Opcje instalacji dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Oryginalna wersja systemu Microsoft Windows Server 2003 jest używana do skanowania witryny sieci Web Windows Update lub Microsoft Update w poszukiwaniu dostępnych aktualizacji. Nie są oferowane żadne aktualizacje. Oferowany jest tylko dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003.
Przyczyna
Witryny sieci Web Windows Update i Microsoft Update oferują aktualizacje instalowane jako jedyne, na przykład dodatki Service Pack, które mogą zawierać inne aktualizacje.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1: Instalacja dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 za pomocą witryny sieci Web Windows Update, witryny sieci Web Microsoft Update lub programu Windows Server Update Services (WSUS)

Zainstaluj dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003 za pomocą witryny sieci Web Windows Update, witryny sieci Web Microsoft Update lub programu Windows Server Update Services (WSUS).

Firma Microsoft zaleca zainstalowanie na komputerze najnowszego dodatku Service Pack. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonania tego zadania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 2: Ukrycie dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 i wyświetlenie listy innych aktualizacji zabezpieczeń

Użytkownik może z jakichś powodów wybrać opcję nieinstalowania dodatku Service Pack. Jeśli użytkownik w przedsiębiorstwie nie chce instalować dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003, może wykonać opisane kroki w celu ukrycia tej aktualizacji i wyświetlenia listy innych aktualizacji zabezpieczeń dla danego komputera.

Ważne: Musisz wykonać te kroki, jeśli nie zamierzasz instalować dodatku Service Pack.
 1. Zablokuj instalację dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 za pomocą zestawu Windows Server 2003 SP1 Blocker Tool Kit. Aby pobrać zestaw Windows Server 2003 SP1 Blocker Tool Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Ukryj dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 i ponownie rozpocznij skanowanie w poszukiwaniu aktualizacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Microsoft Internet Explorer, a następnie kliknij polecenie Windows Update w menu Narzędzia.
  2. Kliknij przycisk Niestandardowa, a następnie kliknij łącze Wybierz i zainstaluj inne aktualizacje.
  3. W pierwszej sekcji rozwiń węzeł Windows Server 2003 Service Pack 1.
  4. Kliknij pole wyboru Nie pokazuj tej aktualizacji ponownie, aby je zaznaczyć.

   Uwaga: Jeśli pole wyboru Nie pokazuj tej aktualizacji ponownie jest niedostępne lub wyszarzone, kliknij pole wyboru Windows Server 2003 Service Pack 1, aby je wyczyścić. Następnie kliknij pole wyboru Nie pokazuj tej aktualizacji ponownie, aby je zaznaczyć.
  5. Kliknij łącze Przejrzyj i zainstaluj aktualizacje, aby zapisać dane ustawienie.
  6. Uruchom program Internet Explorer, a następnie kliknij polecenie Windows Update w menu Narzędzia.

   Pojawi się lista aktualizacji zastąpionych przez dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003.
  7. Kliknij aktualizacje, które chcesz zainstalować, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij łącze Przejrzyj i zainstaluj aktualizacje.
  8. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tematu pokrewnego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
908480 You cannot install some earlier updates if an exclusive update is offered on the Microsoft Windows Update Web site or on the Microsoft Update Web site
Właściwości

Identyfikator artykułu: 906304 — ostatni przegląd: 01/16/2015 01:41:16 — zmiana: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB906304
Opinia