W dzienniku systemu komputera z zainstalowanym systemem Windows XP Professional x64 Edition może zostać zarejestrowane zdarzenie 10016

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
W dzienniku systemu komputera z zainstalowanym systemem Windows XP Professional x64 Edition mogą zostać zarejestrowane zdarzenia podobne do następujących:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: DCOM
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 10016
Data: Data
Godzina: Godzina
Użytkownik: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

Opis: Ustawienia uprawnień, które są specyficzne dla aplikacji, nie udzielają uprawnienia Lokalne uruchamianie dla aplikacji COM Server z CLSID {AppGUID} dla użytkownika SID Nazwa_użytkownika SID_Użytkownika. To uprawnienie zabezpieczeń można zmodyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: DCOM
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 10016
Data: Data
Godzina: Godzina
Użytkownik: Usługi sieciowe

Opis: Ustawienia uprawnień, które są specyficzne dla aplikacji, nie udzielają uprawnienia Lokalne uruchamianie dla aplikacji COM Server z CLSID{AppGUID} dla użytkownika SID Nazwa_użytkownika SID_Użytkownika. To uprawnienie zabezpieczeń można zmodyfikować przy użyciu narzędzia administracyjnego Usługi składowe.

Przyczyna
Ten problem może wystąpić wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Program o identyfikatorze klasy (CLSID) występującym w komunikacie próbuje uruchomić komponent modelu COM, korzystając z infrastruktury DCOM. Użytkownik nie ma jednak uprawnień wymaganych do uruchamiania składnika COM.
 • Konto Usługi sieciowej nie ma właściwych uprawnień.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod, w zależności od jego przyczyny.

Przydziel użytkownikowi uprawnienia do uruchamiania komponentu modelu COM

Przydziel użytkownikowi uprawnienia do uruchamiania komponentu modelu COM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\CLSID value
  Uwaga: W tym podkluczu „CLSID value” jest symbolem zastępczym identyfikatora CLSID występującego w komunikacie.
 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję AppID.

  Pojawi się okno dialogowe Edytowanie ciągu. Pozostaw to okno dialogowe otwarte i przejdź do następnego kroku.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dcomcnfg w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli pojawi się monit alertu zabezpieczeń systemu Windows o potwierdzenie zablokowania programu Microsoft Management Console, to odblokuj kliknięciem ten program.
 5. W węźle Usługi składowe kliknij dwukrotnie pozycję Usługi składowe, kliknij dwukrotnie pozycję Komputery, kliknij dwukrotnie pozycję Mój komputer, a następnie kliknij pozycję Konfiguracja DCOM.
 6. W okienku szczegółów zlokalizuj program, korzystając z przyjaznej nazwy.

  Jeśli zamiast przyjaznej nazwy jest podany identyfikator AppGUID, to zlokalizuj program, korzystając z tego identyfikatora.
 7. Kliknij program prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 9. W obszarze Uprawnienia uruchamiania i aktywacji kliknij opcję Dostosuj, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 10. Kliknij przycisk Dodaj, wpisz nazwę konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Po wybraniu użytkownika zaznacz pola wyboru Zezwalaj dla następujących elementów:
  • Lokalne uruchamianie
  • Zdalne uruchamianie
  • Lokalna aktywacja
  • Zdalna aktywacja
 12. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 13. Zamknij Edytor rejestru.

Przydziel właściwe uprawnienia dla konta Usługi sieciowej

Aby przydzielić właściwe uprawnienia dla konta Usługi sieciowej, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dcomcnfg w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W węźle Usługi składowe kliknij dwukrotnie pozycję Usługi składowe, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Komputery.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia COM.
 5. W obszarze Uprawnienia uruchamiania i aktywacji kliknij przycisk Edytuj wartość domyślną.
 6. Kliknij przycisk Dodaj, wpisz Network Service i kliknij przycisk OK.
 7. Po wybraniu pozycji Network Service zaznacz pola wyboru Zezwalaj dla następujących elementów:
  • Lokalne uruchamianie
  • Zdalne uruchamianie
  • Lokalna aktywacja
  • Zdalna aktywacja
  Kliknij przycisk OK dwa razy.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o wersjach x64 systemu Windows Server 2003 i o systemie Windows XP Professional x64 Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
888733 Opis wersji systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorem x64 i systemu Windows XP Professional x64 Edition
Serwer modelu DCOM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 899965 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:36:48 — zmiana: 1.5

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB899965
Opinia