Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak odczytywać plik Windowsupdate.log

Streszczenie
Domyślnie klient usługi Windows Update rejestruje wszystkie informacje o transakcji w następującym pliku dziennika:
%windir%\Windowsupdate.log
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie w witrynie usługi Microsoft Windows Update w sieci Web lub w usłudze Aktualizacje automatyczne informacje zawarte w pliku dziennika Windowsupdate.log mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak odczytywać plik dziennika Windowsupdate.log. Aby wyświetlić treść pliku dziennika, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie %windir%\windowsupdate.log, a następnie kliknij przycisk OK.
Więcej informacji
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Format

Poniższa tabela zawiera podstawowe formaty:
DateTimePIDTIDComponentText
2005-06-0118:30:03992810Misc= Logging initialized
2005-06-0118:30:03992810Misc= Process:
2005-06-0118:30:03992810Misc= Module:

Składniki

Poniższe składniki mogą zapisywać dane w pliku dziennika Windowsupdate.log:
 • AGENT — agent usługi Windows Update
 • AU — wykonywanie zadania przez funkcję Aktualizacje automatyczne
 • AUCLNT — interakcja funkcji Aktualizacje automatyczne z zalogowanym użytkownikiem
 • CDM — Menedżer urządzeń
 • CMPRESS — agent kompresji
 • COMAPI — interfejs API usługi Windows Update
 • DRIVER — informacje o sterowniku urządzenia
 • DTASTOR — obsługa transakcji bazy danych
 • DWNLDMGR — tworzenie i monitorowanie zadań pobierania
 • EEHNDLER — program obsługi wyrażeń służący do sprawdzania możliwości stosowania aktualizacji
 • HANDLER — zarządzanie instalatorami aktualizacji
 • MISC — ogólne informacje o usłudze
 • OFFLSNC — wykrywanie dostępnych aktualizacji w przypadku braku połączenia z siecią
 • PARSER — analizowanie informacji w wyrażeniach
 • PT — synchronizacja informacji o aktualizacjach z lokalnym magazynem danych
 • REPORT — zbieranie informacji zawartych w raportach
 • SERVICE — uruchamianie/zamykanie usługi Aktualizacje automatyczne
 • SETUP — instalowanie nowych wersji klienta usługi Windows Update, gdy są dostępne
 • SHUTDWN — funkcja instalowania przy zamykaniu
 • WUREDIR — pliki readresatora usługi Windows Update
 • WUWEB — formant ActiveX usługi Windows Update

Jak zidentyfikować proces wywołujący

Zidentyfikuj prawidłowy proces wywołujący dla występującego problemu. Jeśli na przykład wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do witryny usługi Windows Update w sieci Web, zlokalizuj identyfikator procesu wywołującego „Windowsupdate”.

Przykład 1

W następującym pliku dziennika występują trzy różne procesy wywołujące:
2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	************* 2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate] 2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*********

Przykład 2

2005-06-22	13:02:11	1000	594	Agent	************* 2005-06-22	13:02:11	1000	594	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = MicrosoftUpdate] 2005-06-22	13:02:11	1000	594	Agent	*********

Przykład 3

2005-06-02	11:37:18	 992	4e8	Agent	************* 2005-06-02	11:37:18	 992	4e8	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates] 2005-06-02	11:37:18	 992	4e8	Agent	*********

