Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 z dnia 28 czerwca 2005 r.

Streszczenie
W tym artykule zamieszczono listę artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), w których opisano poprawki i aktualizacje uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 4 (SP4). Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 został wydany 28 czerwca 2005 roku. Zawiera on wszystkie aktualizacje zabezpieczeń opracowane dla systemu Windows 2000 w okresie od wydania dodatku SP4 dla systemu Windows 2000 do 30 kwietnia 2005 roku. Zawartość tego pakietu zbiorczego została z tym dniem zablokowana w celu przeprowadzenia ostatecznych testów przez firmę Microsoft i testów wersji beta w siedzibach klientów. W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji uwzględniono aktualizacje umożliwiające zwiększenie skuteczności zabezpieczeń systemu, podwyższenie poziomu niezawodności, redukcję kosztów pomocy technicznej i obsługę bieżącej generacji sprzętu komputerów osobistych. W tym artykule zamieszczono również informacje dotyczące problemów rozwiązanych przy użyciu tego pakietu zbiorczego aktualizacji i łącza do innych informacji dotyczących tego pakietu zbiorczego.
WPROWADZENIE
W tym artykule są opisane problemy rozwiązane przy użyciu pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4. Aby uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
891861 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy
Więcej informacji

Poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4

W pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 uwzględniono następujące poprawki opracowane po wydaniu dodatku SP4 dla systemu Windows 2000:
Numer artykułuTytuł artykułuKategoria
814822Delay in receiving notifications from WMI Event Log providerNarzędzia administracyjne
830924Scheduled Task Wizard stops responding when you click NextNarzędzia administracyjne
833305A program or a service logs an error that states that the handle is not valid for the event logNarzędzia administracyjne
838491SNMP uses 100 percent of the processor time in Windows 2000Narzędzia administracyjne
872764Items that have no names and that have unknown file types may appear in the Scheduled Tasks folder in Windows 2000Narzędzia administracyjne
833266You receive a memory leak in nonpaged pool memory in the CcBr - Cache Manager BitmapZarządzanie pamięcią podręczną
892045"Stop Error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA)" error message when you run Windows 2000 Server on a computer that has multiple processorsZarządzanie pamięcią podręczną
811525Zasada grupy Konfiguruj szybkość powolnego łącza nie wymusza przechodzenia plików trybu offline do trybu offline w razie wykrycia powolnego łączaBuforowanie po stronie klienta
828531Computer stops responding when you use a dial-up connection to log on in Windows 2000Buforowanie po stronie klienta
832099Lotus Notes 5 starts slowly in Windows 2000Buforowanie po stronie klienta
839083Your Windows 2000-based client computer stops responding when you try to print a document that is stored on a network serverBuforowanie po stronie klienta
824424"Read-Only" error message when you try to save an Office 2003 file to a Novell Netware network locationUsługa klienta dla systemu Netware (CSNW)
867429A "STOP 0x000000D1" error occurs when you log on to Windows 2000-based computer that is running Gateway Services for NetWareUsługa klienta dla systemu Netware (CSNW)
867774"Stop 0x00000044" error message on a Windows 2000-based computer that uses a Gigabit network adapterUsługa klienta dla systemu Netware (CSNW)
828739Stop error does not generate memory dump file on Windows 2000-based computersSterowniki, dysk
812024A firmware upgrade causes the SCSI device to be removed and redetectedSterowniki, SCSI
819636A computer that has multiple SCSI controllers and a/3GB Boot.ini option stops responding with a SYSTEM_PTE_MISUSE (0x000000DA) Stop errorSterowniki, SCSI
820841A "Stop 0x00000010" error occurs in Scsiport.sys in Windows 2000Sterowniki, SCSI
823767Removable storage may quit unexpectedly or a computer that is running Windows 2000 may stop respondingSterowniki, SCSI
825784You receive a "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" error message, and your Windows NT 4.0-based computer stops respondingSterowniki, SCSI
826322Disk array controller driver may not load after you upgrade to Windows 2000 SP3 or SP4Sterowniki, SCSI
834938You receive a "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" error message, and your Windows 2000 Server-based computer stops respondingSterowniki, SCSI
838150Intel Physical Address Extensions cause high CPU usage in Windows 2000Sterowniki, SCSI
838637Computer stops responding when a SCSI miniport driver issues a ScsiPortNotification(BusChangeDetected) callSterowniki, SCSI
839635You may receive a Stop error in the Scsiport.sys file during SCSI miniport initialization on a computer that is running WindowsSterowniki, SCSI
867818A new logical unit number is not detected when a logical unit number is removed from a storage device on a SCSI disk arraySterowniki, SCSI
883114Komunikat o błędzie „STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE” przy próbie zainstalowania systemu Windows Server 2003 lub Windows 2000 za pomocą stacji dysków CD-ROM USBSterowniki, SCSI
8840560x77 or 0x7A Stop error message may occur when you press the power button on an ACPI-compliant computer that is running Windows 2000 or Windows Server 2003Sterowniki, SCSI
818810The Cpqkgpsa.sys and hp2300.sys FC HBA drivers return incorrect PCI address informationSterowniki, Sys
817261Exception configured in Outlook rule does not prevent move of received message to folderUsługi katalogowe (DS)
821471Deadlock on Wldap32.dll Causes InetInfo.exe to Stop RespondingUsługi katalogowe (DS)
822554Performance decreases, response times for SPN queries are longer than expected, and Lsass.exe CPU use peaks at 100 percent on a domain controller that is running Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
824037It takes up to one minute to complete an Active Directory task on your Windows 2000 serverUsługi katalogowe (DS)
824226LSASS may cause an access violation during an LDAP searchUsługi katalogowe (DS)
824873Event 1791 is logged when information is replicated from Windows 2000 to Windows Server 2003Usługi katalogowe (DS)
825952Some domain controllers cannot replicate with other domain controllers after you install Windows 2000 Service Pack 4Usługi katalogowe (DS)
826353"0xc0000221" Stop error occurs when you try to run an LDAP queryUsługi katalogowe (DS)
826927You receive the "Replication operation encountered a database error" error message when you use the Active Directory Installation Wizard in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
827535Dnsapi.dll memory leakUsługi katalogowe (DS)
827592DRA Pending Replication Synchronizations performance counter does not return to zeroUsługi katalogowe (DS)
827648You receive an error or your computer stops responding when you use Active Directory Migration Tool 2.0 to migrate usersUsługi katalogowe (DS)
829755The Active Directory DIT file grows too fastUsługi katalogowe (DS)
830379The semantic database analysis checker that is included with Ntdsutil.exe may not be able to fix a mangled subrefUsługi katalogowe (DS)
830593Repadmin.exe only returns universal group member changes from a Windows 2000-based server that is running the Active Directory directory serviceUsługi katalogowe (DS)
