Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas próby instalacji dodatku SP 2 dla Office 2003 wyświetlany jest komunikat o błędzie „Poprawki uaktualniające nie mogą zostać zainstalowane przez usługę Instalator Windows” lub program instalacyjny jest zamykany, a powiadomienie nie jest wyświetlane

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Jeżeli jeden lub kilka z programów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” jest zainstalowany na danym komputerze, podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2003 wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Poprawki uaktualniające nie mogą zostać zainstalowane przez usługę Instalator Windows, ponieważ nie ma programu do uaktualnienia albo poprawki uaktualniające są przeznaczone do innej wersji tego programu. Sprawdź, czy program, który ma być uaktualniony, znajduje się na dysku i czy masz prawidłowe poprawki uaktualniające.
Uwaga: Ten komunikat o błędzie 1642 jest również rejestrowany w pliku dziennika instalacji aktualizacji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z instalacją aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
884290 How to troubleshoot an update installation by using log files in Office 2003
Ponadto podczas instalowania dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 w następujących scenariuszach program instalacyjny jest zamykany, a powiadomienie nie jest wyświetlane:
 • Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 jest instalowany przy użyciu witryny Microsoft Office Update lub witryny Microsoft Update w sieci Web.
 • Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 jest pobierany z witryny Microsoft – Centrum pobierania i jest instalowany w trybie dyskretnym.
Przyczyna
Ten problem może występować w przypadku instalowania dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Zainstalowany jest dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2003.
 • Zainstalowany jest Instalator Microsoft Windows 3.0.
Ustalono, że ten problem nie występuje w przypadku instalowania dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Zainstalowany jest Instalator Windows 3.0, jednak nie zainstalowano dodatku SP1 dla pakietu Office 2003.
 • Zainstalowany jest Instalator Windows 2.0 i zainstalowano dodatek SP1 dla pakietu Office 2003.
 • Zainstalowany jest Instalator Windows 2.0, jednak nie zainstalowano dodatku SP1 dla pakietu Office 2003.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujące metody w podanej kolejności. Jeśli pierwsza metoda nie rozwiązuje problemu, spróbuj skorzystać z drugiej metody.

Metoda 1: Zainstalowanie pakietu redystrybucyjnego Instalatora Windows 3.1 (v2)

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 3.1 (v2).

Jak uzyskać pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 3.1 (v2)

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 3.1 (v2) teraz.Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
898715 Dostępna jest aktualizacja Instalatora Windows 3.1 dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP

Metoda 2: Zainstalowanie pełnej wersji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pełną wersję dodatku SP2 dla pakietu Office 2003.

Jak uzyskać pełną wersję dodatku SP2 dla pakietu Office 2003

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet pełnej wersji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 teraz.Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga: Łącze do pełnej wersji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 znajduje się u dołu strony sieci Web Microsoft — Centrum pobierania. Nazwa pełnej wersji dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 jest podobna do następującej:
Office2003SP2-KB887616-FullFile-skrót_języka.exe
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887616 Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003
Więcej informacji

Jak ustalić, która wersja Instalatora Windows jest zainstalowana na danym komputerze

Aby ustalić, która wersja Instalatora Windows jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik Msi.dll w Eksploratorze Windows. Ten plik znajduje się w następującym folderze:
  Windows\System 32
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy plik Msi.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Wersja, a następnie zanotuj wersję pliku.
W następującej tabeli znajduje się lista wersji Instalatora Windows.
Instalator Microsoft WindowsWersjaUwagi
Instalator Windows 3.03.00.3790.2180
Instalator Windows 3.13.01.4000.1823Ta wersja jest instalowana razem z oryginalnym pakietem redystrybucyjnym Instalatora Windows 3.1 (v1).
Instalator Windows 3.13.01.4000.1830Ta wersja została uwzględniona w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003.
Instalator Windows 3.13.01.4000.2435 Ta wersja zawiera poprawkę umożliwiającą rozwiązanie problemu związanego z awariami Instalatora Windows w trybie dyskretnym po uaktualnieniu do Instalatora Windows 3.1.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki uwzględnionej w Instalatorze Windows 3.1 w wersji 3.01.4000.2435, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
898628 Po zaktualizowaniu Instalatora Windows do wersji 3.1 jego działanie kończy się niepowodzeniem bez sygnalizowania błędu
office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3
Właściwości

Identyfikator artykułu: 906323 — ostatni przegląd: 05/24/2006 07:18:31 — zmiana: 3.2

 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • kberrmsg kbsetup kbtshoot kbprb KB906323
Opinia