Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Błąd sprawdzania autentyczności: Błąd sprawdzania autentyczności w trybie online” lub kod błędu „0x80080204” jest wyświetlany podczas próby sprawdzenia autentyczności systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po uruchomieniu narzędzia Windows Genuine Advantage Validation Tool w celu sprawdzenia, czy dana kopia systemu Microsoft Windows XP jest autentyczna, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie lub kod błędu:

Komunikat o błędzie
Błąd sprawdzania autentyczności: Błąd sprawdzania autentyczności w trybie online.
Kod błędu
0x80080204
Uwaga: Program Windows Genuine Advantage korzysta z narzędzia Windows Genuine Advantage Validation Tool. To narzędzie skanuje klucz produktu Windows w celu ustalenia, czy system operacyjny danego komputera jest autentyczny.
Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy data i godzina komputera nie jest zgodna z bieżącą datą i godziną.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić datę i godzinę w systemie Windows XP zgodnie z bieżącą datą i godziną. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Korzystając z konta z poświadczeniami administracyjnymi, zaloguj się do systemu Windows.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie timedate.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij kartę Data i godzina, a następnie ustaw datę i godzinę zgodnie z bieżącą datą i godziną.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Microsoft Internet Explorer.
  6. Uruchom program Internet Explorer, a następnie ponownie spróbuj sprawdzić autentyczność systemu Windows.
WGA, validate
Właściwości

Identyfikator artykułu: 906533 — ostatni przegląd: 09/14/2006 15:29:24 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kberrmsg kbtshoot kbprb KB906533
Opinia