Jak włączyć pełne rejestrowanie na komputerze z systemem Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
WPROWADZENIE
Podczas rozwiązywania problemów z instalacją lub instalatorem konieczne może być przeglądanie wpisów rejestru wymienionych w pliku Setupapi.log. Domyślnie plik Setupapi.log nie zawiera informacji związanych z rejestrem. Aby uwzględnić w pliku Setupapi.log informacje związane z rejestrem, należy włączyć pełne rejestrowanie na komputerze z systemem Windows XP.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
Aby włączyć pełne rejestrowanie na komputerze z systemem Windows XP, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie wartość LogLevel w następującym podkluczu rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
  3. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij, aby zaznaczyć opcję Szesnastkowy w obszarze System.
  4. Wpisz 0000FFFF w polu Dane wartości.
  5. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Po włączeniu pełnego rejestrowania rozmiar pliku Setupapi.log jest zwiększany do około 4 megabajtów (MB). Aby zresetować tę wartość rejestru po zakończeniu procedury rozwiązywania problemów, ponownie wykonaj te kroki. Ustaw jednak wartość DWORD równą 0 w kroku 4.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 906485 — ostatni przegląd: 02/01/2006 12:11:12 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbsetup kbhowto KB906485
Opinia