Użycie Procesora może osiągnąć 100 procent, po wznowieniu pracy komputera z systemem Windows XP ze stanu wstrzymania wiele razy

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 903737
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po wznowieniu pracy komputera z systemem Microsoft Windows XP przed stan wstrzymania wiele razy, procent czasu Procesora który proces Svchost.exe używa podwyżki. Ostatecznie to użycie Procesora może osiągnąć 100%, a komputer może przestać odpowiadać.

Ten problem może wystąpić, jeśli komputer jest skonfigurowany do akceptowania połączeń przychodzących. Na przykład ten problem może wystąpić, jeśli komputer jest skonfigurowany do akceptowania połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN).
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version    Size  File name  ------------------------------------------------------  09-Jul-2005 04:01 5.1.2600.2717 58,368 Rastapi.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby określić, czy komputer z systemem Windows XP jest skonfigurowany do akceptowania połączeń przychodzących, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ncpa.cpl w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli komputer jest skonfigurowany do akceptowania połączeń przychodzących, zobaczysz połączeń przychodzących ikona.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej w tym artykule kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
zawiesić drzewostanu przez uśpienia

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 903737 — ostatni przegląd: 12/09/2015 02:49:35 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbado150fix kbnetwork kbqfe kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbmt KB903737 KbMtpl
Opinia