832216Random attributes are not migrated when you use the Active Directory Migration Tool version 2Usługi katalogowe (DS)
832849DNS domain search ends abruptly on a Windows 2000-based computerUsługi katalogowe (DS)
833873The deletion of an Active Directory object is not recorded in the security event logUsługi katalogowe (DS)
833880Automatic logon is not successful in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
834519Network users may experience extended logon times in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
834541You receive a "There is a naming violation" error message when you try to rename a user's name in an LDAP providerUsługi katalogowe (DS)
835554"Handling of this ADS value Type is not yet implemented" error when you run a Web-aware COM applicationUsługi katalogowe (DS)
835561An access violation occurs in Lsass.exe in Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
835763IADs::Put/PutEx or IADsPropertyList::PutPropertyItem calls do not accumulateUsługi katalogowe (DS)
836182You cannot establish a trust relationship to another Windows 2000 domain in Windows 2000 Server if the domain is named "Internet"Usługi katalogowe (DS)
836801Program stops responding when you try to access an LDAP server by using Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
838151Your Windows 2000 client computer cannot perform a DNS dynamic updateUsługi katalogowe (DS)
838898An address book search is not successful in a program that uses NSPIUsługi katalogowe (DS)
841461An extended operation that is sent to an LDAP server by API over the LDAP service causes a protocol errorUsługi katalogowe (DS)
841819You receive an error message when you try to use version 2 of the Active Directory Migration Tool to migrate a Microsoft Windows 2000 Server domainUsługi katalogowe (DS)
842251IIS quits unexpectedly in Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
842382You experience high CPU usage in the Lsass.exe process, and event 1168 is logged with an error code 8 and Internal ID 302022c on your Windows 2000-based domain controllerUsługi katalogowe (DS)
842437ADSI searches against multiple LDAP servers that have different schemas may not succeedUsługi katalogowe (DS)
843557The Lsass.exe process uses between 50 percent and 100 percent of the processor resources when Windows Server 2000 domain users try to log on to the domain controllerUsługi katalogowe (DS)
871003An online defragmentation is automatically run after you run the Active Directory garbage collection process in Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
872802A program returns incorrect data or fails if the program uses the DnsQuery function to query DNS TXT records in Windows 2000 with Service Pack 4Usługi katalogowe (DS)
872957You receive a "The server was unable to decode a search request filter" error message when you run an LDAP query that uses the extensibleMatch search filter in Windows Server 2003 and Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
873444"ERROR_INVALID_DATA" error message when you run an ADSI script in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
884591A memory leak may occur in the Lsass.exe process when SAM event tracing is enabled in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
885875How to detect and recover from a USN rollback in Windows 2000 ServerUsługi katalogowe (DS)
888243You receive a "Cannot Convert from Native Datatype" error message when a Web-aware COM program accesses a Windows 2000 Server-based computerUsługi katalogowe (DS)
892476When you use Ldp.exe to search for Active Directory objects, you cannot expand some Active Directory containers in the Active Directory Users and Computers MMC snap-in in Windows 2000Usługi katalogowe (DS)
893354Windows 2000 Active Directory returns only 5,000 entries in response to an Outlook client queryUsługi katalogowe (DS)
883639An LDAP connection to a CA or an LDAP bind to a CA is completed successfully when the CA is not in the Windows 2000 LDAP client trusted root storeNarzędzia administracyjne usług katalogowych
890346The User Information tab is displayed instead of the Fax Preferences tab in the Fax Printing Preferences dialog box in Windows 2000 Service Pack 4Faks
820888Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się) podczas próby zainstalowania woluminu NTFS po ponownym uruchomieniu komputeraSystemy plików
824679Stop error "0x0000000A" occurs during a period of high hard disk activitySystemy plików
824927The computer unexpectedly restarts when you try to build a Web project in Windows 2000Systemy plików
825311Services for Unix 2.2 returns an "ERR_PERM" error message after you delete and re-create a fileSystemy plików
828693Computer stops responding (hangs) when it writes encrypted data to an NTFS partitionSystemy plików
829485You experience performance and logon problems when you use Terminal ServicesSystemy plików
897574You may receive a Stop error message after you insert media into a removable disk device in Windows XP, Windows Server 2003, or Windows 2000 Systemy plików
833414A computer that is running Windows 2000 Server stops responding and displays an error messageSystemy plików
834935You receive an error message when you try to copy many files from one folder to another folder on a Windows 2000-based computerSystemy plików
837067You receive Stop error 0x00000050 on your Windows 2000-based cluster computer when you move disk resources from one node to another, or when a disk resource goes offlineSystemy plików
838804You receive a "0x0000007F" Stop error on a Windows 2000-based computerSystemy plików
843528Your Windows 2000-based computer may stop unexpectedly and you receive a STOP: 0x00000050 error messageSystemy plików
883641Your computer may stop responding when you use a third-party volume switching environment with Windows 2000Systemy plików
885294Your computer restarts, and you receive a 0xA Stop error in the Ntfs.sys file when you remount a volumeSystemy plików
887965Description of the French Microsoft Office 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: November 4, 2004Systemy plików
891722You receive a "STOP 0x0000007F" error message in Windows Server 2003 or in Windows 2000Systemy plików
833868Your offline files disappear on a Windows 2000-based computerZasady grupy
870997Windows XP and Windows 2000 clients that share a single organizational unit stop responding or spontaneously restartZasady grupy
884559Event ID 1704 indicates that Group Policy security settings are applied to a Windows 2000-based computer even though Group Policy security settings are not appliedZasady grupy
835730Sound may play slowly or music may not play continuously in Windows XP or Windows 2000Warstwa abstrakcji sprzętu (HAL)
873343Update to MS04-023 for HTML Help programsPomoc
329900Metabase schema entries for free custom properties are overwritten after you install Windows 2000 SP4Usługi IIS 5.0
822808You cannot use ADSI to change the AdminACL property remotelyUsługi IIS 5.0
823700FIX: Your computer may run slowly when you use Active Directory Service Interfaces scripts in a program to administer IIS on a computer that is running Windows Server 2003, Windows 2000, or Windows XPUsługi IIS 5.0
816868Komunikat o błędzie: „Internet Explorer nie może pobrać pliku”Usługi internetowe (nie IIS)