Ogólne ustawienia konfiguracji

Gdy jest uruchamiana usługa Aktualizacje automatyczne, w pliku dziennika Windowsupdate.log są rejestrowane ogólne ustawienia usługi. W pierwszej sekcji są rejestrowane następujące informacje:
 • Wersja klienta
 • Używany katalog
 • Typ dostępu
 • Domyślny serwer proxy
 • Bieżący stan sieci
Uwaga Serwer proxy jest podawany w pliku dziennika Windowsupdate.log tylko w przypadku, gdy został skonfigurowany za pomocą narzędzia Proxycfg.exe.
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	************* 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	** START ** Service: Service startup 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	********* 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * WU client version 5.8.0.2468 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * SusClientId = '071ffd36-f490-4d63-87a7-f7b11866b9fb' 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Base directory: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Access type: Named proxy 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Default proxy: test:80 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Network state: Connected 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing Windows Update Agent ***********
W następnej sekcji jest podany serwer Windows Server Update Services (WSUS) dostępny dla klienta. W tym przykładzie ustawienia mają wartość NULL, ponieważ nie jest używany serwer WSUS. Jeśli jest skonfigurowany program Software Update Services (SUS), w tym miejscu są wyświetlane ustawienia:
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing global settings cache *********** 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS server: <NULL> 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS status server: <NULL> 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * Target group: (Unassigned Computers) 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * Windows Update access disabled: No 2005-06-01	18:30:04	 992	7a0	DnldMgr	Download manager restoring 0 downloads 2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	=========== Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: -0700) =========== 2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Module: C:\WINDOWS.0\system32\wuweb.dll

Znajdowanie awarii w pliku dziennika

Jeśli w witrynie usługi Windows Update w sieci Web został wyświetlony określony komunikat o błędzie, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz plik dziennika Windowsupdate.log w Notatniku.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź, a następnie wyszukaj dany komunikat o błędzie.
Uwaga W witrynie sieci Web jest wyświetlany ostatni komunikat o błędzie. Może on być wywołany awarią opisaną wcześniej w pliku dziennika Windowsupdate.log. Jeśli nie wiadomo, który błąd wystąpił w witrynie usługi Windows Update w sieci Web lub są potrzebne dodatkowe informacje o błędzie w usłudze Aktualizacje automatyczne, wyszukaj następujące słowa kluczowe:
 • FATAL
 • WARNING
Uwaga Nie wszystkie ostrzeżenia oznaczają błędy krytyczne. Zacznij od błędów krytycznych i kontynuuj przeglądanie pliku dziennika Windowsupdate.log, aby upewnić się, że został zidentyfikowany odpowiedni komunikat o błędzie.

Przykład typowego błędu

Najpierw wyszukaj słowo kluczowe „FATAL”:
2005-06-02	04:32:01	 992	158	Setup	FATAL: IsUpdateRequired failed with error 0x80072eef
Pozwoli to odnaleźć błąd 0x80072EEF. Przewiń w górę plik dziennika Windowsupdate.log i znajdź najbliższy wyraz:
WARNING
2005-06-02	04:32:01	 992	158	Misc	WARNING: Send failed with hr = 80072eef. 2005-06-02	04:32:01	 992	158	Misc	WARNING: SendRequest failed with hr = 80072eef. Proxy List used: <Test:80 > Bypass List used : <(null)> Auth Schemes used : <NTLM;Negotiate (NTLM or Kerberos);> 2005-06-02	04:32:01	 992	158	Misc	WARNING: WinHttp: SendRequestUsingProxy failed for <http://update.microsoft.com/v6/windowsupdate/redir/wuredir.cab>. error 0x80072eef
W tym przypadku serwer proxy o nazwie „Test” jest nieprawidłowy. Nieprawidłowy serwer „Test” jest przyczyną błędu.

Podstawowe informacje o pliku Windowsupdate.log

Uruchamianie usługi

2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	************* 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	** START ** Service: Service startup 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	*********

Wyświetlanie dostępnych parametrów przez agenta usługi Windows Update

2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * WU client version 5.8.0.2468 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * SusClientId = '071ffd36-f490-4d63-87a7-f7b11866b9fb' 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Base directory: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Access type: Named proxy 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Default proxy: test:80 2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Network state: Connected 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing Windows Update Agent *********** 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing global settings cache *********** 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS server: <NULL> 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS status server: <NULL> 2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * Target group: (Unassigned Computers)

Uzyskanie dostępu do witryny usługi Windows Update w sieci Web przez użytkownika przy użyciu programu Microsoft Internet Explorer i załadowanie formantu ActiveX

2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	=========== Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: -0700) =========== 2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Module: C:\WINDOWS.0\system32\wuweb.dll

Sprawdzanie zainstalowanej wersji klienta usługi Windows Update przez składnik instalatora w celu ustalenia, czy klient usługi Windows Update wymaga aktualizacji

