Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dokument Microsoft Exchange Server Intelligent Message Filter v2 Operations Guide jest już dostępny

WPROWADZENIE
Dokument Microsoft Exchange Server Intelligent Message Filter v2 Operations Guide jest już dostępny.

Funkcja inteligentny filtru wiadomości (Intelligent Message Filter) jest domyślnie instalowania z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Exchange Server 2003. Aby korzystać z korzyści nowej technologii filtrowania wiadomości, należy ręcznie włączyć funkcję inteligentnego filtru wiadomości. W dokumencie Microsoft Exchange Server Intelligent Message Filter v2 Operations Guide opisano proces gwarantujący aktualność inteligentnego filtru wiadomości. W tym przewodniku zamieszczono informacje dotyczące następujących zagadnień:
 • Jak działa inteligentny filtr wiadomości
 • Jak zaplanować inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server
  • Jak zabezpieczyć serwery wirtualne bramy SMTP
  • Jak wdrażać w scenariuszu wielu lasów
 • Jak skonfigurować i włączyć inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server
 • Jak zaktualizować inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server
  • Obsługiwane scenariusze
  • Harmonogram i dostępność aktualizacji
  • Jak włączyć aktualizacje
  • Jak odinstalować aktualizacje
  • Dodatki Service Pack
  • Nieobsługiwane scenariusze: Środowisko klastrowe
  • Aktualizacje automatyczne
 • Jak monitorować inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server i rozwiązywać związane z nim problemy
  • Jak korzystać z monitora systemu oraz dzienników wydajności i alertów
 • Jak dostosować inteligentny filtr wiadomości programu Exchange Server
  • Jak zmienić lokalizację archiwum
  • Jak zapisać klasyfikację poziomu ufności filtru spamu dla zarchiwizowanych wiadomości
  • Jak filtrować wiadomości wysłane za pomocą połączenia uwierzytelnionego
  • Jak ustawić rozmiar reguł spamu
Więcej informacji
Aby uzyskać dokument Microsoft Exchange Server Intelligent Message Filter v2 Operations Guide, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące inteligentnego filtru wiadomości, kliknij numer poniższego artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
842763 The "Exchange Server Intelligent Message Filter Overview" white paper for Microsoft Exchange Server 2003 is available
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązywania problemów z inteligentnym filtrem wiadomości Intelligent Message Filter v2, odwiedź następującą witrynę blogu zespołu Microsoft Exchange w sieci Web: Uwaga: Zawartość i adres URL każdego blogu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
XADM IMF
Właściwości

Identyfikator artykułu: 907747 — ostatni przegląd: 11/21/2007 05:43:00 — zmiana: 5.2

 • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2
 • kbhowto kbinfo KB907747
Opinia