Błędy naprawiane w programie PowerPoint 2003 przez dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:906340
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek service pack dla pakietu Microsoft Office 2003, który zawiera poprawki dla programu Microsoft Office PowerPoint 2003.
WPROWADZENIE
Microsoft Office 2003 Z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zawiera najnowsze aktualizacje programu Microsoft Office PowerPoint 2003. Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 zawiera ulepszenia zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 były poprzednio wydane w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Office 2003 lub w osobnych aktualizacjach. Dodatek ten scala uprzednio wydane poprawki w pojedynczej aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887616Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003
Więcej informacji

Do pobrania listy problemów rozwiązywanych przez ten dodatek service pack

Jest skoroszyt programu Microsoft Excel dostępnych zawierający listę problemów programu PowerPoint 2003, które są rozwiązywane przez dodatek SP2 dla pakietu Office 2003.

Uwaga Skoroszyt programu Excel jest w języku angielskim. Skoroszyt programu Excel nie będą tłumaczone na inne języki.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet Office2003_SP2Changes.exe.Data wydania:, 27 września 2005

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft używane najbardziej aktualne oprogramowania wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu zaksięgowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Poprawki w dodatku service pack, który wymaga skonfigurowania klucza rejestru

Gdy to właściwe, firma Microsoft udostępnia poprawki, które używają kluczy rejestru. Włączanie, wyłączanie lub konfigurowanie funkcji rozwiązania, można użyć tych kluczy rejestru. Domyślnie mogą być wyłączone niektóre poprawki. Należy skonfigurować klucz rejestru, aby włączyć poprawkę.

Artykuł zawiera informacje dotyczące poprawek, które wymagają skonfigurowania klucza rejestru:
906600 Poprawek uwzględnionych w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003, które wymagają klucza rejestru

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek service pack

Problemy, które były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 rozwiązuje problemy programu PowerPoint 2003, które są opisane w następujących pakietach poprawek:
839630 Opis pakietu poprawek programu PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 20 sierpnia 2004 r.
840656 Opis pakietu poprawek pakietu Office 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 20 sierpnia 2004 r.
867815 Opis pakietu poprawek programu PowerPoint Viewer 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 13 sierpnia 2004 r.
885237 Opis pakietu poprawek programu PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 8 września 2004 r.
885846 Opis pakietu poprawek programu PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 22 września 2004 r.
891788 Opis pakietu poprawek programu PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 18 grudnia 2004 r.
893616 Opis pakietu poprawek programu PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 4 lutego 2005 r.
894875 Opis pakietu poprawek programu PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 8 marca 2005 r.
896595 Opis pakietu poprawek Microsoft Office PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 28 marca 2005 r.
897243 Opis pakietu poprawek Microsoft Office PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 13 kwietnia 2005 r.
897245 Opis pakietu poprawek Microsoft Office PowerPoint 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 1: 22 kwietnia 2005 r.

Problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 rozwiązuje również następujące problemy programu PowerPoint 2003, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

"Określone urządzenie jest właśnie zamykane" błąd podczas próby odtwarzania filmu w programie PowerPoint 2003

Program PowerPoint 2003 może przestać odpowiadać (zawiesić się), gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Spróbuj odtworzyć film.
 • Próby zakończenia filmu, klikając przycisk Wyłącz obiekt filmowy.
Ponadto może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd MCI

Określone urządzenie jest właśnie zamykane. Poczekaj kilka sekund, a następnie spróbuj ponownie.
Uwaga Nie występuje problem z filmów, które są odtwarzane w prezentacji programu PowerPoint 2003. Niektóre filmy mogą być odtwarzane, zgodnie z oczekiwaniami.

Ma nieoczekiwany tekst w komórkach tabeli podczas wklejania pustą tabelę w programie PowerPoint 2003

Pusta tabela w prezentacji programu PowerPoint 2003, tabeli mogą być wklejane nieoczekiwany tekst w komórkach tabeli.

Nie można odtwarzać plik dźwiękowy podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint 2003

Otwórz prezentację w programie PowerPoint 2003, który zawiera plik dźwiękowy. Ustawiono ten plik dźwiękowy był odtwarzany automatycznie po otwarciu prezentacji. Jeśli prezentacja została utworzona w wersji starszej niż PowerPoint 2003 programu Microsoft PowerPoint, plik dźwiękowy nie jest odtwarzany podczas otwierania prezentacji.

Podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint 2003 wyświetlony zostanie komunikat o błędzie w module Mso.dll

Podczas próby otwarcia prezentacji zawiera uszkodzone slajdów w programie PowerPoint 2003, nie można otworzyć prezentacji. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft Office PowerPoint napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do następujących:
  Application name Application version Module name Module version Offset  ----------------------------------------------------------------------------  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Mso.dll   11.0.5606.0   0008c829


Uwaga Otwórz prezentację zawierającą slajdy uszkodzony po zainstalowaniu pakietu Office 2003 z dodatkiem SP2, wykonywane są następujące czynności:
 • Uszkodzony slajd, który znajduje się w prezentacji jest zastępowany pustego slajdu.
 • Notatki slajdów uszkodzonych nie jest już połączony z jego slajdu nie jest wyświetlany w prezentacji.
Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Program Microsoft Office PowerPoint

Program PowerPoint nie może wyświetlić części tekstu, obrazów lub obiektów na slajdach w
plik, Nazwa plikuppt, ponieważ zostały uszkodzone. Problem slajdów
został zastąpiony przez puste slajdy w prezentacji i nie jest możliwe do odzyskania
utracone informacje. Aby zapewnić, że plik można otworzyć w poprzednich wersjach
Program PowerPoint, należy użyć polecenia Zapisz jako (menu Plik) i Zapisz plik z albo
tej samej lub nowej nazwy.


