Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 14 czerwca 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Zgodnie ze strategią nieustannego dostarczania narzędzi do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń i zaleceń dotyczących wdrażania aktualizacji zabezpieczeń firma Microsoft dostarcza wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji wydanych w cyklu wydań centrum Microsoft Security Response Center (MSRC). Zalecenia są oparte na scenariuszach, które mogą występować w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Wskazówki uwzględniają korzystanie z narzędzi takich jak witryna Windows Update, witryna Office Update, narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), narzędzie Office Detection Tool, program Microsoft Systems Management Server (SMS), narzędzie Extended Security Update Inventory Tool i narzędzie EST (Enterprise Update Scan Tool).
WPROWADZENIE
W tym artykule zamieszczono wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 14 czerwca 2005.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie aktualizacji

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Większość aktualizacji wydanych 14 czerwca 2005 udostępniono w następujących witrynach sieci Web:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
Nie wszystkie aktualizacje są jednak dostępne za pośrednictwem tych witryn sieci Web. Następujące aktualizacje nie są dostępne za pośrednictwem tych witryn sieci Web lub mogą być tylko częściowo obsługiwane przez te witryny sieci Web:
 • Aktualizacja zabezpieczeń 895179 jest przeznaczona dla programu Microsoft Exchange Server 5.5. Program Microsoft Exchange Server 5.5 nie jest obsługiwany przez witrynę Windows Update lub witrynę Microsoft Update.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-029 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 896428 jest przeznaczona dla wersji oprogramowania Telnet uwzględnionej w systemach Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP. Ta aktualizacja jest również przeznaczona dla wersji oprogramowania Telnet uwzględnionej w usługach Microsoft Windows Services for UNIX. Witryny Windows Update i Microsoft Update obsługują wykrywanie i wdrażanie tylko dla wersji oprogramowania Telnet uwzględnionej w następujących systemach operacyjnych:
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2003
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  • Windows XP z dodatkiem SP1
  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-033 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 899753 jest przeznaczona dla programu Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server. Program ISA Server nie jest obsługiwany przez witryny Windows Update lub Microsoft Update.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-034 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 263968 jest ponownie wydaną aktualizacją przeznaczoną dla programu Microsoft SQL Server. Ta aktualizacja jest związana z problemem wynikającym z przechowywania hasła w formacie zwykłego tekstu. Żadne zagrożone pliki nie są identyfikowane lub wdrażane.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-035 dotyczącym zabezpieczeń.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA

