W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 aktualizacja 906569 dodaje kartę Narzędzia do Narzędzia konfiguracji systemu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule jest opisana nowa karta Narzędzia, która jest dostępna w Narzędziu konfiguracji systemu (Msconfig.exe). Nowa karta Narzędzia jest dostępna po zainstalowaniu aktualizacji 906569 na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).
Więcej informacji
Karta Narzędzia w Narzędziu konfiguracji systemu umożliwia uruchamianie narzędzi diagnostycznych. Na karcie Narzędzia wyświetlana jest zarówno ścieżka, jak i przełączniki narzędzi.

Aby uruchomić dowolne z narzędzi wyświetlonych na karcie Narzędzia, kliknij narzędzie, które chcesz uruchomić, a następnie kliknij przycisk Uruchom. Możesz również kliknąć narzędzie, które chcesz uruchomić, a następnie nacisnąć klawisze ALT+L.

Listę narzędzi na karcie Narzędzia można dostosować, aby uzupełnić ją o dodatkowe narzędzia, zmodyfikować przełączniki wiersza polecenia lub dodać obie te funkcje. Zmiany na liście narzędzi można wprowadzać za pomocą usług aktualizacji, jak na przykład rozszerzenie Windows Update, lub programów producentów OEM. Ponadto kartę Narzędzia można dostosować, edytując plik Mscfgtlc.xml, który jest skojarzony z Narzędziem konfiguracji systemu. Plik Mscfgtlc.xml musi zostać utworzony w tym samym folderze, gdzie jest zlokalizowany plik Msconfig.exe. Domyślnie plik Msconfig.exe jest zlokalizowany w folderze Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries.

Uwaga: Plik Mscfgtlc.xml jest plikiem systemowym. Aby zmienić ten plik, konieczne jest posiadanie uprawnień administracyjnych.

Format pliku Mscfgtlc.xml może być na przykład następujący:
<?xml version="1.0" ?> <MSCONFIGTOOLS> <a NAME="Pomoc zdalna" PATH="%windir%\\system32\\rcimlby.exe" DEFAULT_OPT="-LaunchRA" ADV_OPT="" HELP="Otrzymywanie pomocy od znajomego przez Internet (lub udzielanie mu tej pomocy)"/> <b NAME="Konfiguracja IP" PATH="%windir%\system32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="IPCONFIG to narzędzie wiersza polecenia służące do kontrolowania połączeń sieciowych na komputerach z systemem Windows"/> </MSCONFIGTOOLS>
W tym przykładzie wpis „a” pokazuje wpis, który nie zawiera żadnych funkcji zaawansowanych. Żadne funkcje zaawansowane nie są dostępne z powodu zerowego argumentu dla elementu ADV_OPT. Wpis „b” zawiera wpis, który oferuje funkcje zaawansowane. We wpisie „b” całe polecenie jest powtarzane wraz z dodaniem przełącznika. Ponadto narzędzie jest uruchamiane w oknie wiersza polecenia.

Podawanie opisu narzędzia w pliku Mscfgtlc.xml nie jest konieczne. Jednak w przypadku użycia niepoprawnej ścieżki, składni lub informacji o opcji, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Ponadto w sytuacji, gdy zostanie użyta niepoprawna ścieżka, składnia lub informacja o opcji, na karcie Narzędzia nie będzie widać tych narzędzi, które miały być wyświetlane.

Opisy narzędzi widocznych na karcie Narzędzia są podane w następującej tabeli. W tabeli podane są również domyślne polecenia umożliwiające uruchomienie tych narzędzi z wiersza polecenia.
Nazwa narzędziaOpis na karcie NarzędziaPolecenie domyślne
Windows — informacjeWyświetla wersję systemu Windows aktualnie zainstalowaną na komputerze.Winver.exe
Wiersz poleceniaOtwiera okno wiersza polecenia.Cmd.exe
Podgląd zdarzeńWyświetla komunikaty dotyczące monitorowania i rozwiązywania problemów generowane przez system Windows i inne programy.Eventvwr.msc
Opcje internetoweUstawienia programu Internet Explorer.Inetcpl.cpl
Konfiguracja IPIPCONFIG to narzędzie wiersza polecenia służące do kontrolowania połączeń sieciowych na komputerach z systemem Windows. Ipconfig.exe lub Ipconfig.exe /all
Diagnostyka sieciDiagnostyka sieci to narzędzie, które skanuje system w celu zebrania informacji o sprzęcie, oprogramowaniu i połączeniach sieciowych.Netsh.exe diag gui
ProgramyDodaje lub usuwa programy i składniki systemu Windows.Appwiz.cpl
Edytor rejestruWprowadza zmiany w rejestrze systemu Windows.Regedit.exe
Centrum zabezpieczeńKonfiguruje aktualizacje automatyczne, zaporę systemu Windows i ustawienia właściwości internetowych.Wscui.cpl
Informacje o systemieWyświetla zaawansowane informacje o ustawieniach sprzętu i oprogramowania.Msinfo32.exe
Właściwości systemuWyświetla podstawowe informacje o ustawieniach systemowych komputera.Sysdm.cpl
Przywracanie systemuPrzywraca komputer do poprzedniego stanu.%SystemRoot%\System32\restore\Rstrui.exe
Menedżer zadańUdostępnia szczegółowe informacje o programach i procesach uruchomionych na komputerze.Taskmgr.exe
Uwaga: Jeśli klikniesz opcję Konfiguracja IP na karcie Narzędzia, będzie dostępne pole wyboru Opcje zaawansowane. Kliknij pole wyboru Opcje zaawansowane, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Uruchom, jeśli chcesz dołączyć szczegółowe informacje dotyczące wszystkich kart sieciowych. Wynik tej procedury będzie taki sam, jakby uruchomić polecenie ipconfig /all. Kliknij pole wyboru Opcje zaawansowane, aby usunąć jego zaznaczenie, jeśli chcesz, aby zostały wyświetlone tylko podstawowe informacje o sieci dotyczące włączonych kart sieciowych.

Aby uruchomić Narzędzie konfiguracji systemu, użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. Kliknij łącze Użyj Narzędzi, aby wyświetlić informacje o komputerze i diagnozować problemy.
 3. Kliknij łącze Narzędzie konfiguracji systemu.
Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


PobierzPobierz pakiet 906569 teraz.

Data wydania: 5 października 2005

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Uwaga: Włoska wersja tej aktualizacji nosi nazwę Windowsxp-kb906569-v3-x86-ita.exe.

Ważne:Aby zainstalować tę aktualizację, musi być używany system Windows XP z dodatkiem SP2.

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  27-wrz-2005 00:34  5.1.2600.2764 169 984 Msconfig.exe  27-wrz-2005 00:29  5.1.2600.2764  21 504 Xpsp3res.dll
Właściwości

Identyfikator artykułu: 906569 — ostatni przegląd: 12/09/2015 03:10:17 — zmiana: 4.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload KB906569
Opinia