818826Removable storage device does not work after it is removed and reinsertedJądro
820767Your computer automatically restarts or a Stop error or another error occurs when you have Terminal Services enabledJądro
822763USB CD-ROM drive may have duplicate drive lettersJądro
823642The System.Diagnostics.Process.GetProcesses() procedure fails on a computer that is running Windows 2000Jądro
826289Computer stops responding during the memory check phase of the startup processJądro
827188You receive a "STOP 0x7F" error in Windows 2000Jądro
828346"Stop 0x50" error message when you try to map the Win32k.sys fileJądro
828804Stop error code 0x1E occurs if your server has Terminal Server enabledJądro
828942Windows 2000 Server-based server appears to stop respondingJądro
829729Special pool feature may cause a 0x000000CD Stop errorJądro
830515Processes in a Terminal Services session quit with access violation errorsJądro
831264Illegal instruction causes "STOP 0x0000001E" error messageJądro
831409Your Windows 2000-based computer stops responding after the computer runs without interruption for more than one yearJądro
832762Slow system performance or your computer stops responding because of a memory leak in paged pool memory in Windows 2000 SP4Jądro
833314You randomly receive a "stop 0x00000006" error messageJądro
833659Binary file becomes corrupted if you use the UpdateResource functions to remove a resource from an application binary fileJądro
833993"Stop 0x1E," "Stop 0x0a," or "Stop 0x50" error message when IopReleaseFileObjectLock() accesses a freed file object in Windows 2000Jądro
834728You receive a "Stop 0x00000051" error message during registry restorationJądro
835281You receive a "STOP 0x0000007F" error message and your Windows 2000-based computer restartsJądro
835312You receive a "Stop 0x1E" error on a Windows 2000-based computerJądro
836506Internet Explorer quits unexpectedly in Windows 2000Jądro
837385Windows 2000 Server may incorrectly report the amount of installed RAMJądro
837443IDE may stop responding when you open an automated managed project in Windows 2000Jądro
838647Access violations when you use the /PAE switch in Windows 2000Jądro
839037You receive a "STOP 0x0000001a" error message on a Windows 2000-based multiprocessor computerJądro
839919A logon stops responding in Windows Server 2000Jądro
841933"STOP: 0x0000001E" error message occurs in Windows 2000 ServerJądro
843062"STATUS_THREAD_IS_TERMINATING" error message when your script runs on a Windows 2000-based computerJądro
867856The Setup program may stop responding after Setup restarts your Windows 2000-based computerJądro
872965The data that the QueryDosDeviceA function returns is truncated in Windows Server 2003Jądro
885272You receive a "Stop 0x0000001a" Stop error message on your Windows 2000 Server-based computer that has Physical Address Extensions (PAE) enabledJądro
898114Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS05-018 na komputerze z systemem Windows 2000 zgłaszany jest błąd „STOP 0x0000001E”Jądro
321936A roaming user profile does not upload successfully, and Event ID 1000 is logged in the application log in Windows 2000Usługi sieci LAN
328237Niektóre programy przy otwieraniu dużych plików nie działają zgodnie z oczekiwaniami Usługi sieci LAN
329647Services.exe quits unexpectedlyUsługi sieci LAN
813130Duże obciążenia komputera mogą powodować brak łączności sieciowejUsługi sieci LAN
816255The session stops responding when you try to access a remote file by using the SMB protocol on a Windows 2000-based computerUsługi sieci LAN
818396File operation takes 35 seconds or longer on a down-level server running an SMB serviceUsługi sieci LAN
818528Problemy spowodowane uzyskaniem dostępu do tego samego pliku przez więcej niż jednego użytkownika usług terminalowychUsługi sieci LAN
821240Netlogon Event ID 5722 on a trusted primary domain controllerUsługi sieci LAN
821464Network clients experience connection problems when they try to connect to network shares that are hosted on a Windows 2000-based serverUsługi sieci LAN
822402Domain controller takes a long time to respond to a logon request, or it does not respond at allUsługi sieci LAN
823272Client programs stop responding while they wait for file locking to occurUsługi sieci LAN
823644Windows 2000-based computer that is running Microsoft Baseline Security Analyzer restarts unexpectedlyUsługi sieci LAN
823747Windows 2000 Terminal Server stops responding and a black screen appearsUsługi sieci LAN
824152Windows stops responding when you try to access a symbolic link to an NFS shareUsługi sieci LAN
825760You receive Stop error 0x00000076 or 0x000000CB when you quit your backup softwareUsługi sieci LAN
825783Large log files may not be displayed in Event ViewerUsługi sieci LAN
825820"0x00000076" or "0x000000CB" Stop error occurs when Windows 2000 Server tries to run a process on a remote serverUsługi sieci LAN
826482Data is not completely written to files that are located on a network share after you set the attributes of the files in Windows 2000 Service Pack 4Usługi sieci LAN
827655The "net use" command does not work and generates error 58 (ERROR_BAD_NET_RESPONSE) in Windows 2000 SP4Usługi sieci LAN
829155Account lookup functions do not run successfully in Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
829246Dzienniki zdarzeń są uszkodzoneUsługi sieci LAN
830901Event ID 2022 is logged and your Windows 2000-based computer may stop respondingUsługi sieci LAN
831128"STOP 0x00000027 in mrxsmb.sys" error message when you try to copy files to a network-attached storage deviceUsługi sieci LAN
832723Domain controllers may be missing from the browse list in Windows 2000Usługi sieci LAN
834145You receive an error message when you use the NET SEND command in the Messenger service in Windows 2000Usługi sieci LAN
835144A Windows 2000 Server primary domain controller may not respond to a Windows NT 4.0 domain controller or workstationUsługi sieci LAN
835596You do not receive a print notification when you send a print job to Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
837196Windows 2000 cannot set the correct time when it connects to multiple NTP serversUsługi sieci LAN
839406Write operations to a shared folder on a Windows 2000-based computer over a Fibre Channel connection is slower than expectedUsługi sieci LAN
839540Stop error 0x0000007f EXCEPTION_DOUBLE_FAULT occurs in Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
841395The Domain Controller does not register _GC, _KERBEROS, and _KPASSWD DNS entries when a Windows 2000 server startsUsługi sieci LAN
842804Nie działa przetwarzanie zasad grupy, a w dzienniku aplikacji kontrolera domeny są zapisywane zdarzenia 1030 oraz 1058 Usługi sieci LAN
843418You may experience decreased performance when you access network resources or when you use Microsoft Access in Windows 2000Usługi sieci LAN
867778You may receive a "Stop 0X0000000A" Stop error in Ntoskrnl.exe on a Windows 2000-based computerUsługi sieci LAN
871004Remote files may become corrupted when you use Visual Studio 6.0 SP5 on a Windows 2000 SP4-based computer to open and to modify remote files that are stored by using the Rational ClearCase dynamic viewUsługi sieci LAN
872790You cannot connect to a cluster file share resource in Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
884587You may receive Stop error 0x96 in Windows 2000 ServerUsługi sieci LAN
