Opis narzędzia Arpidfix.exe

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano narzędzie Arpidfix.exe.
Więcej informacji
W systemach Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) dodano nową funkcję do elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Ta nowa funkcja zmienia sposób wyświetlania informacji o poprawkach. Dodaje ona pole wyboru Pokaż aktualizacje, które umożliwia pokazywanie lub ukrywanie aktualizacji. Jeśli aktualizacje są wyświetlane, są posortowane według dat zainstalowania, zaczynając od najstarszej.

Funkcja dotycząca daty zainstalowania nie działa w przypadku aktualizacji utworzonych za pomocą programu Update.exe w wersji 6.1. Takie aktualizacje są wyświetlane na początku listy, przed posortowanymi elementami. Program Update.exe jest programem instalacyjnym do aktualizacji oprogramowania systemu Windows. Aktualizacje są wyświetlane na początku listy przed posortowanymi elementami, ponieważ w kluczach rejestru dotyczących pakietów utworzonych za pomocą programu Update.exe w wersji 6.1 nie ma atrybutu Installed On. Brak atrybutu Installed On może być przyczyną nieporozumień dotyczących instalacji poprawki. Ten problem zostanie rozwiązany w kolejnej wersji programu Update.exe. Obecnie została opracowana nowa wersja narzędzia Arpidfix.exe, która umożliwia poprawne wyświetlanie informacji o aktualizacjach. Problem ten dotyczy aktualizacji utworzonych za pomocą aktualnej wersji programu Update.exe. Narzędzie Arpidfix.exe jest rozszerzeniem funkcji programu Update.exe w wersji 6.1 i jest zintegrowane z pakietami utworzonymi za pomocą tego programu. Narzędzie Arpidfix.exe jest o tyle przydatne, że ustawia atrybut Installed On dla większości wcześniej zainstalowanych aktualizacji oprogramowania systemu Windows.

Plik narzędzia Arpidfix.exe jest samodzielnym plikiem wykonywalnym (exe). Po uruchomieniu narzędzie Arpidfix.exe dodaje wymagane wartości Installed On do kluczy rejestru zainstalowanych aktualizacji. Dzięki temu okno dialogowe Dodaj lub usuń programy po otwarciu odczytuje odpowiednie klucze rejestru i sortuje aktualizacje poprawnie według dat instalacji.

Uwaga:
  • Narzędzie Arpidfix.exe dodaje atrybut Installed On tylko do aktualizacji oprogramowania systemu Windows. Dla innych aktualizacji lub programów może brakować atrybutu Installed On. Programy lub aktualizacje, które nie mają atrybutu Installed On, nie są poprawiane przez narzędzie Arpidfix.exe.
  • Narzędzie Arpidfix.exe działa tylko wtedy, gdy są zainstalowane aktualizacje. Narzędzie Arpidfix.exe nie rezyduje na komputerze docelowym. Narzędzie Arpidfix.exe nie jest dostępne jako samodzielne narzędzie. Narzędzie Arpidfix.exe jest dostępne tylko z niektórymi aktualizacjami, które zostały wydane w drugiej połowie 2005 r.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 904630 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:40:42 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB904630
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)