Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zaktualizowaniu Instalatora Windows do wersji 3.1 jego działanie kończy się niepowodzeniem bez sygnalizowania błędu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas instalacji pakietu Instalatora Microsoft Windows (.msi) proces instalacji zakończy się niepowodzeniem bez sygnalizowania błędu, jeśli Instalator spróbuje zainstalować nowszą wersję pliku systemowego, który jest chroniony przez funkcję ochrony plików systemu Windows (WFP, Windows File Protection). Przeglądając dziennik Instalatora Windows lub dziennik aplikacji, znajdzie się w nim zapis Windows Installer Error 1931.
Przyczyna
Przed wydaniem Instalatora Microsoft Windows w wersji 3.1 pakiet, który podczas cichej instalacji próbował zainstalować nowszą wersję pliku chronionego przez funkcję WFP, nie mógł zainstalować pliku. Mimo to proces instalacji był kontynuowany i było zgłaszane jego pomyślne zakończenie. Wraz z wydaniem wersji 3.1 Instalatora Windows to zachowanie zmieniło się. W wersji 3.1 proces instalacji cichej nie kończy się pomyślnie i instalacja jest wycofywana, jeśli nie można zainstalować pliku chronionego przez funkcję WFP. Funkcja WFP nie pozwala aplikacjom na zastępowanie plików systemowych. Instalator Windows nie może zastępować plików chronionych przez funkcję WFP.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć metody 1, jeśli z pakietu instalacyjnego korzysta użytkownik końcowy. W przypadku tworzenia pakietu Instalatora Windows należy skorzystać z metody 2.
 • Metoda 1
  Jeśli użytkownik końcowy instaluje oprogramowanie na komputerze przy użyciu pakietu instalacyjnego, to powinien uzyskać przeznaczony do dystrybucji Instalator Windows 3.1 (v2).

  Przeznaczony do dystrybucji Instalator Windows 3.1 (v2) to aktualizacja Instalatora Windows 3.1. Ta aktualizacja rozwiązuje problem opisany w sekcji „Symptomy”.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows 3.1 (v2), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)
  Aby ustalić, która wersja Instalatora Windows jest aktualnie zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki:
  1. W Eksploratorze Windows zlokalizuj następujący plik:
   Msi.dll
   Ten plik znajduje się w folderze Windows\System32.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Msi.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Wersja. Zwróć uwagę na wersję pliku.
   • Jeśli numer wersji to 3.1.4000.1823, wówczas na komputerze jest zainstalowany Instalator Windows 3.1 (v1).
   • Jeśli numer wersji to 3.1.4000.2435, wówczas na komputerze jest zainstalowany Instalator Windows 3.1 (v2).
 • Metoda 2
  W wypadku tworzenia pakietu Instalatora Windows na potrzeby instalowania utworzonej aplikacji zaleca się ustawienie warunku w bazie danych Instalatora Windows tworzonej dla projektu Instalatora, aby zapobiec instalowaniu składników chronionych przez funkcję WFP w systemach operacyjnych wyposażonych w tę funkcję. Ta metoda stanowi preferowane obejście. W procesie instalacji wykonywanym przy użyciu Instalatora Windows nie powinna być podejmowana próba aktualizacji plików chronionych przez funkcję WFP.

  Aby ustawić warunek, należy go dodać do kolumny Condition tabeli Component w bazie danych Instalatora Windows. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w Instalatorze Microsoft Windows 3.1.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji WFP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
222193 Opis funkcji Ochrona plików systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 898628 — ostatni przegląd: 01/16/2007 10:31:00 — zmiana: 4.3

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbsetup kbprb kbmsifaq kbcshk kbcstw KB898628
Opinia