Poprawka: Nowe okno otwierane zawsze po kliknięciu łącza mającego określone miejsce docelowe w aplikacji opartej na formancie WebBrowser

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:906473
Obsługa systemu Windows Vista Service Pack 1 (SP1) upływa z dniem 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, upewnij się, że jest uruchomiony system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z tej strony sieci web firmy Microsoft: Obsługa kończące się w niektórych wersjach systemu Windows.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu modyfikacji rejestru. Upewnij się, że wykonanie kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania kopii, przywracania i modyfikowania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Ładowanie strony sieci Web w WebBrowser aplikacji opartej na formancie. Kliknięcie łącza mającego określone miejsce docelowe. W tym scenariuszu zawsze otwiera nowe okno. Ten problem występuje nawet wtedy, gdy okno docelowe jest już otwarty. Ten problem występuje, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • W WebBrowser aplikacji opartej na formancie jest powłoki dla systemu operacyjnego.
 • W WebBrowser aplikacji opartej na formancie jest program startowy w sesji usług terminalowych.
Rozwiązanie

System Windows Vista

Informacje dotyczące dodatku Service pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista

System Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przesłać żądanie z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Informacje o pliku
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.

Internet Explorer 7 dla systemu Microsoft Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------  10-Oct-2007 17:48 7.0.6000.20696 6,067,200 Ieframe.dll
Internet Explorer 6 Z dodatkiem Service Pack 1
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------   06-Sep-2005 22:18 6.0.2800.1740 1,338,880 Shdocvw.dll
Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------  07-Sep-2005 02:22 6.0.3790.2524 1,503,744 Shdocvw.dll

System Windows XP

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przesłać żądanie z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Informacje o pliku
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w Data i godzina element w Panelu sterowania.

Internet Explorer 7 dla systemu Microsoft Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------  10-Oct-2007 16:30 7.0.6000.20696 6,067,200 Ieframe.dll
Internet Explorer 6 Z dodatkiem Service Pack 1
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------   06-Sep-2005 22:18 6.0.2800.1740 1,338,880 Shdocvw.dll
Internet Explorer 6 dla systemu Microsoft Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------  07-Sep-2005 02:08 6.0.2900.2754 1,485,824 Shdocvw.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.
Więcej informacji
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub inną metodą może spowodować poważne problemy. Te problemy mogą wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie gwarantuje, że można rozwiązać te problemy. Modyfikowanie rejestru na własne ryzyko.

Aby włączyć tę poprawkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Internet Explorer\Main\FeatureControl\
 3. Jeśli
  FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST
  klucz nie istnieje w
  FeatureControl
  klucz, kliknij prawym przyciskiem myszy FeatureControl, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij przycisk Klucz.

  Jeśli
  FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST
  Klucz istnieje w
  FeatureControl
  Kliknij klucz, FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST, a następnie przejdź do kroku 5.
 4. Typ FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Na Edycja menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
 6. Typ <appname>.exe</appname>, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy <appname>.exe</appname>, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
 8. W Wartość danych pole typu 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
 10. Jeśli
  FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER
  klucz nie istnieje w
  FeatureControl
  klucz, kliknij prawym przyciskiem myszy FeatureControl, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij przycisk Klucz.

  Jeśli
  FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER
  Klucz istnieje w
  FeatureControl
  Kliknij klucz, FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER, a następnie przejdź do kroku 12.
 11. Typ FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 12. Na Edycja menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
 13. Typ Iexplore.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 14. Kliknij prawym przyciskiem myszy Iexplore.exe, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
 15. W Wartość danych pole typu 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 16. Aby zamknąć Edytor rejestru, kliknij przycisk Zakończ na Plik menu.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 906473 — ostatni przegląd: 09/22/2011 19:32:00 — zmiana: 3.0

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

 • kbautohotfix kbvistasp1fix kbwinserv2003sp2fix kbprb kbqfe kbfix kbbug kbhotfixserver kbmt KB906473 KbMtpl
Opinia