Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak program kliencki usługi Windows Update określa, którego serwera proxy ma użyć do połączenia z witryną Windows Update w sieci Web

WPROWADZENIE
Do wyszukiwania dostępnych aktualizacji program kliencki usługi Microsoft Windows Update wymaga usług Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP). Ponadto, w celu pobrania tych aktualizacji program kliencki usługi Windows Update korzysta z Usługi inteligentnego transferu w tle (BITS). Usługi Microsoft Windows HTTP Services oraz BITS działają niezależnie od programu Microsoft Internet Explorer. Obie te usługi muszą potrafić wykryć serwer lub serwery proxy dostępne w konkretnym środowisku. W tym artykule opisano różne dostępne metody wykrywania serwerów proxy. Opisano też sytuację, w której oprogramowanie Windows Update wykorzystuje szczególną metodę wykrywania serwera proxy.
Więcej informacji

Usługa Aktualizacje automatyczne jest skonfigurowana do pobierania aktualizacji z witryny Microsoft Windows Update w sieci Web i instalowania ich

Usługa Aktualizacje automatyczne może automatycznie pobrać aktualizację z witryny Windows Update w sieci Web i zainstalować ją. Usługa Aktualizacje automatyczne nie wymaga współdziałania użytkownika, ponieważ działa w kontekście lokalnego konta systemowego. Usługa Aktualizacje automatyczne nie ma praw dostępu do specyficznych dla użytkownika ustawień serwera proxy, które mogą być konfigurowane w programie Internet Explorer. Usługa Aktualizacje automatyczne może jedynie wykrywać serwer proxy przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Serwer proxy jest konfigurowany ręcznie za pomocą narzędzia Proxycfg.exe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z narzędzia Proxycfg.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  289481 You may need to run the Proxycfg tool for ServerXMLHTTP to work
 • Ustawienia usługi automatycznego wykrywania serwera proxy w sieci (WPAD, Web Proxy Auto Detect) są konfigurowane w jednej z następujących lokalizacji w środowisku sieciowym:
  • Opcje systemu DNS (Domain Name System)
  • Opcje protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tematu pokrewnego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  816320 How to configure firewall and Web proxy client Autodiscovery in Windows Server 2003

Program Internet Explorer umożliwia dostęp do witryny Windows Update w sieci Web

Jeśli program Internet Explorer jest używany do uzyskiwania dostępu do witryny Windows Update w sieci Web, program kliencki witryny Windows Update wykrywa serwer proxy przy użyciu następujących metod, zgodnie z kolejnością na liście.

Metoda 1: Program Internet Explorer jest skonfigurowany do automatycznego wykrywania ustawień

Jeśli pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia zostało zaznaczone w programie Internet Explorer, program kliencki witryny Windows Update używa funkcji WPAD do zlokalizowania serwera proxy. Aby wyświetlić pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Połączenia.
 4. Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy w sieci lokalnej, kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN. Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy dla połączenia telefonicznego lub połączenia VPN, kliknij to połączenie, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tematu pokrewnego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816320 How to configure firewall and Web proxy client Autodiscovery in Windows Server 2003

Metoda 2: Program Internet Explorer jest skonfigurowany do korzystania ze skryptu automatycznej konfiguracji

Program kliencki witryny Windows Update lokalizuje serwer proxy, wykonując skrypt automatycznej konfiguracji, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Program Internet Explorer nie może wykryć serwera proxy przy użyciu metody 1.
 • Pole wyboru Użyj skryptu automatycznej konfiguracji zostało zaznaczone w programie Internet Explorer.
Aby wyświetlić pole wyboru Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Połączenia.
 4. Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy w sieci lokalnej, kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN. Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy dla połączenia telefonicznego lub połączenia VPN, kliknij to połączenie, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

Metoda 3: Program Internet Explorer jest skonfigurowany za pomocą wartości serwera proxy zdefiniowanej przez użytkownika

Program kliencki witryny Windows Update korzysta ze zdefiniowanego przez użytkownika serwera proxy do połączenia z Internetem, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Program kliencki witryny Windows Update nie może zlokalizować serwera proxy przy użyciu automatycznego wykrywania lub skryptu automatycznej konfiguracji.
 • Serwer proxy jest zdefiniowany w programie Internet Explorer.
Aby wyświetlić wartości serwera proxy zdefiniowane przez użytkownika, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Połączenia.
 4. Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy w sieci lokalnej, kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN. Jeśli łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy dla połączenia telefonicznego lub połączenia VPN, kliknij to połączenie, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 5. Zwróć uwagę na wartość wyświetlaną w polu Adres w obszarze Serwer proxy.

