Opis aktualizacji dla pakietu Office 2003: 8 listopada 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację przeznaczoną dla pakietu Microsoft Office 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tej aktualizacji, problemów rozwiązanych przez tę aktualizację, problemów, które mogą występować po zainstalowaniu tej aktualizacji, i sposobu ustalania, czy ta aktualizacja jest zainstalowana.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała aktualizację przeznaczoną dla programów Microsoft Office Excel 2003 i Microsoft Office Word 2003. Ta aktualizacja umożliwia rozwiązanie potencjalnego problemu z ładowaniem dodatku, tagu inteligentnego lub dokumentu inteligentnego korzystającego z systemu Microsoft .NET Framework 2.0.

Uwaga Ta poprawka nie została uwzględniona w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2003 ani Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2003.

Uwaga przeznaczona dla deweloperów korzystających z programu Microsoft Visual Studio 2005

Korzystając z tej aktualizacji, można rozwiązać problem, który uniemożliwia funkcjonowanie w pakiecie Office 2003 zarządzanych dodatków, dokumentów inteligentnych i tagów inteligentnych utworzonych przy użyciu programu Visual Studio 2005.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu i sposobu rozpowszechniania z rozwiązaniami Visual Studio 2005 poprawki umożliwiającej funkcjonowanie tych rozwiązań w pakiecie Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
908002 W pakiecie Office nie można uruchomić dodatków, dokumentów inteligentnych ani tagów inteligentnych utworzonych w programie Microsoft Visual Studio 2005 (j. ang.)
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Lista problemów rozwiązywanych przez tę aktualizację

Aktualizacja dla pakietu Office 2003 (KB907417) rozwiązuje następujący problem, który nie został dotychczas udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Po zainstalowaniu narzędzi Microsoft Visual Studio Tools dla pakietu Microsoft Office 2003 nie można uruchomić niestandardowego rozwiązania dla pakietu Office 2003
Próba uruchomienia niestandardowego rozwiązania dla pakietu Microsoft Office 2003 utworzonego przy użyciu programu Microsoft Visual Studio .NET kończy się niepowodzeniem. Ten problem może występować, ponieważ zasada programu Microsoft .NET umożliwiająca uruchomienie rozwiązania niestandardowego nie jest ładowana po zainstalowaniu narzędzi Visual Studio Tools dla pakietu Office 2003.

Znane problemy

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji niektóre rozwiązania dla programów Word 2003 lub Excel 2003 utworzone przy użyciu narzędzi Visual Studio Tools for Office 2003 mogą w określonych okolicznościach nieoczekiwanie kończyć działanie (ulegać awarii). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
908003 POPRAWKA: Awaria pakietu Office 2003 w przypadku próby zamknięcia dokumentu programu Word lub arkusza programu Excel za pomocą formantu WinForm dostępnego w narzędziach Visual Studio 2003 Tools dla pakietu Microsoft Office (j. ang.)

Jak usunąć aktualizację

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można jej usunąć. Aby przywrócić poprzedni stan instalacji bez tej aktualizacji, należy usunąć pakiet Office 2003. Następnie należy zainstalować ponownie pakiet Office 2003 z oryginalnego dysku CD lub z oryginalnej lokalizacji instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu usuwania aktualizacji pakietu Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
903771 Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacje klienckie i administracyjne wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz strategiami wdrażania są dostępne w witrynie Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać tę aktualizację z witryny Centrum pobierania Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy ta aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera pliki, których wersje wymieniono w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Otkloadr.dll7.10.5077.0
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby odnaleźć plik Otkloadr.dll, należy przeszukać lokalny dysk twardy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
  2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Otkloadr.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na wynikowej liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku zainstalowaną na komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Ta aktualizacja administracyjna składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp) spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik .msp:
Otkloadr.msp

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeśli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie pakiet Office 2003 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość REINSTALL=[lista funkcji] określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki pakietu Office 2003 z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji pakietu Office 2003 (KB907417) wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca:
WORDNonBootFiles,EXCELNonBootFiles
Opcjonalnie można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim.

Szczegółowe procedury aktualizowania obrazu administracyjnego i aktualizowania komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 product updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat dotyczący rozpowszechniania aktualizacji produktów pakietu Office 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Centrum aktualizacji administracyjnych pakietu Office to przeznaczona dla informatyków ds. pakietu Office witryna zawierająca najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat witryny centrum aktualizacji administracyjnych pakietu Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
office2003 office2k3 off2003 off2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 dokument inteligentny tag rozwiązanie dodatek dodatek whidbey visual studio 2005 zarządzane wdrażanie wdrażaj .net .net 2.0 clr office aktualizacja zabezpieczeń wydajność niezawodność aktualizacja pobieranie 2003 poprawka otkloader by side zgodność vsto aparat plików wykonywalnych języka wspólnego narzędzia dla pakietu office
Właściwości

Identyfikator artykułu: 907417 — ostatni przegląd: 08/12/2008 12:24:42 — zmiana: 5.1

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kboffice2003sp3fix kbvba kbautomation kbprogramming kbqfe kbbug kbfix kbupdate atdownload KB907417
Opinia