Poprawka: Nieobsługiwany dostępu może wystąpić naruszenie w pliku Mshtml.dll podczas korzystania z funkcji IAccessible do pobierania informacji programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 899284
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy
Kiedy używać IAccessible funkcje pobierania informacji w programie Microsoft Internet Explorer 6 Z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), w może wystąpić naruszenie zasad dostępu nieobsługiwany Pliku Mshtml.dll. Ten problem występuje po zamknięciu Internet Explorer.
Rozwiązanie

System Windows Server 2003

Informacje dotyczące dodatku Service pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Wymagania wstępne
Aby zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany na komputerze program Internet Explorer 6 SP1.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnej innej poprawki.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma plik atrybuty (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w formacie uniwersalnego czasu (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby ró¿nicê miêdzy czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Czas Strefy Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.

Program Internet Explorer 6.0 dla systemu Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size    File name  -------------------------------------------------------  25-Jul-2005 20:55 6.0.3790.376 2,934,272 Mshtml.dll    
Program Internet Explorer 6.0 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
  Date     Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------  25-Jul-2005 21:21 6.0.3790.2494 3,110,912 Mshtml.dll   
Program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1
  Date     Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------  13-May-2005 18:48 6.0.2800.1508 2,704,896 Mshtml.dll

System Windows XP

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Wymagania wstępne
Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 lub System Windows XP z dodatkiem SP2 zainstalowanego na komputerze.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnej innej poprawki.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma plik atrybuty (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w formacie uniwersalnego czasu (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby ró¿nicê miêdzy czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Czas Strefy Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.

Program Internet Explorer 6.0 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP2
  Date     Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------  13-May-2005 16:50 6.0.2900.2676 3,014,144 Mshtml.dll  
Program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1
  Date     Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------  13-May-2005 18:48 6.0.2800.1508 2,704,896 Mshtml.dll
Stan
Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Dotyczy". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat Microsoft Active Accessibility odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web: Dla więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia Bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 899284 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:04:31 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbmt KB899284 KbMtpl
Opinia