885458You receive an "Event log file is corrupted" error message when you try to view the Application log in Windows 2000Usługi sieci LAN
887598Your Windows 2000-based computer may run slower and then may stop responding when you use it to access network shared folders on a Windows 3.11-based computerUsługi sieci LAN
829359"Error 1722" error message when a program uses the NetUserGetLocalGroups() function in Windows Server 2003Interfejs API sieci LAN
824867FIX: WideCharToMultiByte function does not convert Japanese composite characters correctlyLokalizacja
830852Poor performance in multi-threaded applications that call string compare functionsLokalizacja
267316FIX: Performance monitor counters are lost on the cluster during failover in Message QueuingKolejka Microsoft Messaging
310526POPRAWKA: Nie można uruchomić lub zainstalować usługi Message Queuing 2.0 na kontrolerze domenyKolejka Microsoft Messaging
821144Message Queuing applications may stop responding because of a deadlock in MQSEC.DLLKolejka Microsoft Messaging
822727An access violation occurs in the Message Queuing Replication service during initializationKolejka Microsoft Messaging
822835Event ID 2085 "Unable to Create Message File ..."Kolejka Microsoft Messaging
824375Stop error message when you try to fail over a cluster node to another nodeKolejka Microsoft Messaging
824801"Access Violation" error message occurs when Message Queuing connects to a remote server that is running Message Queuing but does not send Established PacketKolejka Microsoft Messaging
825004Cannot Sort queues by column in the Message Queuing MMCKolejka Microsoft Messaging
826820An access violation may occur when the Message Queuing Service reads the security descriptorKolejka Microsoft Messaging
826929A race condition during a remote read operation causes a Stop errorKolejka Microsoft Messaging
827493Transactional messages may be purged after you restart your computer if the LQS files are missingKolejka Microsoft Messaging
828946Message Queuing messages are incorrectly addressed to SPX destination queuesKolejka Microsoft Messaging
830475Message Queuing application may fail in Mqoa.dll with an access violationKolejka Microsoft Messaging
830639Access Violation Occurs in the MSMQ ServiceKolejka Microsoft Messaging
831742"Access Violation in mqsvc" error message when you start your Windows 2000-based computerKolejka Microsoft Messaging
833512Message Queuing cannot send messages to a target queue after the IP address changesKolejka Microsoft Messaging
833888Message Queuing replication does not correctly replicate when you migrate from Message Queue Server 1.0 to Message Queuing 2.0Kolejka Microsoft Messaging
834251FIX: The Message Queuing replication service does not start automatically when the system startsKolejka Microsoft Messaging
834819FIX: You may receive the "4216" event message in Event Viewer when you experience an access violation in Microsoft Message Queuing 2.0Kolejka Microsoft Messaging
835961You receive a "label_buffer_too_small" error message after an unsuccessful call to the MSMQQueue.Receive function or to the MQReceiveMessage functionKolejka Microsoft Messaging
839258FIX: Message Queuing messages may accumulate in a transactional queueKolejka Microsoft Messaging
841721You receive an access violation error message when the administration APIs request queue state information in Message QueuingKolejka Microsoft Messaging
842839FIX: You may receive an "Unable to recover checkpoint for the checkpoint" error message for event 2078Kolejka Microsoft Messaging
870985FIX: Kernel-pool memory may become exhausted when many clients connect to Message QueuingKolejka Microsoft Messaging
891874FIX: An access violation may occur when the Message Queuing 2.0 run time (Mqrt.dll) is loaded in a COM+ applicationKolejka Microsoft Messaging
308337"System error 85 has occurred. The local device name is already in use" error messageDostawca MUP
824288Błąd zatrzymania 0x1E w pliku Mup.sys po zastosowaniu dodatku SP4 dla systemu Windows 2000Dostawca MUP
833328Drives that are mapped to a DFS share do not disconnect when you log off from a Terminal Services session on Windows 2000 ServerDostawca MUP
872812"CONF.EXE has generated errors and will be closed by Windows" error message when you start NetMeeting or a third-party conference program that was built through the NetMeeting SDKProgram NetMeeting
891714NetMeeting unexpectedly quits when you are connected to a meeting on a T.120 MCU server in Windows 2000Program NetMeeting
840049Problems occur when you connect to a Novell NetWare server from a computer that is running Client Service for NetWare and Either Windows 2000 Professional or Windows XPUsługa plików i wydruku dla systemu Netware (FPNW)
826219You cannot remove or update an NDIS intermediate driver that requires a Notify Object DLL in Windows 2000Konfiguracja i instalacja sieci
816989Modem does not dial the connection when multiple modems are installedNarzędzia do zarządzania siecią
843357You are unexpectedly disconnected from your VPN session after several minutesNarzędzia do zarządzania siecią
824136Po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy pojawia się komunikat o błędzie lub pojawiają się problemy podczas otwierania określonych plików w produktach firmy Autodesk lub DiscreetMechanizm OLE
825654Documents are not indexed in the Windows 2000 Indexing ServiceMechanizm OLE
832615You receive an access violation error message when you try to open or to view the properties of a Visio file on a Windows 2000-based computerMechanizm OLE
831711FIX: A WebDAV request to IIS causes a 500 internal server errorInne
821653Messages may not be sent if the sender belongs to too many groupsPartner
831185You may experience expiration issues, memory leaks, or other problems when you host an NNTP virtual server on your Windows 2000-based serverPartner
822368FIX: A USB device appears with a yellow exclamation mark (code 31) in Windows Device ManagerZarządzanie urządzeniami Plug and Play (PnP) i energią
822568USB device is not recognized after computer starts upZarządzanie urządzeniami Plug and Play (PnP) i energią
841382 Komputer z systemem Windows 2000 przestaje odpowiadać, nie można zalogować się do systemu Windows lub użycie procesora przez proces System osiąga 100 procentZarządzanie urządzeniami Plug and Play (PnP) i energią
842644Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-011 na komputerze z systemem Windows 2000 w dzienniku systemu zostaje zarejestrowane zdarzenie o identyfikatorze 256Zarządzanie urządzeniami Plug and Play (PnP) i energią
816560You cannot save printing preferencesDrukowanie
820550Po przesłaniu zadania drukowania usługa buforu przestaje działać, a w dzienniku systemu jest rejestrowany komunikat o zdarzeniu 7031Drukowanie
824339Usprawnione raportowanie komunikatów zdarzenia o identyfikatorze 61 w celu identyfikacji kolejki wydruku lub drukarkiDrukowanie
826026Documents from Terminal Server users who map LPT1 to different printers appear on the same printerDrukowanie
827953Computer crashes and a Stop 0x50 error occurs when you try to print a documentDrukowanie
828153UsrClasses hive does not unload during logoff because of an intermittent handle leak in Spoolsv.exeDrukowanie
831754You receive an error message when you try to print to a shared network printer in a terminal server sessionDrukowanie
836720Printer driver files are not updated on a print server that is running Windows 2000 ServerDrukowanie