Jeżeli narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) jest używane do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji wydanych 14 czerwca 2005. Następujące aktualizacje nie są wykrywane przez narzędzie MBSA lub mogą być tylko częściowo obsługiwane przez to narzędzie:
 • Aktualizacja zabezpieczeń 895179 jest przeznaczona dla programu Exchange Server 5.5. Większość instalacji programu Most Exchange Server 5.5 jest obsługiwana przez narzędzie MBSA. Program Microsoft Outlook Web Access jest również obsługiwany przez narzędzie MBSA. Narzędzie MBSA nie wykrywa jednak aktualizacji zabezpieczeń 895179 wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Serwer zewnętrzny jest połączony z wewnętrznym serwerem programu Exchange Server 5.5.
  • Na serwerze zewnętrznym są uruchomione tylko Internetowe usługi informacyjne.
  • Serwer zewnętrzny jest skonfigurowany tylko dla programu Outlook Web Access.
  • Narzędzie MBSA jest uruchomione na serwerze zewnętrznym.
  Korzystając z narzędzia Enterprise Update Scan Tool, można wykryć tę aktualizację na serwerze zewnętrznym skonfigurowanym tylko dla programu Outlook Web Access.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS0-029 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 897715 jest przeznaczona dla programu Microsoft Outlook Express. Program Outlook Express nie jest obsługiwany przez narzędzie MBSA. Korzystając z narzędzia Enterprise Update Scan Tool, można wykryć tę aktualizację w następujących konfiguracjach:
  • Program Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 w systemie Windows XP z dodatkiem SP1
  • Program Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1 w systemach Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4) i Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
  • Program Outlook Express 6.0 w oryginalnej wersji systemu Windows Server 2003
  • Program Outlook Express 5.5 z dodatkiem SP2 w systemach Windows 2000 z dodatkiem SP4 i Windows 2000 z dodatkiem SP3
  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-030 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 898458 jest przeznaczona do interakcyjnego szkolenia krok po kroku. Interakcyjne szkolenie krok po kroku nie jest obsługiwane przez narzędzie MBSA. Korzystając z narzędzia Enterprise Update Scan Tool, można wykryć tę aktualizację wówczas, gdy aplikacje związane z interakcyjnym szkoleniem krok po kroku są zainstalowane w następujących systemach operacyjnych:
  • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP z dodatkiem SP2
  • Windows XP z dodatkiem SP1
  • Windows 2000 z dodatkiem SP4
  • Windows 2000 z dodatkiem SP3
  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-031 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 896428 jest przeznaczona dla oprogramowania Telnet. Narzędzie MBSA obsługuje wersję oprogramowania Telnet uwzględnioną w następujących systemach operacyjnych:
  • Windows Server 2003 z systemem SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP z dodatkiem SP2
  • Windows XP z dodatkiem SP1
  Wersja usługi Telnet uwzględniona w usługach Windows Services for UNIX nie jest jednak obsługiwana przez narzędzie MBSA. Korzystając z narzędzia Enterprise Update Scan Tool, można wykryć tę aktualizację wówczas, gdy usługa Telnet jest instalowana przez usługi Windows Services for UNIX w wersji 2.2, 3.0 i 3.5. Usługi Windows Services for UNIX można zainstalować w następujących systemach operacyjnych:
  • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP z dodatkiem SP2
  • Windows XP z dodatkiem SP1
  • Windows 2000 z dodatkiem SP4
  • Windows 2000 z dodatkiem SP3
  Jedyną zagrożoną wersją usług Windows Services for UNIX jest jednak wersja uwzględniona w systemach Windows 2000 z dodatkiem SP4 i Windows 2000 z dodatkiem SP3.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie dotyczącym zabezpieczeń MS05-033.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 899753 jest przeznaczona dla programu ISA Server. Program ISA Server nie jest obsługiwany przez narzędzie MBSA. Korzystając z narzędzia Enterprise Update Scan Tool, można wykryć tę aktualizację wówczas, gdy program Microsoft ISA Server 2000 z dodatkiem SP2 jest uruchomiony w jednym z następujących systemów operacyjnych:
  • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows 2000 z dodatkiem SP4
  • Windows 2000 z dodatkiem SP3
  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-034 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 887219 jest przeznaczona dla programu ASP.NET. Program ASP.NET nie jest obsługiwany przez narzędzie MBSA, jednak jest obsługiwany przez oryginalne narzędzie Enterprise Update Scan Tool wydane w lutym.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-004 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 263968 jest ponownie wydaną aktualizacją przeznaczoną dla programu SQL Server. Ta aktualizacja jest związana z problemem wynikającym z przechowywania hasła w formacie zwykłego tekstu. Żadne zagrożone pliki nie są identyfikowane lub wdrażane.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS02-035 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 893066 jest ponownie wydaną aktualizacją usługi TCP/IP wykrywaną przez narzędzie MBSA. Starsza wersja aktualizacji zabezpieczeń 893066 jest jednak nieaktualna. Poprawka 898060 zastąpiła starszą wersję tej aktualizacji zabezpieczeń, a poprawka jest również nieaktualna. Należy zainstalować ponownie wydaną wersję aktualizacji zabezpieczeń 893066, aby umożliwić uznanie systemu za zgodny przez narzędzie MBSA.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-019 dotyczącym zabezpieczeń.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania narzędzia Enterprise Update Scan Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Update Scan Tool i jak z niego korzystać

