Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Do momentu wydania aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Word 2002 opisanej w artykule 895589 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base aktualizacji pakietu Microsoft Office nie można było usuwać za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Jedyną metodą ich usunięcia było usunięcie produktu Office, a następnie jego ponowna instalacja. Wraz z wydaniem aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Word 2002 opisanej w artykule 895589 firma Microsoft dodała opcję usuwania określonych aktualizacji pakietu Office przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy.
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera więcej informacji na następujące tematy związane z usuwaniem aktualizacji pakietu Office:
 • Wymagania, które należy spełnić, aby usuwać aktualizacje pakietu Office za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy.
 • Jak ustalić, czy określoną aktualizację pakietu Office można usunąć przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy.
 • Znane problemy, które mogą wystąpić podczas próby usunięcia aktualizacji pakietu Office.
 • Jak usunąć aktualizację za pomocą polecenia Instalatora Microsoft Windows.
Więcej informacji

Wymagania, które należy spełnić, aby usuwać aktualizacje pakietu Office za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy

Komputer z pakietem Microsoft Office musi spełniać następujące wymagania wstępne, aby możliwe było usuwanie aktualizacji pakietu Office za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy.
 • Przed zainstalowaniem usuwalnej aktualizacji pakietu Office na komputerze musi być zainstalowany Instalator Microsoft Windows w wersji 3.0 lub 3.1.
  Uwaga: Preferowany jest Instalator Microsoft Windows w wersji 3.1.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania Instalatora Windows 3.1 (v2), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)


  Uwaga: System Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zawiera już Instalatora Microsoft Windows w wersji 3.0.3790.2180. Ponadto system Microsoft Windows z tym dodatkiem jest wymagany przez pakiet Microsoft Office 2007.

  Uwaga: System Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zawiera już Instalatora Microsoft Windows w wersji 3.1.4000.1830.
 • Na komputerze musi być uruchomiony system Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem SP1.

  Uwaga: Po zainstalowaniu jednego z tych dodatków Service Pack narzędzie Dodaj lub usuń programy jest aktualizowane w taki sposób, że aktualizacje Instalatora Windows są wyświetlane pod nazwą produktu.
 • Aby usunąć aktualizację pakietu Office XP, musi być dostępne oryginalne źródło instalacji. Jeżeli nie jest używana funkcja lokalnego źródła instalacji w Instalatorze pakietu Office, do usunięcia aktualizacji pakietu Office 2003 wymagane jest oryginalne źródło instalacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji lokalnego źródła instalacji w pakiecie Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  830168 Często zadawane pytania dotyczące funkcji Lokalne źródło instalacji w pakiecie Office 2003

Jak ustalić, czy określoną aktualizację pakietu Office można usunąć przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy

Aktualizacja zabezpieczeń programu Word 2002 opisana w artykule 895589 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base była pierwszą aktualizacją zawierającą opcję usuwania aktualizacji. Aktualizacja zabezpieczeń 895589 została wydana 12 lipca 2005 r. Aktualizacje pakietu Office wydane po 12 lipca 2005 r. również zawierają opcję usuwania aktualizacji, chyba że z dokumentacji wydania wynika inaczej.

Aby ustalić, czy określoną aktualizację pakietu Office można usunąć przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz appwiz.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W lewej kolumnie kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.
 3. Kliknij pole wyboru Pokaż aktualizacje, aby je zaznaczyć.
 4. Na liście Aktualnie zainstalowane programy i aktualizacje kliknij aktualizację, którą chcesz usunąć.

  Jeżeli dostępny jest przycisk Usuń, aktualizację pakietu Office można usunąć.

Znane problemy, które mogą wystąpić podczas próby usunięcia aktualizacji pakietu Office

Komputer spełnia wymagania wstępne, ale usunięcie aktualizacji jest niemożliwe.

Ten problem może występować wtedy, gdy komputer nie spełniał wymagań wstępnych w momencie instalowania aktualizacji. Przed zainstalowaniem usuwalnej aktualizacji na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows w wersji 3.0 lub 3.1.

Jak usunąć aktualizację za pomocą polecenia Instalatora Windows

Uwaga: Te instrukcje nie dotyczą pakietu Office 2007. Narzędzie Dodaj lub usuń programy zawiera opcję usuwania aktualizacji przeznaczonych dla pakietu Office 2007.

