Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozmiary zestawów roboczych wszystkich procesów w sesji konsoli mogą zostać przycięte po zalogowaniu się do komputera z systemem Windows Server 2003 bądź wylogowaniu z niego przy użyciu usług terminalowych

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Jeśli użytkownik loguje się do komputera z systemem Windows Server 2003 bądź wylogowuje z niego przy użyciu usług terminalowych, rozmiary zestawów roboczych wszystkich procesów w sesji konsoli mogą zostać przycięte do rozmiarów obowiązujących bezpośrednio po uruchomienia komputera. To zmniejszenie rozmiarów zestawów roboczych może być tymczasowe. Zmniejszenie następuje w sytuacji, gdy komputer jest komputerem grupy roboczej, serwerem członkowskim lub kontrolerem domeny.

Wraz z przycięciem zestawów roboczych dane w pamięci mogą zostać zapisane w pliku stronicowania. Takie zachowanie zwiększa liczbę operacji na dysku. Po pewnym czasie może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Minimalna wartość pamięci wirtualnej jest za niska”.

Czasami mogą zostać wykorzystane wszystkie bajty w pliku stronicowania. Komputer może działać z mniejszą wydajnością do czasu, gdy zostanie przywrócony stan buforowania zestawów roboczych. Zestawy robocze mogą zostać przycięte nawet wtedy, gdy ilość pamięci fizycznej jest wystarczająca, aby zaspokoić bieżące zapotrzebowanie na pamięć. Zestawy robocze mogą też zostać przycięte nawet wtedy, gdy ilość pamięci fizycznej jest wystarczająca, aby buforować całą zawartość magazynów opartych na plikach. Takim magazynem może być na przykład baza danych usługi katalogowej Active Directory oraz baza danych programu Microsoft SQL Server.

Ten problem dotyczy zestawów roboczych wszystkich usług uruchomionych na komputerze. Usługi te obejmują usługi uruchomione w imieniu głównego systemu operacyjnego i programy uruchomione na serwerze lokalnym. Usługi, które dzięki magazynom opartym na plikach poprawiają swoją wydajność, są najbardziej poszkodowane przez przycięcie zestawów roboczych.

Ten problem występuje podczas łączenia się przy użyciu usług terminalowych z komputerem, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub zainstalowaną poprawką 834293.

Uwaga W przypadku logowania się do fizycznej konsoli komputera bądź wylogowywania z niej zestaw roboczy nie jest przycinany.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj tę poprawkę na wszystkich komputerach z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1. Następnie dodaj poprawkę do procesu instalowania serwera kompilacji, aby była uwzględniana w przyszłych instalacjach systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.

Wymagania wstępne

Ze względu na zależności między plikami ta poprawka wymaga systemu Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003, wersje 32-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Msgina.dll5.2.3790.25251 211 90408-wrz-200505:21x86SP1SP1QFE
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Msgina.dll5.2.3790.25251 193 47207-wrz-200515:14x64SP1SP1QFE
Wmsgina.dll5.2.3790.25251 211 90407-wrz-200515:14x86SP1WOW
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaWymagany dodatek SPSkładnik usługi
Msgina.dll5.2.3790.25251 465 85607-wrz-200515:13IA-64SP1SP1QFE
Wmsgina.dll5.2.3790.25251 211 90407-wrz-200515:13x86SP1WOW
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows Server 2003.
Więcej informacji
Uwagi
  • Logowanie do zdalnych komputerów z systemem Windows Server 2003 przy użyciu usług terminalowych nie jest śledzone w żadnych zdarzeniach ani plikach dziennika. Dziennik zdarzeń zabezpieczeń śledzi transakcje logowania i wylogowywania, ale nie odróżnia logowania przy użyciu usług terminalowych.
  • Sesje usług terminalowych na komputerze lokalnym lub zdalnym jest w stanie wykrywać interaktywnie narzędzie Qwinsta. Aby uzyskać informacje na temat składni, należy wpisać qwinsta /? w wierszu polecenia.
  • Aby zobaczyć zrzut pamięci związany z tym problemem, należy prześledzić zestaw roboczy procesu przy użyciu Monitora systemu. Można też wyświetlić użycie pamięci za pomocą Menedżera zadań.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
834293 Window states may not be restored correctly when you disconnect and then reconnect to Remote Desktop
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Właściwości

Identyfikator artykułu: 905865 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:16:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

  • kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbhotfixserver kbwinserv2003presp2fix kbwinserv2003sp2fix KB905865
Opinia