Dostępna jest poprawka umożliwiająca rozwiązanie problemu z rejestrem na serwerach Dell PowerEdge, które mają specyficzne niemacierzyste kontrolery dysków i fabrycznie instalowane wersje systemu Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
W przypadku niektórych serwerów Dell PowerEdge może występować ukryty problem w rejestrze. Ten problem z rejestrem może obecnie nie powodować problemów, takich jak opisane w tym artykule, jednak może je powodować w przyszłości.

Z powodu tego problemu z rejestrem może się pojawiać komunikat o błędzie „Stop 0x00000051 (REGISTRY_ERROR)” przy uruchamianiu Kreatora instalacji usługi Active Directory w celu zainstalowania usługi Active Directory na serwerze członkowskim z systemem Microsoft Windows Server 2003. Ten komunikat może się również pojawiać po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 2003.

Wiadomo, że ten problem występuje w przypadku pewnych serwerów Dell PowerEdge z fabrycznie zainstalowaną wersją systemu Windows Server 2003, które korzystają z następujących sterowników kontrolerów dysków:
 • Mraid35x.sys
 • Perc2.sys
 • A320raid.sys
 • Aac.sys
 • Symmpi.sys
 • Cercsr6.sys
 • Aarich.sys
 • Fasttx2k.sys
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu i problemów z nim związanych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
898767 Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie jest dostępny do zainstalowania z witryny Windows Update firmy Microsoft w sieci Web (j. ang.)
Przyczyna
Ten problem występuje z powodu wystąpienia niezgodności licznika zabezpieczeń, którego przyczyną jest oryginalna instalacja fabryczna.

Ten problem może być ukryty. Może on nie powodować błędów, dopóki nie zostanie uruchomiony Kreator instalacji usługi Active Directory lub dopóki nie zostanie zainstalowany dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003. Prawdopodobieństwo wystąpienia błędu rejestru jest większe w przypadku uaktualniania kontrolera domeny do systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1.

Jeśli jest używany system, którego dotyczy ten problem, zaleca się zainstalowanie tej aktualizacji.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeżeli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.Aby rozwiązać problem niezgodności licznika zabezpieczeń i zapobiec błędowi rejestru, należy zastosować poprawkę opisaną w tym artykule. Po ponownym uruchomieniu systemu poprawka proaktywnie naprawi problem z rejestrem w ramach typowych funkcji sprawdzania integralności rejestru w jądrze systemu. Ta naprawa wyeliminuje prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek błędów powodowanych przez ten problem.

W przypadku zastosowania tej poprawki do systemu, w którym nie występuje problem z rejestrem opisany w tym artykule, po ponownym uruchomieniu systemu poprawka zbada integralność rejestru i stwierdzi, że nie ma żadnych problemów. System będzie się nadal uruchamiał poprawnie.

Poprawkę można pobrać, korzystając z łącza zamieszczonego w tym artykule. Może ona również zostać automatycznie dostarczona do potencjalnie zagrożonych systemów za pośrednictwem rozszerzenia Windows Update lub usługi Aktualizacje automatyczne. Jeśli ta poprawka zostanie zaoferowana przez rozszerzenie Windows Update, zaleca się jej zainstalowanie.Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


PobierzPobierz pakiet 898792 teraz.

Data wydania: 28 czerwca 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga: Problem niezgodności licznika zabezpieczeń istnieje tylko w wersjach systemu Windows Server 2003 opartych na procesorze x86 i zainstalowanych przez firmę Dell. Pakiety poprawek są jednak dostępne również dla wersji systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 i Itanium

