Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook: sierpień 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 (KB902953). W tym artykule zawarto informacje o tej aktualizacji.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja opcjonalna dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja ta została wydana w sierpniu 2005.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje dotychczas wydane aktualizacje

Niniejsza aktualizacja filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 zastępuje następujące, wcześniej wydane aktualizacje:

895658 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: Lipiec 2005

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować tę aktualizację

Aktualizacja jest udostępniona w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, czynności do wykonania na danym komputerze mogą wyglądać inaczej. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania, w okienku Pomocnik wyszukiwania kliknij łącze Pliki lub foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja ustal wersję pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na danym komputerze.
Ta aktualizacja zawiera wersje plików wymienione w poniższej tabeli:
  Data		Godzina	Wersja		Rozmiar		Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------------  21-lip-2005 23:40	1.3.2914.0	3 355 136	Outlfltr.dat  24-cze-2005 18:32	1.4.2607.0	307 424		Outlfltr.dll   

Tej aktualizacji nie trzeba instalować, jeśli na komputerze znajduje się plik Outlfltr.dat w wersji nowszej niż wersja podana w tabeli.

Informacje dotyczące plików .msp (przeznaczone dla administratorów)

Administracyjny dodatek Service Pack zawiera pełną wersję pliku poprawki Instalatora Windows firmy Microsoft (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack znajduje się następujący plik .msp:
Outlfltr.msp

Funkcje służące do ponownego instalowania określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji].

Właściwość REINSTALL=[lista funkcji] wskazuje, czy określone składniki programu Outlook 2003 mają zostać ponownie zainstalowane z obrazu administracyjnego. W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości REINSTALL=[lista funkcji] jest następująca:

OUTLOOKFiles
Opcjonalnie można użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product service packs” (Rozpowszechnianie dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product service packs”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla informatyków zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Outlook, Office, zabezpieczenia, poprawka, wydajność, niezawodność, aktualizacja, pobieranie, 2003, poprawić, śmieci, e-mail, filtr
Właściwości

Identyfikator artykułu: 902953 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:05:27 — zmiana: 1.4

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive KB902953
Opinia