837585Several orphaned Csrss.exe processes cause performance issues on your Windows 2000-based terminal serverDrukowanie
837841Podczas drukowania z aplikacji niestandardowej na komputerze z systemem Windows 2000 może wystąpić naruszenie zasad dostępu w programie Spoolsv.exeDrukowanie
840371High processor usage from the spooler occurs when a user logs off from a session on a terminal server that is running Windows Server 2003 or Windows 2000Drukowanie
842743You cannot print to a Line Printer Daemon (LPD) print service printerDrukowanie
843259A limited user can no longer print to a shared printer from a terminal server session after you restart the Spooler service in Windows 2000Drukowanie
884897Print features, such as the watermarks feature, the n-up printing feature, and the collate feature, do not work if you print to a Novell, to an IPP, or to another partial print provider in Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003Drukowanie
886664Custom forms may not be updated when users connect to a spooler resource on a cluster node that is running Windows 2000 ServerDrukowanie
888808You may not be able to update cached printer forms when you log on as a non-administrative user on a computer that is running Windows 2000 with Service Pack 3 or with Service Pack 4Drukowanie
893611You receive an access violation error message when you try to add or to delete a printer port in Microsoft Windows 2000Drukowanie
827531Komunikaty dotyczące zdarzenia 1168 są losowo rejestrowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000Replikacja
842394An "Event ID 1168" error message is logged in Event Viewer on a Windows 2000-based domain controllerReplikacja
815295Only two clients can create a TCP connection after you install SQL Server 2000 SP2 or SP3Routing
817892Cannot connect to a Windows-Based Server that is running NAT If the client source port Is 1723Routing
828876Remote access stops unexpectedly in Windows 2000Routing
829788"Stop 0xC2 (BAD_POOL_CALLER)" error may occur intermittently on a server that is running Routing and Remote Access with NAT enabled under Windows 2000Routing
838141An application error occurs when you use Route.exe in Windows 2000Routing
883669Transmission Control Protocol data packets are not transmitted on a Windows 2000 Server-based network address translation serverRouting
817298Services.exe quits unexpectedly and restarts the primary domain controllerZdalne wywoływanie procedury (RPC)
819960FIX: The DLLHost.exe file stops responding after a failfast occurs in Windows 2000 Server SP3 and Windows 2000 SP3Zdalne wywoływanie procedury (RPC)
821264CPU utilization is unexpectedly high after Exchange Virtual Server fails over to another cluster nodeZdalne wywoływanie procedury (RPC)
829589FIX: RPC on Windows 2000 Server returns random "access denied" or "invalid security" error messages to the clientZdalne wywoływanie procedury (RPC)
833816Connections that use impersonation under different identities may not work correctly in Windows 2000 Advanced Server SP4Zdalne wywoływanie procedury (RPC)
841524The FindFirstFile API incorrectly returns error code ERROR_NO_MORE_FILES (18) when you are searching an OS/2 Warp server share from a Windows 2000-based computerZestaw SDK (Software Development Kit)
325551Odświeżenie zasad użytkownika po zalogowaniu buforowanym jest niemożliweZabezpieczenia
329433A Revoked Certificate Is Selected If a Certification Authority in the Chain Has Two CertificatesZabezpieczenia
329816Cannot apply policies that are edited with a computer running Multilingual User Interface PackZabezpieczenia
811802MIT Kerberos v5 authenticated users cannot access Active Directory resourcesZabezpieczenia
812944Mapped drive to home folder briefly disconnects when you start Task ManagerZabezpieczenia
816813You cannot programmatically shut down Windows when you log off the computerZabezpieczenia
817433Delegated permissions are not available and inheritance is automatically disabledZabezpieczenia
818024How to restrict the lookup of isolated names in external trusted domains by using the LsaLookupRestrictIsolatedNameLevel registry entryZabezpieczenia
818134The %HOMEDRIVE% environment variable does not point to the partition that hosts the user profilesZabezpieczenia
818173Authentication May Intermittently FailZabezpieczenia
821102Group policies are not applied when a user appends a period to their UPN credentials during logonZabezpieczenia
821425Users receive a password complexity requirements message that does not specify character group requirements for a passwordZabezpieczenia
821449Windows sends your old password to a third-party network provider when you change your password while you log onZabezpieczenia
821873Desktop does not lock when you remove your USB smart card readerZabezpieczenia
822360Błąd programu Dr Watson (o identyfikatorze błędu 4097) w pliku Lsass.exe przy logowaniu do środowiska domeny usługi Active DirectoryZabezpieczenia
822377Failure audit event ID 628 occurs when the domain local group member changes the password of another accountZabezpieczenia
822598The services recovery option to run a file does not work correctly when the file has a .bat or a .cmd extensionZabezpieczenia
822751"Error 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA)" error message when you use the EnumDependentServices functionZabezpieczenia
823146Windows 2000 clients do not correctly display logon banners that are created in a Windows Server 2003 policyZabezpieczenia
823954Error message: "The certificate you have chosen cannot be used for NetMeeting calls" when you use a Strong Encryption personal certificate with Microsoft Netmeeting 3.01Zabezpieczenia
824110Change password error occurs when you unlock a computerZabezpieczenia
824302The system cannot log you on now because the domain <DomainName> is not availableZabezpieczenia
824905Event ID 677 and event ID 673 audit failure messages are repeatedly logged to the Security log of domain controllers that are running Windows 2000 and Windows Server 2003Zabezpieczenia
826133User of a disabled account is prompted to change the password before the "Account Has Been Disabled" message appearsZabezpieczenia
826452You receive an "Account unknown" message when you assign a permission to a file or you add a member to a groupZabezpieczenia
827181Domain join of a Windows 2000 client to a Windows Server 2003 domain does not workZabezpieczenia
827209"Error 1783" error message when you use Subinacl.exe to set permissionsZabezpieczenia
827684Scepol.log file size increases beyond 1 MB limitZabezpieczenia
828297Memory leak in Lsass.exeZabezpieczenia
828323Workstation is not locked when you remove a smart card in Windows 2000Zabezpieczenia
828684Users who are authenticated by MIT Kerberos v5 cannot access Active Directory resourcesZabezpieczenia
828692Kerberos policy changes are not updated on your Windows 2000-based domain controllersZabezpieczenia
828865FIX: You may receive a "No Domain Found" error message when you activate a COM+ component in Windows 2000 Service Pack 3 if the user principal name (UPN) includes an "@" characterZabezpieczenia
830264"Failure Audit" Stop Error Occurs When You Try to Build a Trust RelationshipZabezpieczenia
830847Users who have expired passwords can still log on to the domain if the FQDN is exactly eight characters long in Windows 2000Zabezpieczenia
