Problemy rozwiązane w programie Access 2003 przy użyciu dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2003, w którym uwzględniono poprawki dla programu Microsoft Office Access 2003.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2003 dostarcza najnowsze aktualizacje programu Microsoft Office Access 2003. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP2 dla pakietu Office 2003 zostały uprzednio wydane w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Office 2003 lub w oddzielnych aktualizacjach. Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 łączy wcześniej wydane poprawki w jedną aktualizację. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku SP2 dla pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887616 Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003
Więcej informacji

Do pobrania lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów występujących w programie Access 2003, rozwiązanych przy użyciu dodatku SP2 dla pakietu Office 2003.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Ten skoroszyt nie będzie przetłumaczony na żaden inny język.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
PobierzPobierz pakiet Office2003_SP2Changes.exe teraz.Data wydania: 27 września 2005

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Problemy, które zostały wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie problemów występujących w programie Access 2003, opisanych w następujących pakietach poprawek:

838900 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: August 20, 2004
873334 Description of the Italian version of Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: December 17, 2004
886672 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: September 24, 2004
887971 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: November 1, 2004
889186 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: November 12, 2004
890931 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: December 14, 2004
892470 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: January 19, 2005
893167 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: January 31, 2005
894469 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: February 25, 2005
894787 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: February 26, 2005
896013 Description of the Microsoft Office Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: March 26, 2005
898072 Description of the Access 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: April 28, 2005

Problemy, które nie zostały wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 umożliwia również rozwiązanie następujących problemów występujących w programie Access 2003, które nie zostały dotychczas udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Komunikat o błędzie „Nierozpoznawalny format bazy danych” jest wyświetlany podczas otwierania bazy danych pierwotnie utworzonej w programie Access 2000

W przypadku otwierania pliku .mdb w programie Access 2003 plik bazy danych nie jest otwierany. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Nierozpoznawalny format bazy danych.

Baza danych mogła zostać utworzona w PÓŹNIEJSZEJ wersji programu Microsoft Office Access niż ta, którą obecnie używasz. Dokonaj aktualizacji programu Microsoft Office Access do bieżącej wersji, po czym otwórz bazę danych.
Ten problem może występować, jeżeli oryginalny plik bazy danych został utworzony w programie Access 2000, a następnie przekonwertowany do formatu Baza danych (format pliku Access 2002-2003).


Komunikat o błędzie „Błąd wykonania '2467'” jest wyświetlany podczas programowej pracy z formantem w sekcji szczegółów raportu

Podczas programowej pracy z formantem w sekcji szczegółów wykonywanie makra programu Visual Basic for Applications (VBA) jest przerywane. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Błąd wykonania „2467”:

Wprowadzone wyrażenie dotyczy obiektu, który został zamknięty lub nie istnieje.
Ten problem może występować, jeżeli formant jest umieszczony w nagłówku raportu.


Klucze rejestru związane z formantem Snapshot Viewer są aktualizowane

Dodatek SP2 dla pakietu Office 2003 aktualizuje klucze rejestru dodawane podczas dodawania formantu Snapshot Viewer do modułu UserForm w programie Access 2003.


Rekord w powiązanej tabeli bazy danych programu SQL Server 2000 nie jest poprawnie aktualizowany podczas modyfikacji rekordu w tabeli bazy danych programu Access 2003

Podczas modyfikacji rekordu w tabeli bazy danych programu Access 2003 rekord w powiązanej tabeli bazy danych programu SQL Server 2000 nie jest poprawnie aktualizowany. Zamiast tego nowe dane są rejestrowane w nieprawidłowym rekordzie.

Ten problem występuje, jeżeli modyfikowany rekord jest wyświetlany jako część zestawu rekordów zwracanych przez kwerendę. Na przykład rekord może być wyświetlany na podformularzu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
903074 BUG: A record in a linked SQL Server 2000 database table is not correctly updated when you modify the record in an Access 2003 database table


Właściwość Filter nie jest stosowana w module UserForm

Program Access 2003 jest uruchomiony w trybie „piaskownicy” (sandbox). Podczas próby użycia właściwości Filter w module UserForm właściwość nie jest stosowana w tym module.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybu „piaskownicy” (sandbox) Usługi wyrażeń programu Microsoft Jet, kliknij polecenie Microsoft Office Access — Pomoc w menu Pomoc, wpisz tekst tryb sandbox w polu Wyszukaj w okienku Asystenta, a następnie kliknij łącze Rozpocznij wyszukiwanie, aby wyświetlić żądany temat.

Właściwość DefaultValue nie jest stosowana w module UserForm pliku .adp.

Podejmowana jest próba użycia właściwości DefaultValue do automatycznego wypełnienia wartości ciągu w polu. Podczas próby użycia właściwości DefaultValue nowy rekord jest tworzony w module UserForm pliku projektu programu Access (.adp). W przypadku wystąpienia tego problemu właściwość DefaultValue nie jest stosowana. Ten problem może występować, jeżeli właściwość FetchDefaults jest również używana w module UserForm.

Znane problemy

Znane problemy występujące po zainstalowaniu dodatku Service Pack

W przypadku próby aktualizacji danych w tabelach powiązanych ze skoroszytem programu Excel w programie Microsoft Office Access 2003 nie można edytować, dodawać lub usuwać danych w tych tabelach

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
904953 Nie można zmieniać, dodawać ani usuwać danych w tabelach, które są połączone ze skoroszytem programu Excel w programie Office Access 2003 lub Access 2002

Szczegółowe informacje dotyczące sygnatury błędu

Podczas korzystania z programu Access 2003 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Office Access i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty. Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane wyświetlone w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących.
Nazwa aplikacjiWersja aplikacjiNazwa modułuWersja modułuPrzesunięcie
Msaccess.exe11.0.6355.0Msaccess.exe11.0.6355.00001af50
Msaccess.exe11.0.5614.0Msaccess.exe11.0.5614.0003ccf2e
Msaccess.exe11.0.5614.0Msaccess.exe11.0.5614.000032c94
Msaccess.exe11.0.5614.0Msaccess.exe11.0.5614.00002cd0d
Msaccess.exe11.0.6255.0Oleaut32.dll5.1.2600.211800008b10
Msaccess.exe11.0.5614.0Msaccess.exe11.0.5614.00001af37
Msaccess.exe11.0.6355.0Owc10.dll10.0.6712.00020eb79
Możliwe jest występowanie innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć.
access2003 access2k3 acc2003 acc2k3
Właściwości

Identyfikator artykułu: 906460 — ostatni przegląd: 12/09/2015 03:08:52 — zmiana: 1.5

Microsoft Office Access 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbtshoot kbupdate KB906460
Opinia