W niektórych przypadkach nie ma możliwości usuwania aktualizacji za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy. Ten problem występuje mimo to, że spełnione są następujące warunki:
 • Aktualizacja została wydana po 12 lipca 2005 r.
 • Aktualizacja ma opcję usuwania.
W razie wystąpienia tego problemu aktualizację można usunąć za pomocą Instalatora Windows 3.1. Zawiera on nadający się do redystrybucji składnik systemu, który jest instalowany w następujących systemach operacyjnych:
 • Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) i Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)
 • Oryginalna wersja systemu Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i Windows XP z dodatkiem SP2
 • Microsoft Windows Server 2003, wydanie oryginalne

  Uwaga: System Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 zawiera już Instalatora Windows 3.1.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania Instalatora Windows 3.1 (v2), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

Składnia polecenia

Za pomocą Instalatora Windows 3.1 można usunąć aktualizację, wpisując polecenie w oknie dialogowym Uruchamianie. Na przykład w celu usunięcia aktualizacji kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
msiexec /package {kod_produktu} /uninstall "pełna_ścieźka_do_pliku_msp" /qb
Uwagi
 • Podczas próby usunięcia aktualizacji pakietu Office może się pojawić monit o źródłowy dysk CD-ROM pakietu Office.
 • Znaczenie symboli zastępczych w poleceniu:
  • Symbol zastępczy kod_produktu oznacza identyfikator GUID kodu produktu skojarzony z produktem Office, do którego jest wykonywana aktualizacja.

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania kodu produktu GUID w pakiecie Microsoft Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   832672 Opis schematu numerowania identyfikatorów GUID produktów należących do pakietu Office 2003
   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania kodu produktu GUID w pakiecie Microsoft Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   302663 Description of the numbering scheme for product code GUIDs for Office XP programs
  • Symbol zastępczy pełna_ścieżka_do_pliku_msp oznacza pełną ścieżkę do pakietu aktualizacji (pliku .msp).
 • Znaczenie parametrów w poleceniu:

  Przełącznik /qb. Po zastosowaniu przełącznika /qb będzie wyświetlany monit, jeżeli aktualizacja jest nieusuwalna. Po zastosowaniu przełącznika /passive nie będzie wyświetlany monit, jeżeli aktualizacja jest nieusuwalna. Jeżeli zostanie użyty przełącznik /qb, a aktualizacja jest nieusuwalna, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Dezinstalacja pakietu poprawek nie jest obsługiwana.
Aby na przykład usunąć aktualizację produktu, gdy kod ma postać „{0C9840E7-7F0B-C648-10F0-4641926FE463}”, a ścieżka pliku .msp ma format „C:\Update\nazwa pliku.msp”, w oknie dialogowym Uruchamianie należy wpisać następujący tekst:
msiexec /package {0C9840E7-7F0B-C648-10F0-4641926FE463} /uninstall "c:\update\nazwa pliku.msp" /qb
Aby uzyskać pełną ścieżkę do pliku .msp, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik .exe, za pomocą którego została zainstalowana aktualizacja pakietu Office. Jeżeli plik nie został zapisany na dysku twardym, pobierz, a następnie zapisz aktualizację pakietu Office w folderze na komputerze.
 2. Użyj programu do wyodrębniania plików, takiego jak WinZip, aby wyodrębnić pliki z pliku .exe aktualizacji.

  Jednym z tych plików powinien być plik .msp. Ten plik należy wskazać przy uruchamianiu polecenia mającego usunąć aktualizację pakietu Office.
Uwaga: Zamiast pełnej ścieżki do pliku .msp możesz również podać kod GUID poprawki. Aby na przykład usunąć aktualizację produktu, gdy kod ma postać „{0C9840E7-7F0B-C648-10F0-4641926FE463}”, a kod GUID poprawki to „{EB8C947C-78B2-85A0-644D-86CEEF8E07C0}”, w oknie dialogowym Uruchamianie należy wpisać następujący tekst:
msiexec /package {0C9840E7-7F0B-C648-10F0-4641926FE463} /uninstall {EB8C947C-78B2-85A0-644D-86CEEF8E07C0} /qb
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu usuwania aktualizacji pakietu Office zainstalowanych przy użyciu Instalatora Windows w wersji 3.0 lub 3.1, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
office2003 office2k3 off2003 off2k3 officexp office2002 office2k2 off2002 off2k2 offxp access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 access2002 access2k2 accessxp acc2003 acc2k2 excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp uninstall remove back out patch update office2007 off2007 acc2007 xl2007 wd2007 onenote2007 outlook2007 ol2007 ppt2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 903771 — ostatni przegląd: 05/13/2010 17:02:07 — zmiana: 4.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

 • kbuninstall kbsetup kbupdateissue kbwindowsinstaller kbhowto KB903771
Opinia