830869The user is forcibly logged off when a program calls the ExitWindowsEx function even when the computer is lockedZabezpieczenia
831571Windows XP or Windows 2000 prompts you to change your password even after you have already changed your passwordZabezpieczenia
831895The Shutdown.exe utility does not shut down or restart your Windows 2000-based computerZabezpieczenia
832484FIX: DCOM communication uses many TCP/IP connectionsZabezpieczenia
832572An update is available that introduces the NO_AUTH_REQUIRED flag to the UserAccountControl property in Windows Server 2003 and in Windows 2000Zabezpieczenia
832821Error 161 occurs when you use the runas command in a Terminal Services sessionZabezpieczenia
833123Windows 2000 may take a long time to start up and Terminal Services may be in an incorrect stateZabezpieczenia
833281An incremental backup includes unchanged files and is larger than expected in Windows 2000 and in Windows Server 2003Zabezpieczenia
834294Lsass access violation on Windows 2000 domain controllers from Ticket Granting Service checksum initialization failureZabezpieczenia
834424The SECEDIT command does not set the access control lists on all the folders that are listed in a security templateZabezpieczenia
834792A folder that is named %homedrive% appears on your Windows 2000 desktopZabezpieczenia
835517A memory leak occurs after you install Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4Zabezpieczenia
835901A Restricted Groups policy setting may not remove security identifiers in Windows 2000 ServerZabezpieczenia
837142Security event 681 is generated when you try to log on by using UPN credentials in Windows XP or in Windows 2000Zabezpieczenia
838065Security log object names may be irrelevant in Windows 2000Zabezpieczenia
838156A locked-out Administrator account is unlocked if the correct authentication credentials are sent to Windows 2000 ServerZabezpieczenia
838887You receive an "ERROR_NO_SUCH_DOMAIN" error result when a program calls the AuthzInitializeContextFromSid function on your Windows 2000 Server-based computerZabezpieczenia
839905You cannot log on to a domain network account from a Windows 2000-based computerZabezpieczenia
840723You cannot make a Secure Sockets Layer (SSL) connection through Microsoft Secure Channel (SChannel) by using the default client certificate on Windows 2000 ServerZabezpieczenia
840837Connection security may not be detected correctly in Internet Explorer 6 or Internet Explorer 5Zabezpieczenia
840916You receive a "You do not have permission to change your password" error message when you try to change a Windows NT 4.0 Server domain password on a Windows 2000 Professional-based computerZabezpieczenia
841037NTLM authentication may stop unexpectedly in Windows 2000Zabezpieczenia
841617You receive a "The network name cannot be found" error message when you try to connect to a SMB/CIFS serverZabezpieczenia
841632You receive the "403.13 client certificate revoked" error message after you install the MS04-11 security updateZabezpieczenia
841844The home drive is set to drive C when you use a roaming user account to log on to Windows 2000Zabezpieczenia
842350The "This computer is locked" smart card error message is incorrectZabezpieczenia
842638Event ID 1036 is logged on your Windows 2000-based computer that is running Services for UNIXZabezpieczenia
842742A local administrator account can unlock a workstation that was locked by a domain administrator accountZabezpieczenia
843404When you change a User Rights Assignment security policy setting, an MMC process may slow down or stop respondingZabezpieczenia
843548The HOMEPATH and HOMEDRIVE environment variables no longer point to the correct location when a persistent drive mapping already exists in Windows 2000 ProfessionalZabezpieczenia
884889You receive a "STOP: 0xC0000244 {Audit Failed}" error message if you shut down a Windows 2000 Service Pack 3-based or Service Pack 4-based computerZabezpieczenia
885275You receive a "The system cannot find message text for message number 0x%1" error message when you try to log on to a Windows Server 2003 domain with a Windows 2000 Service Pack 4-based computerZabezpieczenia
890852An access violation may occur and Store.exe may stop responding in Windows 2000 Server with SP3 or SP4 when Exchange Server 2000 or Exchange Server 2003 is installedZabezpieczenia
890953You receive a "The system cannot change your password now because the domain is not available" error message on a Windows XP-based or Windows 2000-based computerZabezpieczenia
293778Multiple-path software may cause disk signature to change Usługa klastrowania serwerów
816869Access violation occurs when you start the Cluster serviceUsługa klastrowania serwerów
871236New event log messages for the Cluster service account are included in Windows Server 2003 Service Pack 1 and Update Rollup 1 for Windows 2000 Service Pack 4 Usługa klastrowania serwerów
872970The quorum log file becomes corrupted in your Windows 2000 Advanced Server-based cluster environment Usługa klastrowania serwerów
812933Mapped drives do not appear to connect or disconnect in Windows ExplorerPowłoka
813909Windows desktop may not appear correctly after exiting "Age of Empires II"Powłoka
818651File is not found when you search for a file that contains an accented characterPowłoka
819499BUG: Using Windows Classic mode in Windows Explorer returns incorrect value for selected itemsPowłoka
821739Files are deleted when you drag them from one location to another in Windows ExplorerPowłoka
822601Error message when you drag a file from one DFS share to another DFS share in WindowsPowłoka
827345DFS shares are populated slowly in Windows ExplorerPowłoka
831565Mapped network drives and installed CD-ROM drives do not appear in the "Look in" search list in Windows 2000Powłoka
832427Folder names do not update when you run Explorer.exe as a published application in a Citrix Metaframe XP session on a Windows 2000-based Terminal serverPowłoka
833546The Mouse icon does not appear in Control Panel on client computers in a Windows 2000 domainPowłoka
834806The SHIFT+F10 keyboard shortcut does not close a shortcut menu in Internet Explorer on a Windows 2000-based computerPowłoka
837754"Windows cannot copy file" error message when you log on by using a roaming profile in Windows 2000Powłoka
839654Links in the "See also" list in Windows Explorer do not work in Windows 2000Powłoka
840955Failure Audit event entries are unexpectedly logged to the security event log when you search a file in Windows 2000Powłoka
883498You receive a security message every time that you try to use the Hypertext Templates feature to customize folders on Windows Server 2000 Service Pack 4Powłoka
883509Search Results process may stop responding when you search for a file that contains DBCS characters in Windows 2000Powłoka
817429Memory leak in Task Scheduler when you schedule programs or processes to run for a long timeZarządzanie systemem
817534At.exe command does not run in every instance where it is scheduled in task schedulerZarządzanie systemem
822849A Windows 2000-based domain controller has a memory leak in the Wmiw paged pool tagZarządzanie systemem
830176The "AT/Delete/Yes" command does not delete all the AT jobsZarządzanie systemem
843281A scheduled task may not occur when you use the Scheduled Task Wizard to schedule a task that the local system account runs on a Windows 2000-based computerZarządzanie systemem
