Przy próbie sprawdzenia autentyczności kopii systemu Windows XP lub Windows 2000 Professional proces sprawdzania autentyczności za pomocą programu Windows Genuine Advantage (WGA) nie zostaje uruchomiony

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Symptomy
Rozpatrzmy następujący scenariusz. Chcesz pobrać aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania lub witryny Windows Update w sieci Web. Pojawia się monit o wykonanie sprawdzania autentyczności kopii systemu Microsoft Windows XP lub Windows 2000 Professional za pomocą programu Windows Genuine Advantage (WGA). Zostaje wybrana opcja Tak, chcę sprawdzić autentyczność systemu Windows i uzyskać dostęp do pliku do pobrania, a następnie zostaje kliknięty przycisk Kontynuuj. Sprawdzanie autentyczności nie zostaje jednak wykonane. Na ekranie nie widać żadnych zmian i nie są wykonywane żadne dodatkowe akcje.
Przyczyna
Ten problem występuje na komputerze, na którym wyłączono obsługę formantów ActiveX. Być może program Microsoft Internet Explorer na danym komputerze został skonfigurowany do blokowania formantów ActiveX.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod w celu włączenia obsługi formantów ActiveX w programie Internet Explorer.

Metoda 1

Ważne Ta procedura może zwiększyć ryzyko pokonania zabezpieczeń. Może też narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Proces opisany w tym artykule ma zapewnić prawidłowe działanie programów lub umożliwić zaimplementowanie określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z zastosowaniem tego procesu w danym środowisku. Decydując się na zaimplementowanie tego procesu, należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby zapewnić ochronę systemu. Zaleca się stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij ikonę Internet.
 4. W obszarze Poziom zabezpieczeń dla tej strefy kliknij przycisk Poziom niestandardowy.

  Uwaga: Konfiguracja ustawień może się różnić od konfiguracji przedstawionej w tej metodzie ze względu na dodatkowe opcje zabezpieczeń komputera. Jeśli tak jest, po zainstalowaniu formantu ActiveX WGA przywróć oryginalne ustawienia formantów ActiveX.
 5. W obszarze Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in kliknij pozycję Monituj dotyczącą wszystkich następujących opcji:
  • Pobieranie podpisanych formantów ActiveX
  • Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in
  • Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne
 6. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Spróbuj ponownie sprawdzić autentyczność kopii systemu Windows XP.
 8. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie formantu ActiveX WGA sprawdź, czy wydawcą formantu jest firma Microsoft Corporation, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
Po sprawdzeniu autentyczności kopii systemu Windows XP zostanie udostępniony plik, który chcesz pobrać. Kliknij przycisk Pobierz.

Metoda 2

W systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 powiadomienie o konieczności pobrania formantu ActiveX pojawia się na pasku informacji. Pasek informacji znajduje się poniżej paska narzędzi programu Internet Explorer. Aby zainstalować formant ActiveX WGA, należy wykonać następujące kroki:
 1. Zlokalizuj pasek informacji, na którym zostało wyświetlone powiadomienie o próbie uruchomienia formantu ActiveX przez witrynę sieci Web.
 2. Kliknij pasek informacji, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj formant ActiveX.
 3. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach sprawdź, czy wydawcą formantu jest firma Microsoft Corporation, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
Po zakończeniu instalacji zostanie udostępniony plik, który chcesz pobrać.

Metoda 3

Ważne Ta procedura może zwiększyć ryzyko pokonania zabezpieczeń. Może też narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Proces opisany w tym artykule ma zapewnić prawidłowe działanie programów lub umożliwić zaimplementowanie określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z zastosowaniem tego procesu w danym środowisku. Decydując się na zaimplementowanie tego procesu, należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby zapewnić ochronę systemu. Zaleca się stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.
Niektóre programy innych firm ułatwiające analizę zabezpieczeń blokują zawartość ActiveX. Jeśli na komputerze jest zainstalowana przynajmniej jedna z takich aplikacji, należy ją skonfigurować do obsługi formantu ActiveX WGA lub tymczasowo wyłączyć. Po wprowadzeniu tych zmian w konfiguracji można zainstalować formant ActiveX WGA.

Ważne: Wyłączenie jakiegokolwiek oprogramowania dotyczącego zabezpieczeń może obniżyć poziom zabezpieczeń komputera. Przed wyłączeniem lub usunięciem jakiegokolwiek oprogramowania dotyczącego zabezpieczeń należy się upewnić, że znasz potencjalne ryzyko wynikające z podjęcia takiego kroku. Wyłączenie aplikacji innej firmy to rozwiązanie na krótki czas, umożliwiające instalację formantu ActiveX WGA. Po zainstalowaniu tego formantu zdecydowanie zaleca się ponowne włączenie danej aplikacji innej firmy.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Windows Genuine Advantage, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
892130 Description of Windows Genuine Advantage (WGA)
wga, genuine, advantage, validate, validation
Właściwości

Identyfikator artykułu: 905226 — ostatni przegląd: 09/14/2006 14:41:19 — zmiana: 2.3

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbtshoot kbprb KB905226
Opinia