Formant ActiveX Dhtmled.ocx nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami po zmianie właściwości Visible formantu Dhtmled.ocx przez program

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Formant ActiveX Dhtmled.ocx nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami po zmianie właściwości Visible formantu Dhtmled.ocx na FALSE, a następnie ponownie na TRUE przez program. Ten problem występuje tylko po zainstalowaniu na danym komputerze poprawki zabezpieczeń 891781.

Uwaga: Aktualizację zabezpieczeń 891781 opisano w biuletynie MS04-013 dotyczącym zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących biuletynu MS05-013, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
891781 MS05-013: Luka w formancie ActiveX składnika edytowania DHTML umożliwia wykonanie kodu
Przyczyna
Przyczyną występowania tego problemu są zmiany wprowadzane w formancie Dhtmled.ocx przez aktualizację zabezpieczeń opisaną w biuletynie MS05-013 dotyczącym zabezpieczeń.
Rozwiązanie

Windows Server 2003

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Wymagania wstępne
Aby było można zainstalować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x86)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Dhtmled.ocx6.1.0.9234120,83209-Sep-200519:29x86NoneRTMQFE

System Windows Server 2003 (wersje dla komputerów z procesorami x86) z dodatkiem Service Pack 1
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Dhtmled.ocx6.1.0.9242132,60809-Sep-200519:37x86SP1SP1QFE

Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
Nie określono wymagań wstępnych.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows XP z dodatkiem Service Pack 1
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Dhtmled.ocx6.1.0.9234118,27201-Sep-200501:48x86SP1SP1QFE


System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Dhtmled.ocx6.1.0.9234128,51201-Sep-200501:40x86SP2SP2QFE
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows Server 2003.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 906216 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 3.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1

  • kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbpubtypekc KB906216
Opinia