga: W tym kroku ścieżka_folderu jest nazwą dysku i folderu używaną jako folder instalacji. Na przykład w artykule 900871 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base jest używana nazwa dysku i folderu C:\XPSP2.
 4. Potwierdź instalację po wyświetleniu odpowiedniego monitu, klikając przycisk Tak.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera w menu startowym będzie dostępna opcja „Konsola odzyskiwania systemu Microsoft Windows”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku SP2 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
xpsp2done winxpsp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 898594 — ostatni przegląd: 12/02/2005 11:41:00 — zmiana: 2.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)
 • kbtshoot kbprb KB898594
Opinia
dy>