Pokaz slajdów można zaawansowane podczas przewijania lub kliknij przycisk kółka myszy koło

Kółko myszy służy do wyświetlania prezentacji w programie PowerPoint 2003. Jeśli przewijania lub kliknij przycisk kółka myszy jest nieoczekiwanie możliwość przełączania slajdów w prezentacji.

Ten problem występuje, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Możesz włączyć Przeglądany jako kiosk (pełny ekran) Funkcja. Aby włączyć Przeglądany jako kiosk (pełny ekran) Funkcja, kliknij przycisk Przygotuj pokaz na Pokaz slajdów menu.
 • Zostało wyłączone Kliknij przycisk Przełączanie slajdu myszą Funkcja. Aby wyłączyć Kliknij przycisk Przełączanie slajdu myszą Funkcja, kliknij przycisk Przejście slajdu na Pokaz slajdów menu.


Hiperłącza nie działają w prezentacji użyto właściwości bazowy hiperłącza

Po kliknięciu hiperłącza w prezentacji, który otwiera inny slajd w prezentacji slajdu nie otwierać. Ten problem może wystąpić, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Prezentacja jest przenoszony z komputera, który został utworzony na.
 • Używa prezentacji Baza hiperłącza Właściwość.


Otrzymujesz komunikat o błędzie "Nie można uruchomić programu Microsoft Office PowerPoint Viewer" podczas próby uruchomienia programu Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003

Podczas próby uruchomienia programu PowerPoint Viewer 2003 na komputerze z systemem Microsoft Windows 98 Second Edition nie można uruchomić przeglądarkę. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft Office PowerPoint Viewer

Nie można uruchomić programu Microsoft Office PowerPoint Viewer. Ta wersja programu PowerPoint Viewer jest obsługiwana tylko w Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.


Rysunku z wieloma stronami Microsoft Visio zostanie wstawiony jako pojedynczy obiekt, podczas korzystania z Asystenta danych dodatku

Wstawiony rysunek programu Visio, który zawiera wiele stron w prezentacji programu PowerPoint 2003. Jeśli używasz Asystenta danych dodatku do wstawienia rysunku programu Visio zostanie wstawiony tylko jeden obiekt. Ten obiekt zawiera wszystkie strony rysunku programu Visio. Można oczekiwać, że obiektu dla każdej strony rysunku programu Visio będzie wstawiany w prezentacji programu PowerPoint.

Prezentacja programu PowerPoint musi resaved po wyłączeniu funkcji wstrzymania na komputerze

Otwórz prezentację programu PowerPoint 2003 z otrzymanej wiadomości e-mail. Następnie należy zamknąć wiadomość e-mail. Jeśli wprowadzić komputer w stan wstrzymania pojawić następujący komunikat o błędzie po wyłączeniu funkcji wstrzymania na komputerze:
Program Microsoft Office PowerPoint

Podczas stanu zawieszenia utracono połączenie z oryginalnym plikiem, a oryginalny plik nie jest już dostępny. C:\Documents and Settings\Nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\OLKC\Nazwa plikuppt musi zostać ponownie zapisany.


Prezentacji nie można zmienić, gdy zawiera jeden lub więcej tylko do odczytu czcionek osadzonych w programie PowerPoint 2003

Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint 2003, który zawiera osadzone czcionki nie można zmienić prezentacji. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można edytować tej prezentacji, ponieważ zawiera jeden lub więcej tylko do odczytu (ograniczony) czcionek osadzonych. Do edytowania prezentacji należy usunąć ograniczone czcionek lub Otwórz prezentację w trybie tylko do odczytu.

Tylko do odczytu czcionek osadzonych w tej prezentacji:

FontName
Jeśli klikniesz przycisk Usuwanie czcionek z ograniczeniami, tylko do odczytu czcionek są usuwane. Następnie można zmienić prezentacji.

Jeśli klikniesz przycisk Otwórz tylko do odczytu, tylko do odczytu czcionek są zachowywane w prezentacji. Następnie nie można zmienić prezentacji.

Szczegóły podpisu błąd

Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego, podczas korzystania z programu PowerPoint 2003:
Program Microsoft Office PowerPoint napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących czynności.
Nazwa aplikacjiWersja aplikacjiNazwa modułuWersja modułuPrzesunięcie
Pptview.exe11.0.5530.0Gdi32.dll5.1.2600.13460000f579
Pptview.exe11.0.5703.0Pptview.exe11.0.5703.0000f8b19
Pptview.exe11.0.5703.0Pptview.exe11.0.5703.00015a0b1
Pptview.exe11.0.5530.0Pptview.exe11.0.5530.00015a0b1
Pptview.exe11.0.5530.0Pptview.exe11.0.5530.00006b279
Powerpnt.exe ma11.0.5329.3Powerpnt.exe ma11.0.5329.300023478
Ponadto możliwe są inne wersje programu, wersji modułów i przesunięć.
powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 906340 — ostatni przegląd: 12/09/2015 03:08:27 — zmiana: 3.0

Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbupdate kbfix kbmt KB906340 KbMtpl
Opinia