Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd „0x8007041D” jest zgłaszany podczas odwiedzania witryny Windows Update w sieci Web

Symptomy
Podczas odwiedzania witryny Windows Update firmy Microsoft w sieci Web występuje jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Następujący kod błędu jest wyświetlany w prawym górnym rogu okna programu Microsoft Internet Explorer:
  0x8007041D
 • Podczas próby zatrzymania usługi Aktualizacje automatyczne wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Błąd 1054: Usługa nie odpowiada na sygnał uruchomienia lub sygnał sterujący w oczekiwanym czasie.
Uwaga: Ponadto po kliknięciu przycisku Instalacja ekspresowa (zalecane) lub Instalacja niestandardowa w celu skanowania w poszukiwaniu dostępnych aktualizacji dla danego komputera proces skanowania może pozornie przestać odpowiadać. W przypadku wystąpienia tego problemu operacja skanowania nie może zostać zakończona.
Przyczyna
Ten problem występuje wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Program antywirusowy Eset NOD32 jest uruchomiony na danym komputerze.
 • Wersja programu antywirusowego NOD32 jest starsza niż wersja 2.50.23.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uaktualnić program NOD32 do wersji 2.50.23 lub nowszej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu aktualizacji wersji programu NOD32, odwiedź następującą witrynę firmy Eset w sieci Web:Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Więcej informacji
Aby ustalić, czy program antywirusowy NOD32 jest uruchomiony na danym komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Ustal, czy w oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie programów pozycja NOD32 antivirus system (System antywirusowy NOD32) jest wyświetlana na liście Aktualnie zainstalowane programy.
W przypadku wystąpienia tego problemu następujące informacje są rejestrowane w pliku %WINDIR%\WindowsUpdate.log:
<date>  <time>  -0700  932   3a8    Service received SERVICE_CONTROL_STOP control <date>  <time>      3696   d58    Setup  FATAL: SelfUpdate: Failed to stop service wuauserv, error = 0x8007041D <date>  <time>      3696   d58    Setup  * WARNING: Exit code = 0x8007041D <date>  <time>      3696   d58    Setup  ********* <date>  <time>      3696   d58    Setup  ** END ** Setup: Installing client binaries <date>  <time>      3696   d58    Setup  ************* <date>  <time>      3696   d58    Setup  FATAL: InstallUpdatedBinaries failed with error 0x8007041d <date>  <time>      3696   d58    WUWeb  FATAL: InstallUpdatedBinaries failed with error:0x8007041d
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
WU AU
Właściwości

Identyfikator artykułu: 902322 — ostatni przegląd: 09/14/2010 18:06:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Update

 • kbwindowsupdate kbprb KB902322
Opinia