Dostępny jest zbiorczy pakiet aktualizacji 908250 dla komputerów, na których jest zainstalowany pakiet Update Rollup 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała zbiorczy pakiet aktualizacji 908250. Ten zbiorczy pakiet aktualizacji jest przeznaczony dla komputerów, na których jest zainstalowany pakiet Update Rollup 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. Zbiorczy pakiet aktualizacji 908250 jest dostępny w witrynie Microsoft — Centrum pobierania i witrynie Microsoft Windows Update.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu Update Rollup 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
900325 Update Rollup 2 for Windows XP Media Center Edition 2005
Więcej informacji

Rozwiązane problemy

Zbiorczy pakiet aktualizacji 908250 związany z pakietem Update Rollup 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 umożliwia eliminację następujących problemów:
 • W elektronicznym Przewodniku po programach wyświetlane są szyfrowane kanały DVB-T.

  W regionach, w których oferowany jest sygnał usług DVB-T (Terrestrial Digital Broadcasting Services), występuje problem związany z wyświetlaniem szyfrowanych kanałów w elektronicznym Przewodniku po programach. Ten problem można rozwiązać przy użyciu tej aktualizacji. Jeżeli elektroniczny Przewodnik po programach został pobrany przed zainstalowaniem tej aktualizacji, konieczne może być zastosowanie tej poprawki, a następnie pobranie nowego elektronicznego Przewodnika po programach.
 • Nie można odnaleźć usług DVB-T.

  W regionach, w których oferowany jest sygnał DVB-T, występuje problem z odnalezieniem usług TV po wybraniu typu sygnału DVB-T przez użytkowników. Ta aktualizacja umożliwia rozwiązanie tego problemu.
 • Napisy teletekstu znikają po użyciu elementów sterowania transportem.

  W regionach, w których obsługiwany jest teletekst, występuje problem związany ze znikaniem napisów teletekstu po użyciu elementów sterowania transportem, takich jak przyciski służące do wstrzymywania/rozpoczynania odtwarzania lub szybkiego przewijania do przodu/wstecz. Ta aktualizacja umożliwia rozwiązanie tego problemu.
 • Błąd inicjowania odtwarzania występuje podczas wznawiania systemu ze stanu zawieszenia lub hibernacji komputera odtwarzającego dysk DVD.

  W przypadku niektórych komputerów podczas wznawiania systemu ze stanu zawieszenia lub hibernacji komputera odtwarzającego dysk DVD zgłaszany jest błąd inicjowania odtwarzania. Ta aktualizacja umożliwia rozwiązanie tego problemu.
 • Współdziałanie z oprogramowaniem TV oferowanym przez niektóre inne firmy.

  Dodatkowe oprogramowanie TV oferowane przez inne firmy jest dostarczane razem z niektórymi komputerami. Ta aktualizacja umożliwia lepszą współpracę oprogramowania TV oferowanego przez inne firmy z pakietem Update Rollup 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005.
 • Obsługa dodatkowych stacji nośników optycznych.

  Po zainstalowaniu zbiorczego pakietu aktualizacji 908250 pakiet Update Rollup 2 dla systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 obsługuje stacje dysków Matsushita DVD RAM UJ-846s.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 914548 zastępuje pakiet zbiorczy aktualizacji 908250

Pakiet zbiorczy aktualizacji 914548 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005 z kwietnia 2006 roku zastępuje pakiet zbiorczy aktualizacji 908250

Aby pobrać zbiorczy pakiet aktualizacji 914548 dla systemu Windows XP Media Center Edition 2005, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania Media Center

Ponieważ oprogramowanie Microsoft Windows XP Media Center Edition zostało dostarczone razem z urządzeniem lub systemem, pomoc techniczną dotyczącą tego oprogramowania zapewnia producent sprzętu. Być może producent dostosował instalację oprogramowania przy użyciu unikatowych składników, takich jak specyficzne sterowniki urządzeń, i ustawień opcjonalnych, aby zmaksymalizować wydajność danego sprzętu. Jeżeli niezbędna jest pomoc techniczna związana z systemem Windows XP Media Center Edition, należy skontaktować się z bezpośrednio z producentem, który może zapewnić najlepszą pomoc techniczną w przypadku oprogramowania zainstalowanego przez niego na danym sprzęcie.

Można również odwiedzić strony sieci Web zawierające informacje dotyczące produktu Windows XP Media Center Edition w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/poland/windowsxp/mediacenter/default.mspx

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 908250 — ostatni przegląd: 12/09/2015 03:22:19 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kberrmsg KB908250
Opinia