Dostępne są pakiety wdrażania programu Systems Management Server zawierające aktualizację zabezpieczeń MS05-025 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Dostępne są pakiety wdrażania programu Microsoft Systems Management Server (SMS) zawierające aktualizację zabezpieczeń MS05-025. Aktualizacja zabezpieczeń MS05-025 jest przeznaczona dla programu Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) używanego w systemach Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP.

Pakiet wdrażania programu SMS zawiera również skrypt umożliwiający wykorzystanie pakietu Software Update Services (SUS) Feature Pack programu SMS 2.0 lub funkcji Software Update programu SMS 2003 do rozmieszczania odpowiednich aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemami Windows 2000 i Windows XP. Ten skrypt nie instaluje aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemem Microsoft Windows NT 4.0. Aktualizacja zabezpieczeń MS05-025 nie jest zgodna z systemem Windows NT 4.0.

Pakiet wdrażania programu SMS można pobrać z witryny Microsoft — Centrum pobierania. Należy pobrać wersję pakietu wdrażania programu SMS przeznaczoną dla określonego języka, jeżeli aktualizacja zabezpieczeń MS05-025 jest autoryzowana dla języków innych niż angielski, francuski, niemiecki lub japoński. Aby skorzystać z pakietu wdrażania programu SMS, należy określić opcje wiersza polecenia /q:a /r:n w Kreatorze dystrybucji aktualizacji oprogramowania (Distribute Software Updates Wizard).
Symptomy
Program SMS korzysta z narzędzia skanującego Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Narzędzie MBSA może wykrywać komputery, na których należy zastosować aktualizację zabezpieczeń udokumentowaną w biuletynie firmy Microsoft MS05-025 dotyczącym zabezpieczeń. Narzędzie MBSA nie może jednak dostarczyć programowi SMS informacji dotyczących obsługiwanych systemów operacyjnych dla tej aktualizacji. Na przykład narzędzie MBSA informuje, że ta aktualizacja jest zgodna z systemem Windows NT 4.0, mimo że nie jest to zgodne z prawdą. Pakiet wdrażania programu SMS został zaprojektowany w taki sposób, aby zapobiegać instalowaniu tej niezgodnej aktualizacji w systemie Windows NT 4.0. Jeżeli aktualizacja zabezpieczeń MS05-025 zostanie zainstalowana na komputerach z systemem Windows NT 4.0 bez użycia określonego pakietu wdrażania programu SMS, wystąpią usterki instalacji na komputerach klienckich.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń MS05-025, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, firma Microsoft wydała pakiet wdrażania programu SMS dostępny w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Pakiet wdrażania programu SMS zawiera następujące pliki:
  • Plik IE6.0sp1-KB883939-Windows-2000-XP-x86-ENU.exe
  • Skrypt wykrywający system operacyjny na komputerach klienckich z programem SMS i zapobiegający instalacji w systemie Windows NT 4.0
Po zatwierdzeniu aktualizacji zabezpieczeń MS05-025 w kreatorze dystrybucji aktualizacji oprogramowania (Distribute Software Updates Wizard) program SMS pobierze pakiet wdrażania programu SMS zamiast określonej aktualizacji zabezpieczeń udokumentowanej w biuletynie MS05-025 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń.

Ważne Jeżeli aktualizacja zabezpieczeń MS05-025 jest autoryzowana dla języków innych niż angielski, francuski, niemiecki lub japoński, należy ręcznie pobrać pakiet wdrażania programu SMS, przeznaczony dla odpowiedniego języka. Należy również ręcznie pobrać pakiety wdrażania programu SMS przeznaczone dla odpowiednich języków, jeżeli spełnione są następujące warunki:
  • Używana jest anglojęzyczna wersja wykazu zabezpieczeń.
  • Skanowane są komputery z francuską, niemiecką lub japońską wersją językową oprogramowania klienckiego.

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft - Centrum pobierania:

Angielski (US):Arabski: Portugalski (Brazylia):Chiński (tradycyjny):Chiński (uproszczony):Czeski:Duński:Niemiecki:Grecki:Hiszpański:Fiński:Francuski:Hebrajski:Węgierski:Włoski:Japoński:Japoński NEC:Koreański:Holenderski:Norweski (Bokmal):Polski:Portugalski:Rosyjski:Szwedzki:Turecki: Data wydania: 14 czerwca 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

W przypadku pakietu wdrażania programu SMS wymagany jest pakiet SUS Feature Pack programu SMS 2.0 lub funkcja Software Update programu SMS 2003.

Informacje dotyczące wdrażania

Aby skorzystać z pakietu wdrażania programu SMS, należy wpisać opcje wiersza polecenie /q:a /r:n w kreatorze Distribute Software Updates Wizard. Pakiet wdrażania programu SMS zawiera plik konfiguracyjny z opcjami wiersza polecenia używanymi w odniesieniu do tej aktualizacji zabezpieczeń. Te opcje powodują instalację dyskretną aktualizacji zabezpieczeń bez ponownego uruchamiania komputerów klienckich. Te opcje wiersza polecenia są częścią logiki skryptu uwzględnionego w pakiecie wdrażania programu SMS. Nie można zmieniać tych opcji wiersza polecenia.
Więcej informacji

Często zadawane pytania

P1: Jaka jest różnica między aktualizacją zabezpieczeń uwzględnioną w pakiecie wdrażania programu SMS i aktualizacją zabezpieczeń udokumentowaną w biuletynie MS05-025 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń?

O1: Aktualizacja zabezpieczeń uwzględniona w pakiecie wdrażania programu SMS nie różni się od aktualizacji zabezpieczeń udokumentowanej w biuletynie MS05-025 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń. Program SMS obudowuje aktualizację zabezpieczeń MS05-025 przy użyciu pakietu wdrażania programu SMS. Aktualizacja uruchamiana na komputerze klienckim jest jednak identyczna z aktualizacją dostępną do pobierania z biuletynu MS05-025 firmy Microsoft dotyczącego zabezpieczeń.

P2: Czy pakiet wdrażania programu SMS obsługuje aktualizacje zabezpieczeń MS05-025 dla innych wersji programu Internet Explorer?

O2: Nie. Pakiet wdrażania programu SMS zawiera tylko aktualizację zabezpieczeń przeznaczoną dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 używanego w systemach Windows 2000 lub Windows XP. Aktualizacja zabezpieczeń MS05-025 dla innych wersji programu Internet Explorer może być wykrywana i wdrażana przy użyciu programu SMS. Oddzielny pakiet rozmieszczania programu SMS nie jest wymagany.

P3: Korzystam z programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1, uruchomionego w środowisku jednorodnym, w którym używany jest tylko jeden typ systemu operacyjnego. Na przykład na moich komputerach klienckich programu SMS uruchomiony jest tylko system Windows 2000. Czy muszę skorzystać z pakietu wdrażania programu SMS czy mogę rozmieścić aktualizację zabezpieczeń udokumentowaną w biuletynie MS05-025 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń?

O3: Można skorzystać z pakietu wdrażania programu SMS lub ręcznie pobrać i rozmieścić aktualizację przeznaczoną dla określonego systemu operacyjnego, udokumentowaną w biuletynie MS05-025 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń. Korzystając z kreatora Distribute Software Update Wizard, można importować aktualizację zabezpieczeń MS05-025 przeznaczoną do wdrożenia.
kbtocon kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced atdownload
Właściwości

Identyfikator artykułu: 899950 — ostatni przegląd: 01/15/2015 17:36:51 — zmiana: 1.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsmspackage kbsmsadmin kbsmsdeploy kbsecurity kbprb KB899950
Opinia