871245Komunikat o błędzie „Nie można usunąć zaplanowanego zadania” podczas próby usunięcia zaplanowanego zadania w systemie Windows 2000Zarządzanie systemem
873405"The AT job ID does not exist" error message is returned by the NetScheduleJobDel function if you delete a scheduled task in Windows 2000Zarządzanie systemem
884028Windows Explorer may stop responding when you try to open the Scheduled Tasks folder on a computer that is running Windows 2000 ServerZarządzanie systemem
832097Drive letters are reassigned after you remove Dell OpenManage Array ManagerSystemowe usługi magazynowania
836662Windows 2000 assigns duplicate drive letters to a single USB floppy driveSystemowe usługi magazynowania
872949Multiple drive letters are assigned to a USB device in Windows 2000Systemowe usługi magazynowania
817532Thread in the Csrss.exe process consistently uses 25 percent of the CPU on your Windows 2000 ServerSerwer terminali
822834Awaria buforu powoduje wysokie wykorzystanie procesora w procesach Winlogon.exe i Spoolsv.exe na serwerze terminali z systemem Windows 2000Serwer terminali
824309Bardzo długi czas logowania i wylogowywania podczas próby połączenia się z programem Citrix MetaFrame lub Citrix 1.8Serwer terminali
828326It takes longer than you expect to log off from a Terminal Services session in Windows 2000 or Windows Server 2003Serwer terminali
839918Hotfix that lets you control whether a user can save a password for Remote Desktop Connection sessions to a terminal server in Windows XP or in Windows 2000Serwer terminali
843261You cannot use Group Policy settings to configure Terminal Services roaming user profiles on a Windows 2000-based Terminal serverSerwer terminali
843564The screen saver does not start in a Windows 2000 Terminal Services console sessionSerwer terminali
887550You cannot open the Windows Security dialog box by pressing CTRL+ALT+END with a Terminal Services shadow sessionSerwer terminali
887961The Terminal Services desktop is blank when you log on to a remote Windows 2000-based computerSerwer terminali
891076An event that is logged in the Security log does not in include the IP address or the computer name of the Terminal Services clientSerwer terminali
813056The TCP/IP stack does not permit a connection to remain in a FINWAIT-2 status for longer than 300 secondsTRANSPORT
818635Your portable computer cannot renew its IP address from a DHCP server after you remove the computer from a docking stationTRANSPORT
820765Computer intermittently stops responding and a Stop 0x000000C2 error occursTRANSPORT
822226Output Queue Length Performance Counter value is not reliable on computers with Symmetric Multiprocessing (SMP) architectureTRANSPORT
823273The Rpcss.exe process consumes 60 percent of CPU time and performance is affectedTRANSPORT
825995Remote NetBT Cache entries have Time To Live values of 601 secondsTRANSPORT
827536An IP multicast may not be sent correctly from Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003TRANSPORT
829120You receive a "Stop 0xD1" error message when you try to establish a TCP/IP sessionTRANSPORT
830392Fast retransmissions are triggered incorrectly when you enable Selective Acknowledgments (SACKS)TRANSPORT
830878Your computer sends one gratuitous ARP packet after you disable gratuitous ARP functionTRANSPORT
834940System Monitor may display high values for the Output Queue Length performance counter in Windows 2000TRANSPORT
837771Windows 2000 Server stops responding if the TCPDispatch function returns an incorrect status for the IRPTRANSPORT
840155The system broadcasts too many ARP packets when you copy a large file from a network file share in Windows 2000 SP4TRANSPORT
841194You receive a "Stop 0x000000D1" error message in the Netbt.sys driver on your Windows 2000-based computerTRANSPORT
841963You receive a "Stop 0xD1" error message in the Netbt.sys driver on your Windows 2000-based computerTRANSPORT
842168Incoming ARP packets can overwrite static entries in the ARP cache in Windows 2000TRANSPORT
883516You receive Stop error 0x19 or Stop error 0x50 in the Tcpip.sys file on a Windows 2000 Server-based computerTRANSPORT
890856A program that uses raw sockets may not see incoming UDP packets in Windows 2000TRANSPORT
891632Users experience delays in voice communications or in streaming video after you set the SynAttackProtect registry value in Windows 2000TRANSPORT
824390Cannot log on to a Windows NT 4.0 resource domain from a Windows 2000-based clientProfil użytkownika
830464Group Policy does not apply roaming profiles correctly if NTuser.dat and NTuser.pol files are not synchronizedProfil użytkownika
831215A new folder is created for roaming profiles after you install Windows 2000 SP4Profil użytkownika
834878Windows Installer package does not install correctly on a Windows 2000-based server that is running Terminal Services in Application Server modeProfil użytkownika
890212"This application must be installed before you can use it" error message when you try to start a program that was installed by using Windows Installer in Windows 2000Profil użytkownika
817465Error message "Disk defragmenter could not initialize" when you defragment a NTFS drive on a Windows 2000 computerNarzędzia, system
831375The CHKDSK utility incorrectly identifies and deletes in-use security descriptors in Windows 2000Narzędzia, system
824910STOP 0x0000001E error on your Windows 2000-based server when an NTVDM process runsWirtualna maszyna DOS (VDM)
827652MS-DOS-based communications program experiences intermittent transmission problems after you upgrade to Windows 2000 SP3Wirtualna maszyna DOS (VDM)
840214Terminal Server users experience degradation in performance when they run 16-bit programsWirtualna maszyna DOS (VDM)
887820Running 16-bit programs are not listed in Task Manager after you install the MS04-032 security update on a Windows XP-based or Windows 2000-based computerWirtualna maszyna DOS (VDM)
816542The Windows XP Low Fragmentation Heap algorithm feature is available for Windows 2000Podstawa systemu Win 32
823684A service that makes a call to the SetProcessWorkingSetSize function fails in Windows Server 2003 and Windows 2000 ServerPodstawa systemu Win 32
828325Simultaneous QueryDosDevice function calls to retrieve all devices may not return the correct resultsPodstawa systemu Win 32
830031The CreateToolhelp32Snapshot() function may cause a memory leak on a Windows 2000-based computerPodstawa systemu Win 32
831712The CreateToolhelp32Snapshot function triggers a memory leak in a target processPodstawa systemu Win 32
831877Multiple memory leaks in the Remote Registry Service when you use performance countersPodstawa systemu Win 32
832791Event 2020 errors are logged when files are abandoned on the Modified-No-Write listPodstawa systemu Win 32
833613You receive a "Your changes could not be saved" error message when you try to save changes to a network-shared Excel file on a Windows 2000-based computerPodstawa systemu Win 32
839427You receive a "Stop 0x1E" error on a Windows 2000-based computerPodstawa systemu Win 32
814135Incorrect ToolTip text is displayedInterfejs GDI systemu Win 32
822779Error message: An error occurred printing the file - the data area passed to a system call is too smallInterfejs GDI systemu Win 32
824281BAD_POOL_CALLER Stop 0xC2 error occurs when you print in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