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Wersje systemu Windows Server 2003 oparte na procesorze x86
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  05-maj-2005 02:54 5.2.3790.325  2 408 960 Ntkrnlmp.exe  05-maj-2005 02:24 5.2.3790.325  2 065 920 Ntkrnlpa.exe    05-maj-2005 02:24 5.2.3790.325  2 110 976 Ntkrpamp.exe  05-maj-2005 02:47 5.2.3790.325  2 208 768 Ntoskrnl.exe    04-maj-2005 00:47 5.2.3790.324   355 840 Srv.sys  05-maj-2005 03:02 5.2.3790.2438 2 454 016 Ntkrnlmp.exe  05-maj-2005 02:43 5.2.3790.2438 2 267 136 Ntkrnlpa.exe    13-maj-2005 22:51 5.2.3790.2438 2 308 096 Ntkrpamp.exe  05-maj-2005 03:02 5.2.3790.2438 2 415 616 Ntoskrnl.exe
Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x64)
  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku   Platforma  --------------------------------------------------------------------  13-maj-2005 22:51 5.2.3790.2438 4 417 536 Ntkrnlmp.exe x64  13-maj-2005 22:51 5.2.3790.2438 4 444 672 Ntoskrnl.exe x64
Windows Server 2003 (wersje dla systemów opartych na procesorach Itanium)
  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku   Platforma  --------------------------------------------------------------------  13-maj-2005 22:52 5.2.3790.325  5 609 984 Ntkrnlmp.exe IA-64  13-maj-2005 22:52 5.2.3790.324   994 304 Srv.sys  13-maj-2005 22:51 5.2.3790.2438 6 482 944 Ntkrnlmp.exe IA-64
Ta poprawka zostanie uwzględniona w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.
Więcej informacji
Ten problem został wykryty krótko po wydaniu dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003. Firmy Microsoft i Dell ściśle współpracowały nad ustaleniem głównej przyczyny problemu i znalezieniem odpowiednich rozwiązań. Firma Microsoft zaimplementowała w rozszerzeniu Windows Update specjalny kod w celu osiągnięcia dwóch celów:
 • Aby wykryć potencjalnie zagrożone systemy
 • Aby zapobiec oferowaniu przez rozszerzenie Windows Update pobrania dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 do zagrożonych systemów, aż poprawka nie podejmie kroków naprawczych. Systemy zagrożone to te, których potencjalnie może dotyczyć opisany błąd rejestru.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
898767 Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 nie jest dostępny do zainstalowania z witryny Windows Update firmy Microsoft w sieci Web (j. ang.)
Firma Dell pracowała nad narzędziem naprawiającym aktualnie zagrożone systemy. Firma Dell pracowała również nad narzędziem Dell RegFix umożliwiającym odzyskanie systemów, w których występuje ten błąd. Firma Microsoft ogłosiła informacje o tym problemie oraz łącze do szczegółów technicznych i rozwiązań tego problemu w witrynie pobierania dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 w sieci Web, a także w informacjach o wersji. Firma Microsoft pracowała również nad zintegrowanym rozwiązaniem, które mogłoby być oferowane przez rozszerzenie Windows Update. Wysiłki te zaowocowały rozwiązaniem w postaci tej poprawki.

Bezpośrednio po zastosowaniu poprawki rozszerzenie Windows Update wykryje, że system nie jest już narażony na ryzyko. Następnie rozszerzenie Windows Update zaoferuje dodatek SP1.

Poprawka jest automatycznie oferowana za pośrednictwem rozszerzenia Windows Update, usług aktualizacji oprogramowania (SUS, Software Update Services) firmy Microsoft oraz usług Windows Server Update Services (WSUS) firmy Microsoft tym samym systemom, które zostały określone w artykule firmy Dell.

Jeśli są spełnione poniższe warunki, rozszerzenie Windows Update stwierdza, że system jest potencjalnie zagrożony i oferuje poprawkę:
 • Jest obecny plik C:\Dell.sdr. Obecność tego pliku wskazuje na istnienie wersji systemu Windows Server 2003 zainstalowanej przez firmę Dell.
 • Dowolny z poniższych niemacierzystych plików sterowników dysków jest obecny w folderze %windir%\System32:
  • Mraid35x.sys
  • Perc2.sys
  • A320raid.sys
  • Aac.sys
  • Symmpi.sys
  • Cercsr6.sys
  • Aarich.sys
  • Fasttx2k.sys

Pomoc techniczna związana z systemem Microsoft Windows dla komputerów z procesorami x64

W przypadku systemu Windows w wersji x64 pomoc i obsługę techniczną zapewnia producent sprzętu, do którego wersja systemu Windows oparta na procesorze x64 została dołączona. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows przy użyciu unikatowych składników. Te unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie w miarę możliwości udzielać niezbędnej pomocy technicznej dotyczącej wersji systemu Windows opartej na procesorze x64. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższy poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje dotyczące systemu Microsoft Windows Server 2003 w wersji dla komputerów z procesorami x64, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Winx64 Windowsx64 64-bitowy 64-bitowa
Właściwości

Identyfikator artykułu: 898792 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:31:20 — zmiana: 5.9

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbhotfixserver kbautohotfix atdownload kbwinserv2003sp2fix kberrmsg kbqfe KB898792
Opinia