Metoda 4: Serwer proxy nie został określony w programie Internet Explorer

Jeśli żaden serwer proxy nie został zdefiniowany w programie Internet Explorer, program kliencki witryny Windows Update użyje serwera skonfigurowanego za pomocą narzędzia Proxycfg.exe tool. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z narzędzia Proxycfg.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289481 You may need to run the Proxycfg tool for ServerXMLHTTP to work

Metoda 5: Żaden serwer proxy nie został skonfigurowany

Program kliencki witryny Windows Update próbuje bezpośrednio połączyć się z witryną Windows Update w sieci Web, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Żaden serwer proxy nie został skonfigurowany za pomocą narzędzia Proxycfg.exe.
 • Żaden serwer proxy nie został zdefiniowany ręcznie w programie Internet Explorer.
W tym scenariuszu, jeśli serwer proxy jest niezbędny do uzyskania połączenia z Internetem, program kliencki usługi Windows Update nie może się połączyć z witryną Windows Update w sieci Web.

Opis funkcji automatycznego wykrywania (WPAD)

Funkcja WPAD pozwala usługom lokalizować dostępny serwer proxy za pomocą badania opcji DHCP lub za pomocą lokalizowania rekordu DNS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zalet i wad korzystania z systemu DNS zamiast opcji DHCP dla funkcji WPAD, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816320 How to configure firewall and Web proxy client Autodiscovery in Windows Server 2003

Opis narzędzia Proxycfg.exe

Narzędzie Proxycfg.exe konfiguruje usługę WinHTTP w celu używania określonego serwera proxy przez zmodyfikowanie następującego wpisu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
Narzędzie Proxycfg.exe jest użyteczne, jeśli nie można zaimplementować funkcji WPAD. Ponadto można używać tego narzędzia do rozwiązywania problemów z wykrywaniem serwera proxy w sieci. W takiej sytuacji narzędzie to pozwala ustalić — przy użyciu innych metod wykrywania, takich jak funkcja WPAD — czy problem występuje z powodu błędu wykrywania serwera proxy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tematu pokrewnego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
298481 You may need to run the Proxycfg tool for ServerXMLHTTP to work
Aby wyświetlić parametry wiersza polecenia służące do obsługi narzędzia Proxycfg.exe, wpisz proxycfg.exe /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Po uruchomieniu polecenia proxycfg.exe bez parametrów wiersza polecenia zostaną wyświetlone bieżące ustawienia. W tej sytuacji otrzymane wyniki mogą być podobne do jednego z następujących.

Ustawienia, jeśli żaden serwer proxy nie został skonfigurowany

Narzędzie konfiguracji domyślnego serwera proxy WinHTTP firmy Microsoft (R) Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.Bieżące ustawienia serwera proxy WinHTTP w kluczu:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings:   Dostęp bezpośredni (bez serwera proxy).

Ustawienia w wypadku skonfigurowania serwera proxy

Narzędzie konfiguracji domyślnego serwera proxy WinHTTP firmy Microsoft (R) Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.Bieżące ustawienia serwera proxy WinHTTP w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings:	    Proxy Server  =	  <mój_serwer_proxy> Bypass List  =	  

Konfigurowanie serwera proxy za pomocą narzędzia Proxycfg.exe

Aby skonfigurować serwer proxy za pomocą narzędzia Proxycfg.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie proxycfg -p nazwa_serwera_proxy:numer_portu, a następnie naciśnij klawisz ENTER. W poleceniu zamień człon nazwa_serwera_proxy na w pełni kwalifikowaną nazwę domeny dla serwera proxy. Zastąp symbol numer_portu numerem portu, dla którego chcesz skonfigurować serwer proxy. Na przykład zastąp frazę nazwa_serwera_proxy frazą proxy.domena.przyklad.com a numer_portu zastąp numerem 80.
Jeśli serwer proxy został pomyślnie skonfigurowany, zostanie wyświetlony następujący wynik:
Narzędzie konfiguracji domyślnego serwera proxy WinHTTP firmy Microsoft (R) Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.Bieżące ustawienia serwera proxy WinHTTP w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings:	    Proxy Server  =	  <mój_serwer_proxy> Bypass List  =	    

Usuwanie serwera proxy za pomocą narzędzia Proxycfg.exe

Aby usunąć serwer proxy za pomocą narzędzia Proxycfg.exe i skonfigurować „bezpośredni dostęp” do Internetu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie proxycfg -D, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Uwaga: Serwer proxy nie zostanie wyświetlony w wynikach polecenia proxycfg.exe, jeśli będzie spełniony jeden z następujących warunków:
 • Serwer proxy został ręcznie zdefiniowany w programie Internet Explorer.
 • Serwer proxy został skonfigurowany za pomocą skryptu konfiguracji.
Polecenie proxycfg.exe jest używane tylko do ręcznego konfigurowania serwera proxy korzystającego z usługi WinHTTP. Jeśli do określania serwera proxy korzysta się z funkcji WPAD lub programu Internet Explorer, wyniki polecenia proxycfg.exe powinny wskazywać wartość Dostęp bezpośredni (bez serwera proxy).

Obsługiwane pliki pac

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługiwanych plików pac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
kbwindowsupdatev6, WU
Właściwości

Identyfikator artykułu: 900935 — ostatni przegląd: 09/14/2010 18:02:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Update

 • kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935
Opinia