2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	*********** Setup: Checking whether self-update is required *********** 2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	 * Inf file: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution\WebSetup\wusetup.inf 2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	Update required for C:\WINDOWS.0\system32\cdm.dll: target version = 5.8.0.2468, required version = 5.8.0.2468 2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	 * IsUpdateRequired = No

Kliknięcie przycisku Ekspresowa lub Niestandardowa przez klienta w celu rozpoczęcia wyszukiwania

2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	------------- 2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	-- START -- COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate] 2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	--------- 2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	 - Online = Yes; Ignore download priority = No 2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	 - Criteria = "IsInstalled=0 and IsHidden=1" 2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	 - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}
Uwaga Składnik COMAPI przesyła wyszukiwanie do agenta. Z tego powodu druga część ma następującą postać:
2005-06-01	18:30:33	3948	918	COMAPI	<<-- SUBMITTED -- COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate] 2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	************* 2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate] 2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*********

Synchronizacja listy aktualizacji z lokalną bazą danych na komputerze klienckim przez funkcję komunikacji z protokołami

2005-06-02	12:09:28	 992	4e8	PT	+++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++ 2005-06-02	12:09:28	 992	4e8	PT	 + ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx 2005-06-02	12:09:35	 992	4e8	PT	+++++++++++ PT: Synchronizing extended update info +++++++++++ 2005-06-02	12:09:35	 992	4e8	PT	 + ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx 2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	 * Found 0 updates and 10 categories in search

Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji przez agenta usługi Windows Update

2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	************* 2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate] 2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	********* 2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	 * Added update {AC94DB3B-E1A8-4E92-9FD0-E86F355E6A44}.100 to search result 2005-06-02	12:09:37	 992	4e8	Agent	 * Found 6 updates and 10 categories in search

Użytkownikowi jest oferowana aktualizacja i użytkownik wybiera opcję instalacji tej jednej aktualizacji

2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	------------- 2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	-- START -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate] 2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	--------- 2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - Allow source prompts: Yes; Forced: No; Force quiet: No 2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - Updates in request: 1 2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77} 2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - Updates to install = 1 2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	<<-- SUBMITTED -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]

Rozpoczęcie procesu instalacji przez agenta usługi Windows Update

2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	************* 2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	** START ** Agent: Installing updates [CallerId = WindowsUpdate] 2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	********* 2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 * Updates to install = 1 2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *  Title = <NULL> 2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *  UpdateId = {19813D2E-0144-43CA-AEBB-71263DFD81FD}.100 2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *   Bundles 1 updates: 2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *    {08D9F87F-7EA2-4523-9F02-0931E291908E}.100

Agent usługi Windows Update wywołuje odpowiedni program obsługi w celu zainstalowania pakietu jako zalogowany użytkownik

2005-06-02	12:10:46	 992	58c	Handler	Attempting to create remote handler process as Machine\User in session 0 2005-06-02	12:10:46	 992	58c	DnldMgr	Preparing update for install, updateId = {08D9F87F-7EA2-4523-9F02-0931E291908E}.100. 2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	::::::::::::: 2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	:: START :: Handler: Command Line Install 2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	::::::::: 2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	 : Updates to install = 1 2005-06-02	12:11:01	3348	70c	Handler	 : Command line install completed. Return code = 0x00000000, Result = Succeeded, Reboot required = false
Uwaga Instalacja powiodła się i nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu.

Jak włączyć rozszerzone rejestrowanie

Pomoc techniczna firmy Microsoft może poprosić o włączenie pełnego rejestrowania. Aby włączyć pełne rejestrowanie, dodaj następujący klucz rejestru z dwoma wartościami:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace
Nazwa wartości: Flags
Typ wartości: REG_DWORD
Dane wartości: 00000007

Nazwa wartości: Level
Typ wartości: REG_DWORD
Dane wartości: 00000004
Ten klucz rejestru powoduje włączenie śledzenia rozszerzonego w pliku %systemroot%\Windowsupdate.log. Oprócz tego powoduje włączenie śledzenia rozszerzonego we wszystkich dołączonych debugerach.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 902093 — ostatni przegląd: 06/30/2009 17:31:07 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows Update

 • kbtshoot kbinfo KB902093
Opinia