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu usług SUS lub WSUS

Jeżeli usługi SUS (Software Update Services) lub usługi WSUS (Windows Server Update Services) są używane do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji wydanych 14 czerwca 2005. Następujące aktualizacje nie są wykrywane przez usługi SUS i WSUS lub są tylko częściowo obsługiwane przez te usługi:
 • Aktualizacja zabezpieczeń 895179 jest przeznaczona dla programu Exchange Server 5.5. Usługi SUS i WSUS nie obsługują programu Exchange Server 5.5. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji i wykrywania, zobacz sekcję „Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA”.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-029 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 896428 jest przeznaczona dla usługi Telnet. Usługi SUS i WSUS obsługują wersję usługi Telnet uwzględnioną w następujących systemach operacyjnych:
  • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
  • Windows Server 2003
  • Windows XP z dodatkiem SP2
  • Windows XP z dodatkiem SP1
  Wersja usługi Telnet, uwzględniona w usługach Windows Services for UNIX, nie jest jednak obsługiwana przez usługi SUS i WSUS. Aby uzyskać informacje dotyczące tej wersji usługi Telnet, zobacz sekcję „Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA”.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie dotyczącym zabezpieczeń MS05-033.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 899753 jest przeznaczona dla programu ISA Server. Program ISA Server nie jest obsługiwany przez usługi SUS i WSUS. Aby uzyskać informacje dotyczące wykrywania aktualizacji, zobacz sekcję „Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA”.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS05-034 dotyczącym zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 263968 jest ponownie wydaną aktualizacją przeznaczoną dla programu SQL Server. Ta aktualizacja jest związana z problemem wynikającym z przechowywania hasła w formacie zwykłego tekstu. Żadne zagrożone pliki nie są identyfikowane lub wdrażane. Aby uzyskać informacje dotyczące wykrywania aktualizacji, zobacz sekcję „Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA”.

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS02-035 dotyczącym zabezpieczeń.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu SMS z dodatkiem Software Update Services (SUS) Feature Pack i narzędziem Extended Security Update Inventory Tool

Jeżeli program Systems Management Server (SMS) jest używany do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 14 czerwca 2005 z wyjątkiem aktualizacji zabezpieczeń 263968. Aktualizacja zabezpieczeń 263968 jest ponownie wydaną aktualizacją przeznaczoną dla programu SQL Server. Ta aktualizacja jest związana z problemem wynikającym z przechowywania hasła w formacie zwykłego tekstu. Żadne zagrożone pliki nie są identyfikowane lub wdrażane.

Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest udokumentowana w biuletynie MS02-035 dotyczącym zabezpieczeń.

Niektóre aktualizacje zabezpieczeń mogą być wykrywane w pełnym zakresie tylko wówczas, gdy używane jest najnowsze zbiorcze narzędzie Extended Security Update Inventory Tool. Aby uzyskać to narzędzie, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania poszczególnych nowych aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeń/
biuletyn dotyczący zabezpieczeń/
opis
Witryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateNarzędzia MBSA i ODT (Office Detection Tool)Usługi SUSUsługi WSUSAutonomiczne narzędzie Enterprise Update Scan ToolProgram SMS z dodatkiem SUS Feature Pack
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanie
883939
MS05-025
(program Microsoft Internet Explorer)
nie dot.TakTakTakTakTaknie dot.Tak
896358
MS05-026
(Pomoc HTML)
nie dot.TakTakTakTakTaknie dot.Tak
896422
MS05-027
(blok komunikatów serwera)
nie dot.TakTakTakTakTaknie dot.Tak
896426
MS05-028
(Usługa WebClient )
nie dot.TakTakTakTakTaknie dot.Tak
895179
MS05-029
(program Outlook Web Access)
nie dot.nie dot.nie dot.Częściowo obsługiwanenie dot.nie dot.Częściowo obsługiwaneTak
897715
MS05-030
(program Outlook Express)
nie dot.TakTaknie dot.TakTakTakTak
898458
MS05-031
(szkolenie interakcyjne)
nie dot.TakTaknie dot.TakTakTakTak
890046
MS05-032
(program Microsoft agent)
nie dot.TakTakTakTakTaknie dot.Tak
896428
MS05-033
(usługa Telnet)
nie dot.Częściowo obsługiwaneCzęściowo obsługiwaneCzęściowo obsługiwaneCzęściowo obsługiwaneCzęściowo obsługiwaneCzęściowo obsługiwane Tak
899753
MS05-034
(program ISA Server)
nie dot.nie dot.nie dot.nie dot.nie dot.nie dot.TakTak

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania dla poszczególnych ponownie wydanych aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeń/
biuletyn dotyczący zabezpieczeń/
opis
Witryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateNarzędzia MBSA i ODT (Office Detection Tool)Usługi SUSUsługi WSUSAutonomiczne narzędzie Enterprise Update Scan ToolProgram SMS z dodatkiem SUS Feature Pack
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanie
263968
MS02-035
(program SQL Server)
nie dot.nie dot.nie dot.narzędzie MBSA (użytkownik otrzymuje wiadomość tekstową)nie dot.nie dot.nie dot.nie dot.
887219
MS05-004
(program ASP.NET)
nie dot.TakTaknie dot.TakTakTakTak
893066
MS05-019
(usługa TCP/IP)
nie dot.TakTakTakTakTaknie dot.Tak
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wiadomości tekstowych w narzędziu MBSA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Program Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note dotyczące niektórych aktualizacji

Często zadawane pytania

 1. Jakie działania podejmuje firma Microsoft w celu dostarczenia wskazówek dotyczących sposobu wdrażania tych aktualizacji?

  Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do dołączenia do comiesięcznej technicznej emisji internetowej i dowiedzenia się więcej o aktualizacjach zabezpieczeń. Emisję internetową dotyczącą tych aktualizacji zaplanowano na 15 czerwca 2005 o godzinie 11:00 (czas pacyficzny). Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Czy narzędzie Enterprise Update Scan Tool ma również charakter kumulacyjny, podobnie jak narzędzie Extended Security Update Inventory Tool dla programu SMS?

  Nie. Narzędzie Enterprise Update Scan Tool nie ma charakteru kumulacyjnego. Opracowanie kumulacyjnej wersji narzędzia Enterprise Update Scan Tool nie jest planowane.
 3. Czy korzystając z narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer), mogę zidentyfikować wymagane aktualizacje?

  Korzystając z narzędzia MBSA, można wykryć następujące aktualizacje zabezpieczeń wydane w maju 2005:
  • 883939 (biuletyn MS05-025 dotyczący zabezpieczeń)
  • 896358 (biuletyn MS05-026 dotyczący zabezpieczeń)
  • 896422 (biuletyn MS05-027 dotyczący zabezpieczeń)
  • 896426 (biuletyn MS05-028 dotyczący zabezpieczeń)
  • 890046 (biuletyn MS05-032 dotyczący zabezpieczeń)
  Następujące aktualizacje zabezpieczeń są tylko częściowo obsługiwane przez narzędzie MBSA:
  • 895179 (biuletyn MS05-029 dotyczący zabezpieczeń)
  • 896428 (biuletyn MS05-033 dotyczący zabezpieczeń)
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykrywania aktualizacji zabezpieczeń 895179 i 896428, zobacz sekcję „Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA”.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programów aktualnie niewykrywanych przez narzędzie MBSA, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306460 Program Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note dotyczące niektórych aktualizacji
  Jeżeli został zainstalowany jeden z programów wymienionych w sekcji „Zagrożone oprogramowanie” biuletynu dotyczącego zabezpieczeń, wspomnianego w tym artykule, konieczne może być ręczne ustalenie, czy należy zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. W przypadku których aktualizacji zabezpieczeń wymagane jest użycie narzędzia Enterprise Update Scan Tool razem z narzędziem MBSA do identyfikacji zagrożonych systemów w mojej sieci?

  W przypadku następujących aktualizacji zabezpieczeń wymagane jest użycie narzędzia Enterprise Update Scan Tool razem z narzędziem MBSA:
  • 897715 (biuletyn MS05-030 dotyczący zabezpieczeń)
  • 898458 (biuletyn MS05-031 dotyczący zabezpieczeń)
  • 890046 (biuletyn MS05-032 dotyczący zabezpieczeń)
  • 899753 (biuletyn MS05-034 dotyczący zabezpieczeń)
  W określonych warunkach następujące aktualizacje zabezpieczeń są częściowo obsługiwane przez narzędzia Enterprise Update Scan Tool i MBSA:
  • 895179 (biuletyn MS05-029 dotyczący zabezpieczeń)
  • 896428 (biuletyn MS05-033 dotyczący zabezpieczeń)
  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA”.
 5. Czy mogę używać programu Systems Management Server (SMS) w celu ustalenia, czy aktualizacje są wymagane?

  Tak. Program SMS ułatwia wykrywanie i wdrażanie tych aktualizacji zabezpieczeń. Program SMS wykrywa aktualizacje przy użyciu narzędzia MBSA. Program SMS nie wykrywa więc programów, których nie wykrywa narzędzie MBSA. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Narzędzie Security Update Inventory Tool razem z narzędziem Extended Security Update Inventory Tool są wymagane do usunięcia wszystkich aktualizacji zabezpieczeń systemu Microsoft Windows oraz innych zagrożonych produktów firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczeń narzędzia Security Update Inventory Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306460 Program Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note dotyczące niektórych aktualizacji
  Program SMS używa również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania żądanych aktualizacji zabezpieczeń dla programów należących do pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 900804 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:43:29 — zmiana: 2.1

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbdeployment KB900804
Opinia