Dostępny jest pakiet wdrażania programu Systems Management Server zawierający aktualizację zabezpieczeń MS05-038 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Dostępny jest pakiet wdrażania programu Microsoft Systems Management Server (SMS) zawierający aktualizację zabezpieczeń MS05-038, która jest przeznaczona dla programu Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zainstalowanego w systemie Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP.

Pakiet wdrażania programu SMS zawiera również skrypt, który umożliwia usługom aktualizacji oprogramowania (SUS, Software Update Services) programu SMS 2.0 i SMS 2003 wdrożenie odpowiedniej aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemem Windows 2000 i na komputerach z systemem Windows XP. Skrypt ten nie instaluje aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemem Microsoft Windows NT 4.0. Aktualizacja zabezpieczeń MS05-38 jest niezgodna z systemem Windows NT 4.0.

Pakiet wdrażania programu SMS można pobrać z witryny Microsoft — Centrum pobierania. Jeżeli aktualizacja zabezpieczeń MS05-038 ma autoryzację dla języków innych niż angielski, francuski, niemiecki lub japoński, należy pobrać pakiet wdrażania programu SMS w odpowiedniej wersji językowej. Aby użyć pakietu wdrażania programu SMS, w Kreatorze rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania należy określić przełączniki wiersza polecenia /q:a /r:n.
Symptomy
Program SMS korzysta z narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) służącego do skanowania sieci, aby wyszukać komputery wymagające zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń, którą opisano w biuletynie zabezpieczeń MS05-020 firmy Microsoft. Narzędzie MBSA może wykrywać komputery, na których należy zastosować aktualizację zabezpieczeń udokumentowaną w biuletynie MS05-038 firmy Microsoft, dotyczącym zabezpieczeń. Narzędzie MBSA nie dostarcza jednak programowi SMS informacji na temat systemów operacyjnych, w których można zainstalować tę aktualizację. Na przykład narzędzie MBSA może wyświetlić informację, że ta aktualizacja jest zgodna z systemem Windows NT 4.0, co nie jest prawdą. Pakiet wdrażania programu SMS uniemożliwia zainstalowanie niezgodnej aktualizacji w systemie Windows NT 4.0. Próba zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń MS05-038 bez użycia określonego pakietu wdrażania programu SMS na komputerach klienckich z systemem Windows NT 4.0 zakończy się niepowodzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń MS05-038, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, firma Microsoft wydała pakiet wdrażania programu SMS i udostępniła go w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Pakiet wdrażania programu SMS zawiera następujące elementy:
  • Plik IE6.0sp1-KB883939-Windows-2000-XP-x86-ENU.exe
  • Skrypt wykrywający system operacyjny na komputerach klienckich z programem SMS i uniemożliwiający instalację aktualizacji w systemie Windows NT 4.0.
Po zatwierdzeniu aktualizacji zabezpieczeń MS05-038 w Kreatorze rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania program SMS pobierze pakiet wdrażania programu SMS zamiast określonej aktualizacji zabezpieczeń, którą opisano w biuletynie zabezpieczeń MS05-038 firmy Microsoft.

Ważne: Jeśli aktualizacja zabezpieczeń MS05-038 ma mieć autoryzację dla języków innych niż angielski, francuski, niemiecki lub japoński, należy ręcznie pobrać pakiet wdrażania w odpowiedniej wersji językowej. Ponadto, jeśli są spełnione następujące warunki, należy ręcznie pobrać również pakiety wdrażania programu SMS dla odpowiednich języków:
  • Używana jest anglojęzyczna wersja wykazu zabezpieczeń.
  • Skanowane są komputery z francuską, niemiecką lub japońską wersją językową oprogramowania klienckiego.

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Angielski (Stany Zjednoczone):Arabski: Chiński (tradycyjny):Chiński (uproszczony):Czeski:Duński:Holenderski:Fiński:Francuski:Niemiecki:Grecki:Hebrajski:Węgierski:Włoski:Japoński:Japoński NEC:Koreański:Norweski (Bokmål):Polski:Portugalski:Portugalski (Brazylia):Rosyjski:Hiszpański:Szwedzki:Turecki:Data wydania: 9 sierpnia 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Pakiet wdrażania programu SMS wymaga pakietu SUS Feature Pack programu SMS 2.0 lub funkcji Software Update programu SMS 2003.

Informacje o rozmieszczaniu

Aby skorzystać z pakietu wdrażania programu SMS, należy użyć opcji wiersza polecenia /q:a /r:n w Kreatorze rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania. Pakiet wdrażania programu SMS zawiera plik konfiguracyjny z opcjami wiersza polecenia używanymi w odniesieniu do tej aktualizacji zabezpieczeń. Ten plik instaluje aktualizację zabezpieczeń w trybie dyskretnym bez ponownego uruchamiania komputerów klienckich. Wymienione opcje są częścią logiki skryptów w pakiecie wdrażania programu SMS. Nie mogą one być zmieniane.
Więcej informacji

Często zadawane pytania

P1: Jaka jest różnica między aktualizacjami zabezpieczeń znajdującymi się w pakiecie wdrażania programu SMS a aktualizacjami zabezpieczeń opisanymi w biuletynie zabezpieczeń MS05-038 firmy Microsoft?

O1: Aktualizacje zabezpieczeń znajdujące się w pakiecie wdrażania programu SMS i aktualizacje zabezpieczeń opisane w biuletynie zabezpieczeń MS05-038 firmy Microsoft są takie same. Program SMS obudowuje aktualizację zabezpieczeń MS05-038 przy użyciu pakietu wdrażania programu SMS. Aktualizacja uruchamiana na komputerze klienckim nie różni się jednak od aktualizacji dostępnej do pobrania z biuletynu MS05-038 firmy Microsoft, dotyczącego zabezpieczeń.

P2: Czy pakiet wdrażania programu SMS obsługuje aktualizację zabezpieczeń MS05-038 dla innych wersji programu Internet Explorer?

O2: Nie. Pakiet wdrażania programu SMS zawiera tylko aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1, który jest zainstalowany w systemie Windows 2000 lub Windows XP. Aktualizację zabezpieczeń MS05-038 dla innych wersji programu Internet Explorer można wykryć i wdrożyć przy użyciu programu SMS. Nie trzeba korzystać z osobnego pakietu wdrażania programu SMS.

P3: Korzystam z programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 w środowisku jednorodnym, w którym zainstalowany jest tylko jeden typ systemu operacyjnego. Na przykład na moich komputerach klienckich programu SMS zainstalowany jest tylko system Windows 2000. Czy muszę użyć pakietu wdrażania programu SMS czy też mogę samodzielnie wdrożyć aktualizację zabezpieczeń opisaną w biuletynie zabezpieczeń MS05-038 firmy Microsoft?

O3: Można użyć pakietu wdrażania programu SMS lub ręcznie pobrać, a następnie wdrożyć aktualizację zabezpieczeń przeznaczoną dla określonego systemu operacyjnego, którą opisano w biuletynie MS05-038 firmy Microsoft, dotyczącym zabezpieczeń. Korzystając z Kreatora rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania, można importować aktualizację zabezpieczeń MS05-038 przeznaczoną do wdrożenia.
kbtocon kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced atdownload
Właściwości

Identyfikator artykułu: 903741 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:44:33 — zmiana: 1.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbsmsdeploy kbsmsadmin kbsmspackage kbtshoot kbprb KB903741
Opinia