825060"Stop 0x05" error message when you use a multithreaded application in Windows 2000 ServerInterfejs GDI systemu Win 32
826518You receive a "User32.dll failed" initialization error message, or the user interface does not update correctlyInterfejs GDI systemu Win 32
828146You receive a "stop: 0x000000d5 (fatal system error)" error message when you try to view private characters in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
828514Intermittent "Stop 0x1E" error messageInterfejs GDI systemu Win 32
829808Stop error 0xd5 occurs in the Win32k.sys moduleInterfejs GDI systemu Win 32
833649A terminal server that is running Windows 2000 Server stops unexpectedly and you receive a "STOP 0x0000001E" errorInterfejs GDI systemu Win 32
834745You receive an "0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)" error message on a Windows 2000 Server that is running Terminal ServicesInterfejs GDI systemu Win 32
836084You may receive a "0x0000001e" Stop error message when you log off from a Terminal Services session that is hosted on a Windows 2000-based computerInterfejs GDI systemu Win 32
837384"Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parameter4)" error message on a Windows 2000-based computerInterfejs GDI systemu Win 32
840997Nie można wyświetlać plików graficznych w formacie rozszerzonego metapliku (plików obrazów EMF) utworzonych w programie Adobe IllustratorInterfejs GDI systemu Win 32
841054You receive a "Stop 0x0000001E" error message when you log off from a Windows 2000 Server terminal serverInterfejs GDI systemu Win 32
842092You cannot view EMF image files that were created in Adobe Illustrator even after you install a hotfixInterfejs GDI systemu Win 32
842584"STOP 0x0000001E" error in the Win32k.sys device driver on a Windows 2000-based print serverInterfejs GDI systemu Win 32
872804Images may be slow to render when you work with .emf files that are located on a remote server in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
884540Text is printed in an incorrect font when you print documents to a Windows 2000-based print serverInterfejs GDI systemu Win 32
890749The image is not printed when you use the EngStretchBlt function or the Graphics::DrawImage method to print to a PCL-5 printer in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
891431You receive a "Stop 0x0000001E" error message on a blue screen in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32
884865A rectangle that you draw by using the ExtTexOut function is not displayed after you copy it to a program that uses the Windows metafile format in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows 2000Interfejs GDI+ systemu Win 32
884562Enhanced Metafiles (EMF) are slow or do not play at all in Windows XP or Windows 2000Metapliki systemu Win 32
810807A new System log entry is not generated if the desktop heap is exhausted in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
814789System Windows przestaje odpowiadać i generuje komunikat o błędzie zatrzymania 0x7FUżytkownik systemu Win 32
816769Program Internet Explorer zawiesza się podczas otwierania plikówUżytkownik systemu Win 32
817354Stop error 0x1E Occurs on a heavily loaded serverUżytkownik systemu Win 32
819535"Stop 0x0000001e" error message when you minimize or when you maximize a child windowUżytkownik systemu Win 32
821107Various programs may stop responding occasionallyUżytkownik systemu Win 32
822428Characters are dropped or lost in Notepad when you use a swipe card reader or a keyboard in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
824337Your computer screen may not repaint correctly if the child window of a translucent parent is movedUżytkownik systemu Win 32
832338A large screen area causes desktop pattern corruption in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
833443An insertion point does not appear in the expected position when you use edit controls that use the right-aligned or the center-aligned text styleUżytkownik systemu Win 32
835481Stop error "0x00000050" after you enter your Pointsec userID and password in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
836044Your Microsoft Windows 2000-based server may stop unexpectedly when you switch between program windowsUżytkownik systemu Win 32
838283Desktop application menus are improperly displayed if a process exceeds its GDI object quota in Windows XP or in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
839229Multiple Web-based programs or Component Object Model-based programs stop responding on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
841692You see a steady increase in the private bytes of the DDE program that monitors string handles in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
843254You receive a "0x0000001E (0x1E)" Stop error in Win32k.sys on a Windows 2000 Server-based computerUżytkownik systemu Win 32
883635You may experience an abnormal shutdown of your Windows 2000 Server-based computer after the Windows logon screen saver startsUżytkownik systemu Win 32
884846"STOP 0x93" error when you add or remove a network drive in Windows 2000Użytkownik systemu Win 32
889081The Windows 2000 Server-based Terminal server stops responding and your CPU usage for the System process approaches 100 percent when you connect to the Windows 2000 Server-based Terminal serverKlient systemu Windows NT
826216FIX: Winhttp.dll causes a memory leak when Windows Integrated authentication failsUsługa Winhttp
827042FIX: Data that is corrupted may be returned from computers that have more than one CPU when you use the ServerXMLHTTP object to send multiple asynchronous requestsUsługa Winhttp
834692"WinHTTP Assertion failed" error message when you run a program that uses WinHTTP services in Windows XP or in Windows 2000Usługa Winhttp
837161FIX: Your application leaks two event handles every time that the application makes an HTTP requestUsługa Winhttp
839045Socket applications quit with a WSAEWOULDBLOCK error in Windows 2000 ServerUsługa WinSock
884843Socket programs do not return notification events for the WSAEnumNetworkEvents function call in Windows 2000 Server SP4Usługa WinSock
842591Access violation error message when a 16-bit program calls the SETUPAPI!SetupDiBuildDriverInfoList function on a Windows 2000-based computerWOW
890067MS-DOS-based programs do not run as expected on a computer that is running Windows 2000 with Service Pack 3 or Windows 2000 with Service Pack 4WOW
891577A Terminal Services session to a Windows 2000-based computer stops responding if a user logs off after the user quits a 16-bit Windows programWOW
892521FIX: Unusable results are returned when you search a network location in Windows 2000Powłoka
843284JPEG image appears two times in an Office 2003 document when you print in Windows 2000Interfejs GDI systemu Win 32

Informacje o biuletynie zabezpieczeń

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 zastępuje aktualizację oprogramowania opisaną w biuletynie zabezpieczeń MS05-019. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących biuletynu zabezpieczeń MS05-19, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
893066 MS05-019: Luki w protokole TCP/IP umożliwiają zdalne wykonywanie kodu i odmowę usługi
w2k patch, UR1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 900345 — ostatni przegląd: 02/27/2007 09:47:14 — zmiana: 8.6

  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • kbinfo KB900345
Opinia
dy>